بخش های دانشکده بخش های دانشکده

کتاب‌های دکتر حمید رضا انصاری

کتاب‌های دکتر حمید رضا انصاری


- تحلیلی بر معماری معاصر ایران

مولف: دکتر حمید رضا انصاری

نوبت چاپ: اول

تاریخ انتشار: تابستان1395

ناشر: انتشارات سبزان

توضیح: این کتاب تحلیلی است بر معماری معاصر ایران از زمان قاجار تا عصر حاضر. مطالب کتاب بیشتر تفسیری از معماری این دوره است که سعی دارد معماری را از منظر نحوه ی مواجهه با غرب مورد کاوش و تامل قرار دهد. کتاب با تاکید بر این منظر سعی دارد تا خواننده را به تامل بیشتر در نحوه خوانش آثار معماری و تصاویر متعددی که از اقصی نقاط جهان می رسد فراخواند و او را در تعیین موضع خود در این هیاهوی اطلاعات که محصول عالم رسانه ها و دنیای مجازی می باشد یاری رساند. از این رو کتاب سعی ندارد تا راهکار و یا توصیه ای را ارایه دهد بلکه با بررسی و تفسیر گرایش ها و نظرات معماران در طول این دوره به این موضوع می پردازد و سعی دارد تا خواننده را با سوالاتی مواجه سازد که مبتنی بر تامل بر بحث هویت می باشند. مطالب کتاب در قالب مقدمه، چهار گفتار و سخن آخر ارایه گردیده است. گفتارهای چهارگانه کتاب با عناوین "از آشنایی تا شیفتگی"، "از شیفتگی تا الگوبرداری حکومتی"، از الگوبرداری حکومتی تا غربی شدن جامعه"، و "از بازگشت به اصول تا مساله جهانی شدن"، معماری معاصر ایران را در دوره های قاجار، پهلوی اول و دوم، و دوره انقلاب اسلامی مورد تامل قرار می دهد. کتاب "تحلیلی بر معماری معاصر ایران" به قلم دکتر حمیدرضا انصاری نگارش و توسط انتشارات سبزان منتشر گردیده است.

 

- هنرهای زیبا، 1348-1319، گزیده آثار دانشجویان معماری دانشکده هنرهای زیبا در سه دهه آغازین

مولف: دکتر حمید رضا انصاری

نوبت چاپ: اول

تاریخ انتشار:

ناشر: نشر هنر معماری قرن

توضیح: نظام آموزش عالی در ایران با تاسیس دانشگاه تهران به صورت رسمی شکل گرفت. اکنون که هشتاد سال از تاسیس این دانشگاه می گذرد الگوی آموزشی این دانشگاه در سراسر کشور مورد استفاده قرار گرفته است. در طی این سالها همواره دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه مادر کشور شناخته شده و نقشی پیشرو در نظام آموزش عالی کشور و تحولات آن را ایفا می نماید.

پردیس هنرهای زیبا که پیشتر با نام دانشکده هنرهای زیبا و در سالهای دور با عنوان هنرکده در دانشگاه تهران شناخته می شد به عنوان قدیمی ترین مرکز آموزش رشته های هنری، معماری و شهرسازی در ایران به شمار می آید. این پردیس از ابتدای تاسیس خود در سال 1319 رشته هایی چون نقاشی، معماری، و مجسمه سازی را آموزش داده و در سالهای بعد رشته های متعدد دیگری به آن افزوده گردید. اکنون پردیس هنرهای زیبا با داشتن پنج دانشکده معماری، شهرسازی، هنرهای نمایشی و موسیقی، هنرهای تجسمی، و طراحی صنعتی و با دارا بودن دهها رشته، بزرگترین مرکز آموزش عالی کشور در زمینه هنر به شمار می آید.

کتابخانه و مرکز اسناد پردیس هنرهای زیبا به همراه انتشارات هنر معماری این کتاب را در راستای مستند نمودن و ارایه آثار دانشجویان معماری دهه های اولیه تاسیس این مرکز آموزشی تهیه نموده است. کتاب هنرهای زیبا سعی نموده تا مجموعه ای از آثار دانشجویان رشته معماری دانشکده هنرهای زیبا طی سه دهه اول فعالیت این دانشکده را گردآوری و ارایه نماید. این دوره ارجاع به تاریخی از دانشکده دارد که نظام آموزشی بوزار مورد استفاده قرار می گرفت، نظام آموزشی خاصی که با تاسیس دانشکده شکل گرفت و تا پایان دوره ریاست سیحون بر دانشکده هنرهای زیبا ادامه یافت. آثار ارایه شده در این کتاب مربوط به درس های رولوه، طراحی، و پروژه ساختمان می باشد. تصاویر استفاده شده در این کتاب بخشی از مجموعه اهدایی مرحوم مهندس هوشنگ صانعی –استاد و معاون وقت دانشکده هنرهای زیبا - به کتابخانه و مرکز اسناد پردیس هنرهای زیبا می باشد.

 
 

- ساختمان ها با من حرف می زنند

مولف: دکتر عیسی حجت، دکتر حمید رضا انصاری

نوبت چاپ: اول

تاریخ انتشار: 1392

ناشر:   مؤسسه علمی پژوهشی علم معمار