نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

چهارمین همایش از نهمین سلسله نشست ‌های قطب علمی فناوری معماری دانشگاه تهران

چهارمین همایش از نهمین سلسله نشست ‌های قطب علمی فناوری معماری دانشگاه تهران


چهارمین همایش از نهمین سلسله نشست ‌های قطب علمی فناوری معماری دانشگاه تهران در  تاریخ 20 بهمن ماه 93 در پردیس هنرهای زیبا با موضوع "معماری معاصر و مساله اصالت" برگزار شد. این نشست که با استقبال زیاد دانشجویان و جامعه معماری روبرو شده بود با حضور آقایان دکتر علیرضا تغابنی، دکتر سعید حقیر و دکتر حامد کامل نیا در تالار شهید آوینی تا ساعت 12 ظهر به طول انجامید.
در ابتدا دکتر حقیر به بیان مقدمه ای کوتاه بر بحث اصالت در معماری پرداختند. ایشان معتقد بودند زمانی برای یک اثر، لفظ هنری را به کار می بریم که چهار موضوع متریال ،تکنیک،پیام و سبک در آن تجلی پیدا کند و اصالت در اثر هنری می تواند به یکی یا همه ی این ها مربوط شود.


سپس آقای دکتر کامل نیا در ادامه صحبت ها ابتدا به تعریف اصالت  و واژه شناسی آن پرداختند و پس از آن  بحث ایده در معماری را مطرح کردند. به عقیده ی ایشان معماری عمدتا یک منشا و ریشه و خاستگاهی داشته است که از  یک ریشه ی دیگری نشات گرفته است و آن  ریشه ها ممکن است  یک معمار دیگر یا خاستگاه هایی مثل سینما،نقاشی و الگوهایی دیگر  باشد.
ایشان در ادامه صحبت هایشان به معرفی این الگوها پرداختند و آن ها را اصل و معماری را نتیجه ی این الگوها دانستند. در آخر ایشان اصالت را نسبی دانستند و فرمودند هرچه پروژه های معماری نسبت فرم و عملکرد به معنا را بیشتر رعایت کنند به اصالت یا ناب گرایی نزدیک تر می شوند.


پس از ایشان آقای دکتر تغابنی دیدگاه های خودشان را درباره اصالت در معماری بیان کردند.ایشان ابتدا دو نقل قول و دیدگاه متفاوت از دو دانشمند و فیلسوف بیان کردند سپس به تعریف مساله اصالت در دوران های پیش از مدرن،رنسانس و مدرن پرداختند تا با کمک آن بتوانند حد و  مرز اصالت را مشخص کنند.


ایشان در ادامه دو دنیای درونی و بیرونی یک اثر هنری را تعریف کردند و کار اصیل را کاری دانستند که بتواند یکی از عناصر  بیرونی را به درون خودش بکشد و به انرژی های  درونی بسیار ذاتی خودش مبدل کند. پس از آن با نشان دادن تصاویر توضیح دادند که معماری با سه سویه در ارتباط است.اول خود معمار ،دوم مشتری و بازار و آخر هم جغرافیا و زمینه. سپس با بیان دیدگاه فیلسوف آدورنو فرمودند که اگر هر کدام از این سویه ها بتواند وارد جهان درونی اثر بشود آن موقع است که پروژه معماری می تواند با یک درجه ای از اصالت شکل بگیرد. ایشان در آخر پروژه ی معمار لوکوربوزیه را مثال خوبی برای اصالت برشمردند.
در آخر هم سمینار با سوالات عده ای از دانشجویان به پایان رسید.