بخش های دانشکده بخش های دانشکده

کتاب‌های دکتر زهرا قیابکلو

کتاب‌های دکتر زهرا قیابکلو


- آشنایی با نرم افزار اکوتکت

مولف: دکتر زهرا قیابکلو

نوبت چاپ: اول

تاریخ انتشار: 1388

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر‌کبیر

 
 

- مبانی فیزیک ساختمان 1(آکوستیک)

مولف: دکتر زهرا قیابکلو

نوبت چاپ: اول

تاریخ انتشار: 1386

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر‌کبیر

 
 

- مبانی فیزیک ساختمان 2 (تنظیم شرایط محیطی)

مولف: دکتر زهرا قیابکلو

نوبت چاپ: اول

تاریخ انتشار: 1389

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر

 
 

- کاربرد پلیمرها در معماری

مولف: دکتر زهرا قیابکلو، دکتر وحید حدادی‌اصل

نوبت چاپ: اول

تاریخ انتشار: 1387

ناشر: شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی