بخش های دانشکده بخش های دانشکده

کتاب‌های دکتر حسین مظفری ترشیزی

کتاب‌های دکتر حسین مظفری ترشیزی


- جزئیات معماری برای ساختمانهای عایق‌بندی شده

مولف: رونالد براند

مترجم: دکتر حسین مظفری‌ ترشیزی

نوبت چاپ: اول

تاریخ انتشار: 1379

ناشر: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

 
 

- نویفرت (اطلاعات معماری)

مولف: ارنست و پیتر نویفرت

مترجم: دکتر حسین مظفری‌ ترشیزی

نوبت چاپ: اول

تاریخ انتشار: 1381

ناشر: انتشارات آزاده