بخش های دانشکده بخش های دانشکده

کارگاه معماری فرانکنشتاین تهران ۲ (Frankenstein Architecture Workshop in Tehran 2)

کارگاه معماری فرانکنشتاین تهران ۲ (Frankenstein Architecture Workshop in Tehran 2)


پس از موفقیت و  استقبال از کارگاه فرانکنشتاین ۱ با همکاری دانشگاه اروپایی مادرید (Universidad Europea de Madrid) و با توجه به تقاضاهای صورت گرفته، قطب علمی فناوری معماری با همکاری گروه معماری ج در صدد برگزاری  کارگاه فرانکشتاین 2 بر آمدند.

کارگاه معماری فرانکنشتاین تهران با هدف ایجاد تصویری جدید برای ساختار شهر چند مرکزی معاصر، دوره ی ویژه ای جهت بررسی فرایند تبدیل شهر به اکوسیستمی پیوسته و انعطاف پذیر، برگزار می کند. ایده ی کلی فرانکنشتاین نحوه ای نوینی از تحلیل و بررسی و سپس طراحی معماری می باشد. شرکت کنندگان با تغییر بافت شهری موجود ,ویژگی های شهری خلاق را کنکاش کرده، تا فضا های مسکونی، تولیدی و عمومی شهر (تا محدوده ی پنج هکتار) به سازگاری مناسب برسند. کارگاه با مقیاسی به ابعاد یک محله آغاز می شود و طی چهار روز با نوعی دیکانستراکشن از مقیاسی بالاتر به طرحی با مقیاس یک واحد مسکونی به پایان می رسد. هم چنین پیش رو زمینه ای از شهرسازی تا معماری را ارائه می نماید که می تواند مورد توجه هر دو گروه معماران و شهرسازان قرار بگیرد.

کارگاه از روش های آموزشی نوین و مختلفی بهره می گیرد که هدف آنها تهییج و تشویق دانشجویان به "یادگیری یادگرفتن" است به طوری که تجربه ی این کارگاه اروپایی با تقویت قوه ی خلاقیت در قالب فعایت گروهی صورت بپذیرد.

شرکت کنندگان پس از پایان دوره ی پنج روزه یک مدرک بین المللی تخصصی از دانشگاه بین المللی مادرید( UEM) و دانشگاه تهران دریافت خواهند کرد. یرای دریافت اطلاعات بیشتر لطفا از طریق ایمیل یا تلفن با ما تماس حاصل فرمایید.

زمان و مکان برگزاری دوره:

پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

 ۲۱ تا ۲۵  شهریور ۱۳۹۵،ساعت ۹ تا ۱۳ و ۱۴ تا ۱۸

ثبت نام و اطلاعات بیشتر در وبسایت قطب علمی فناوری معماری www.ceat.ir