بخش های دانشکده بخش های دانشکده

کارگاه تهران - پاریس

کارگاه تهران - پاریس


تحلیل و طراحی فضاهای شهری در تهران و پاریس

با حضور اساتید و دانشجویان از مدرسه معماری ورسای فرانسه و دانشکده معماری دانشگاه تهران

بخش نخست کارگاه (در تهران): به مدت دو هفته از 28 فرودین ماه 1395

بخش دوم کارگاه (در پاریس) : به مدت دو هفته در اواخر نیمسال تحصیلی 95-1394

ثبت نام در این دوره مختص دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده معماری دانشگاه تهران (شامل تمامی رشته ها و گرایش‌های این دانشکده) می‌باشد.

هزینه ثبت نام به صورت پایه 30.000.000 ریال  می‌باشد. ممکن است میزانی به این هزینه افزوده و یا از آن کاسته شود.

پیش‌ثبت نام 5.000.000 ریال می‌باشد.

مهلت پیش ثبت نام: 16 اسفند 1394

ظرفیت محدود:  در صورت ثبت نام بیش از ظرفیت، ثبت‌نام نهایی بر اساس توانایی‌ها و ارزیابی میزان فعالیت‌های تحصیلی دانشجویان خواهد بود.

برای ثبت نام و اطلاعات بیشتر به دفتر قطب علمی فناوری معماری مراجعه نمایید.