کارشناسی ارشد مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی، حفاظت و مرمت میراث معماری

کارشناسی ارشد مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی، حفاظت و مرمت میراث معماری


کارشناسی ارشد مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی، حفاظت و مرمت میراث معماری

از آنجا‌یی که مطالعه، حفاظت، مرمت و احیای بناها، مجموعه ها، محوطه ها و بافتهای تاریخی عرصه های مسکونی کشور ضرورت دارد، معماران و مهندسینی که در این امر فنی، فرهنگی و هنری مهارت دارند باید مانند یک معمار و هنرمند اشراف و تسلط لازم را بر ابعاد  تخصصی و مفاهیم امروزی حرفه خود داشته باشند. ضمن اینکه نظری هوشیارانه و عالمانه به گذشته داشته باشند فارغ التحصیلان این رشته در واقع مهندسین معماری خواهند بود که میاموزند چگونه امروز را با بهره گیری از تجربیات گذشته برای آینده بسازند. افرادی خواهند بود که پلی بین معماری گذشته و آینده می توانند ایجاد کنند. این افراد تاریخ را باید خوب بشناسند و قادر باشند آثار تاریخی را تجربه و تحلیل کرده و بخوانند و مفاهیم و ارزشهای آن را استخراج و هوشیارانه بکار گیرند. و با بیانی امروزی به جامعه معرفی نمایند. از این رو سه مرحله آموزشی را باید طی کنند:

فارغ التحصیلان این رشته قادر خواهند بود با اطلاعات و دانش عمومی، نظری و تحقیقات از یک طرف و کار عملی از طرف دیگر هزاران بنای  تاریخی را که در اختیار واحدهای دولتی از قبیل سازمان میراث فرهنگی کشور و سایر وزارتخانه‌ها و ارگانهای دولتی و بخش  خصوصی قرار دارد، مورد مرمت و بازسازی قرار دهند و ضمن نگهداری و مرمت بناهای تاریخی، نسل جوان را برای عبرت آموزی از آثار گذشتگان یاری نمایند. این فارغ التحصیلان خواهند توانست در برنامه‌ریزی برای مرمت بناهای تاریخی کشور و تعیین اولویت‌های ضروری با هماهنگی مسئولین و دستگاههای ذیربط مشارکت نمایند و حسب ضرورت در مورد کارهای اجرایی مرمت نیز سهیم باشند.

اهداف:

         اهداف اصلی از تدوین و بازنگری این برنامه در محورهای موضوعی زیر تشریح می گردند:

  • تلاش برای ایجاد نگرشی تازه به حفاظت از ثروتهای فرهنگی و تاریخی و ارتباط آن با زندگی امروز و همچنین ارتباط صنعت توریسم وحوزه سرمایه گذاری بر ثروتهای فرهنگی و تاریخی
  • تربیت متخصصان کارآمد که علاوه بر دانش اندوزی در حوزه فنی و تخصصی حفاظت به ابعاد مختلف و ارزش های بی بدیل فرهنگ و تمدن ایرانی – اسلامی آگاه اند
  • توجه و تاکید بر استفاده از فن آوری های نوین در فرایند آموزش حفاظت
  • تاکید بر یکی از اصولی ترین اهداف فرهنگی پس از انقلاب اسلامی ایران مبنی بر شناسایی ویژگی ها و ارزشهای فرهنگی- تاریخی کشور از طریق مطالعه شناخت و حفاظت ابنیه و مجموعه های فرهنگی تاریخی گذشته و همچنین احیاء و تداوم زندگی آنها در جهت توسعه سیاستهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
  • تخصصی تر نمودن فرایند آموزش مرمت و حفاظت از میراث معماری و بافتهای تاریخی با توجه به نیازهای جامعه، اشتغال فارغ التحصیلان و غنی سازی برنامه و فصول تخصصی مرتبط

مجموع واحدهای دروس ارائه شده در این دوره 32 واحد بوده که به شرح زیر میباشد.

واحد الزامی          18 واحد

واحد اختیاری        8  واحد

پایان نامه             6  واحد