بخش های دانشکده بخش های دانشکده

کارشناسی ارشد مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی، حفاظت و مرمت میراث شهری

کارشناسی ارشد مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی، حفاظت و مرمت میراث شهری


کارشناسی ارشد مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی، حفاظت و مرمت میراث شهری

محیط های تاریخی در برگیرنده مجموعه متنوعی از بناها، یادمانها و مجموعه های ارزشمند اند که در طول قرن ها شکل گرفته و محصول مراحل پیچیده رابطه انسان و محیط مصنوع بوده و بواسطه دارا بودن ویژگی های منحصر به فرد تاریخی و ارزش های متنوع معمارانه، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی قابل ارج نهادن می باشند. محیط های تاریخی و میراث معماری ارزشمند آن  به منزله ثروت های غیر قابل جایگزینی می باشند که سرمایه و ذخائر قرنها مهارت های استادکارانه را به معرض نمایش می گذارند و بواسطه آن به مکان ها امتیازات منحصر به فردی اعطاء می کنند. بناها، مجموعه ها و بافت های با ارزش شهری از مهمترین یادگارهایی هستند که از نسل های پیشین به دست ما رسیده اند و باید بعنوان ثروتی عظیم، آنها را به نسل های بعدی انتقال دهیم. بر اساس چنین نگرشی بناها، مجموعه ها و بافت های با ارزش تاریخی یادگاری از گذشتگان و میراثی برای نسل های آینده به شمار می آیند، که باید ضمن حفظ اصالت و یکپارچگی، آنها را برای زندگی معاصر و آینده تجهیز نمود.

این برنامه با چنین رویکرد نوین به امر حفاظت و با هدف توسعه مبتنی بر توجه ویژه به ارزش های مختلف در ابعاد فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و اقتصادی تدوین شده است. هدف از بازبینی برنامه قبل و تدوین این برنامه، ارائه برنامه ای با نگاهی نو مبتنی بر بسط و تعمیم نگرش ها و سیاست های نوین امر حفاظت و استفاده از تجربیات جهان بوده است. با توجه به گستردگی موضوع و ضرورت تخصصی تر کردن حوزه های مطالعاتی و آموزشی امر حفاظت، برنامه ارانه شده با لحاظ دو گرایش (حفاظت میراث معماری و حفاظت میراث شهری) در این عرصه تفکیک و تدوین شده است. معیارها و شاخص های کلیدی در این بازنگری علاوه بر به روز رسانی و انطباق برنامه با دستاوردهای روز دنیا، توجه به نقش و توانایی دانش آموختگان، اشتغال فارغ التحصیلان و بومی سازی برنامه منطبق با ارزش های مورد تاکید جامعه بویژه توجه به ارزش های دینی، اعتقادی و ملی بوده است.

اهداف:

     اهداف اصلی از تدوین و بازنگری این برنامه در محورهای موضوعی زیر تشریح می گردند:

  • تلاش برای ایجاد نگرشی تازه به حفاظت از ثروتهای فرهنگی و تاریخی و ارتباط آن با زندگی امروز و همچنین ارتباط صنعت توریسم وحوزه سرمایه گذاری بر ثروتهای فرهنگی و تاریخی
  • تربیت متخصصان کارآمد که علاوه بر دانش اندوزی در حوزه فنی و تخصصی حفاظت به ابعاد مختلف و ارزش های بی بدیل فرهنگ و تمدن ایرانی – اسلامی آگاه اند
  • توجه و تاکید بر استفاده از فن آوری های نوین در فرایند آموزش حفاظت
  • تاکید بر یکی از اصولی ترین اهداف فرهنگی پس از انقلاب اسلامی ایران مبنی بر شناسایی ویژگی ها و ارزشهای فرهنگی- تاریخی کشور از طریق مطالعه شناخت و حفاظت ابنیه و مجموعه های فرهنگی تاریخی گذشته و همچنین احیاء و تداوم زندگی آنها در جهت توسعه سیاستهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
  • تخصصی تر نمودن فرایند آموزش مرمت و حفاظت از میراث معماری و بافتهای تاریخی با توجه به نیازهای جامعه، اشتغال فارغ التحصیلان و غنی سازی برنامه و فصول تخصصی مرتبط

مجموع واحدهای دروس ارائه شده در این دوره 32 واحد بوده که به شرح زیر میباشد.

واحد الزامی          18 واحد

واحد اختیاری        8  واحد

پایان نامه             6  واحد