بخش های دانشکده بخش های دانشکده

کارگاه آموزشی مشترک "گذار در معماری ایران-آلمان"

کارگاه آموزشی مشترک "گذار در معماری ایران-آلمان"


کارگاه آموزشی با عنوان "گذار در معماری ایران - آلمان"به صورت مشترک با حضور جمعی از دانشجویان و اساتید دانشکده معماری دانشگاه تهران و دانشکده معماری دانشگاه آخن آلمان از تاریخ ۲۹ آبان ماه تا ۲ آذرماه جاری به مدت چهار روز در محل نگارخانه پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران برگزار می گردد. این کارگاه به صورت مشترک به عنوان بخشی از درس "Design and Research Studio" برای دانشجویان دانشگاه آخن و به عنوان بخشی از درس "سمینار بررسی تجارب بهسازی و نوسازی" برای دانشجویان ایرانی کارگاه در نظر گرفته شده است. مدرس آلمانی کارگاه خانم Anna Marijke Weber از دانشکده معماری دانشگاه آخن و خانم دکتر سمیه فدائی نژاد و آقای هادی نادری از دانشگاه تهران می باشند. موضوع کارگاه بررسی تحولات فرمی معماری در اثر تعاملات فرهنگی است. این تعاملات شامل تأثیرات و تعاملات مستقیم و غیر مستقیم کشورها و فرهنگ‌های مختلف است. در این کارگاه در ابتدا به معرفی نحوه این تعاملات فرهنگی و تأثیر آن در تحولات فرمی در معماری پرداخته خواهد شد. پس از آن در روند کار به عنوان نمونه موردی خانه ظهیرالاسلام که شامل عناصر، تزیینات و اجزایی برگرفته از معماری کهن ایران و از سویی از معماری اروپایی است مطالعه و بررسی خواهد شد. در بخش دوم کارگاه راه‌کارهایی برای تطابق بنا با زندگی امروز ارائه خواهد شد که این مطلب خود نیز گویای بخشی از تحولات جدید بنا در اثر تحولات فرهنگی جامعه خواهد بود.