بخش های دانشکده بخش های دانشکده

کارگاه حفاظت منظر شهری تاریخی: از جرج تاون مالزی تا یزد

کارگاه حفاظت منظر شهری تاریخی: از جرج تاون مالزی تا یزد


گروه منظر فرهنگی انجمن علمی منظر ایران به مناسبت بیستمین سالگرد بیانیه منظر شهری تاریخی مرکز میراث جهانی یونسکو با همکاری دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد، پژوهشکده معماری بومی دانشگاه یزد، و پایگاه میراث جهانی جرج تاون مالزی اولین کارگاه از سلسله کارگاه‌های "حفاظت منظر" را با عنوان "حفاظت منظر شهری تاریخی: از جرج تاون مالزی تا یزد" برگزار می‌کند.

سخنرانان:

·        پرستو عشرتی (عضو هیأت علمی دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران و مدیر گروه منظر فرهنگی انجمن منظر ایران)

·        دکتر محسن عباسی هرفته (عضو هیأت علمی دانشگاه یزد و مدیر پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد)

·        Muhammad Hijas Sahari )Manager, Department of Built Environment and Monitoring, George Town World Heritage Incorporated)

·        با حضور دکتر بهداد علیزاده (مدرس دانشگاه فردوسی مشهد و رئیس انجمن علمی منظر ایران)

تاریخ برگزاری: دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 10 الی 12 صبح
- تمرین کارگاه در طول کارگاه اعلام می‌گردد و ده روز پس از کارگاه تحویل گرفته خواهد شد. در طول این مدت همفکری بین شرکت کنندگان به صورت مجازی و زیر نظر مسئول کارگاه ادامه خواهد داشت. هدف تمرین فراهم کردن زمینه بومی‌سازی و کاربست بیانیه منظر شهری تاریخی یونسکو 2011 مبتنی بر شرایط امروز ایران می‌باشد.

- حضور برای عموم آزاد و رایگان است.
- جهت صدور گواهی (فارسی-انگلیسی) ثبت نام و پرداخت هزینه دوره (50هزارتومان) ضروریست. جهت ثبت‌نام با شماره درج شده در پوستر تماس حاصل فرمائید.

http://irsla.org/

برگزاری در پلتفرم اسکای روم

لینک ورود به نشست:

https://www.skyroom.online/ch/amintaba91/landscape-conservation