نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت

کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت


کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت

رشته کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت در ادامه دروس حوزه فن ساختمان در برنامه آموزشی مهندسی معماری فراهم کننده شرایط برای افزایش دانش، مهارت و کارآیی فارغ‌التحصیلان رشته‌های مهندسی معماری و نیز مهندسی عمران در زمینه مسائل مدیریت برنامه‌ریزی پروژه‌های ساختمانی می‌باشد.
مدیریت پروژه شامل مهارت‌ها، ابزارها و فرآیندهای مدیریتی مورد نیاز برای اجرای موفقیت‌آمیز پروژه بوده و بطور کلی این رشته شامل مجموعه‌ای از واحدهای درسی شامل نظریه‌های مدیریت پروژه، برنامه‌ریزی مدیریت پروژه، فناوری‌های نوین ساخت و ... برای دستیابی به موارد زیر برای دانش‌آموختگان رشته مدیریت و ساخت می‌باشد:
- کسب مجموعه‌ای از مهارت‌ها برای کاهش میزان ریسک پروژه دانش تخصصی، مهارت و تجربه لازم تا از این طریق احتمال موفقیت پروژه افزایش یابد.
- آشنایی با مجموعه‌ای از ابزارهای متعددی که برای بهبود شانس موفقیت پروژه بکار گرفته می‌شود. این ابزارها شامل الگوهای مستندسازی، ثبت، نرم‌افزار برنامه‌ریزی، نرم‌افزار طراحی مدل، کنترل لیست‌های ممیزی و فرم‌های بررسی می‌باشد.
- آشنایی با مجموعه‌ای از فرآیندهای متعدد برای کنترل زمان، هزینه، کیفیت، تغییرات و ریسک.