بخش های دانشکده بخش های دانشکده

کتاب‌های دکتر ایرج اعتصام

کتاب‌های دکتر ایرج اعتصام


- معماری اسلامی

مولف: پرفسور رابرت هیلن براند

مترجم: دکتر ایرج اعتصام

نوبت چاپ: اول

تاریخ انتشار: 1377

ناشر: شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری (وابسته به شهرداری تهران)