نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

پرفروش ترین کتاب مرداد 1401 دانشگاه تهران

پرفروش ترین کتاب مرداد 1401 دانشگاه تهران


موسسه انتشارات دانشگاه تهران در خصوص پر فروش ترین کتب اعضای هیئت علمی خود در مرداد ماه ۱۴۰۱ به معرفی پنج اثر برجسته پرداخته که یکی از این پنج اثر، ترجمه کتاب برنامه دهی معماری است که توسط دکتر سید امیرسعید محمودی عضو محترم هیئت علمی دانشکده معماری دانشگاه تهران منتشر شده است.

قابل ذکر است که اولین نسخه این کتاب توسط خانم دکتر دانا پی دورک استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در سال 1993  به تالیف درآمده و تا سال جاری، هشت بار ترجمه این کتاب ارزشمند در موسسه انتشارات دانشگاه تهران تجدید چاپ شده است.

ضمن تبریک به آقای دکتر سید امیرسعید محمودی، مدیر محترم بخش معماری دانشکده معماری، امیدواریم همواره شاهد درخشش روز افزون آثار دیگر اساتید شایسته این دانشکده باشیم.