نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارکنان

کارکنان


ردیف

نام همکار

پست سازمانی

آدرس ایمیل

1

لیدا تندرست

کارشناس دانشکده معماری

lidatandorost@ut.ac.ir

2

سهیلا حلاج اعتمادی

کارشناس دانشکده معماری

s_hallajetemadi@ut.ac.ir

3

ناهید خلیلی

کمک کارشناس قطب علمی دانشکده معماری

nahidkhalili@ut.ac.ir

4

آزاده دهفولی

کارشناس دانشکده معماری

a.dehfooli@ut.ac.ir

5

صبا زین العابدین طهرانی

کاردان دانشکده معماری

sabatehrani@ut.ac.ir

6

فاطمه سادات عسگری

کارشناس خدمات آموزشی پردیس هنرهای زیبا

asgari10956@ut.ac.ir

7

عذری کیانی

مسئول دفتر دانشکده معماری

-------

8

آذر مرتضوی

کارشناس مسئول دانشکده معماری

a.mortazavi@ut.ac.ir