کتاب‌های دکتر سمیه فدائی نژاد

کتاب‌های دکتر سمیه فدائی نژاد


- منظر شهری تاریخی، مدیریت میراث در قرن شهری

مولف: فرانچسکو باندریان، رون ون اونرز

مترجم: دکتر پویا دولابی، دکتر پرستو عشرتی و دکتر سمیه فدائی‌نژاد

نوبت چاپ: اول

تاریخ انتشار: 1396

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران

توضیح: کتاب «منظر شهری تاریخی: مدیریت میراث در قرن شهری» نوشته پروفسور فرانچسکو باندرین و دکتر رون ون‌اوئرز می‌باشد. پروفسور فرانچسکو باندرین- معمار و برنامه‌ریز- به عنوان مدیرکل مرکز میراث جهانی از سپتامبر سال 2000 میلادی تا سال 2014 میلادی بوده است. و یا ستاد برنامه‌ریزی شهری دانشگاه ونیز ایتالیا و مشاور تعدادی زیادی از پروزه‌های بین‌المللی در حوزه حفاظت و توسعه شهرهای تاریخی بوده است. همکار باندرین در نگارش این کتاب، دکتر رون ون اوئرز بود. او معاون بخش آموزش و پژوهش مدیر میراث جهانی در منطقه آسیا و اقیانوسیه و از همکاران مرکز میراث جهانی از سال 2000 میلادی تا سال 2015 میلادی بوده است و تلاش فراوانی به منظور تدوین و توسعه دستورالعمل‌های جدید برای حفاظت شهری نموده است. کتاب حاضر در تابستان سال 1396 توسط انتشارات دانشگاه تهران منتشر شده است. مترجمان آن (به ترتیب حروف الفباء) آقای دکتر پویا دولابی، خانم دکتر پرستو عشرتی و خانم دکتر سمیه فدائی نژاد می باشند.

از لحاظ ساختار فصل یک کتاب، نگاهی به منشأ الگوهای حفاظت شهری مدرن ­دارد که بیشتر بر مدل‌های اروپایی مبتنی­ هستند و رویکردهای مفهومی که از اواخر سدة نوزدهم میلادی تاکنون توسعه یافته‌اند. این فصل کتاب به دنبال ردیابی راه‌ و روش‌های معماران و برنامه‌ریزان بعد از جنگ جهانی در واکنش به شکست‌های مدرنیته است و این که چگونه آنها یک چارچوب عملی هوشمند و کارآمد برای توسعۀ بین‌المللی اصول و اقدامات حفاظت شهری ایجاد کردند. در فصل دوم کتاب، ظهور و گسترش حفاظت شهری بررسی شده است. این بررسی شامل تحلیل فرایند توسعۀ کنوانسیون‌های مهم بین‌المللی، تحلیل منشورها و سازمان‌های دست اندرکار حفاظت میراث پس از جنگ جهانی است. همچنین فصل سوم کتاب توضیحی است به اختصار در مورد فرایند جهانی ایدة حفاظت که ضرورت تجدیدنظر در الگوی حفاظت را مطرح می‌کند. فصل چهار کتاب، نگاهی به رویکردهای بدیع دهه‌های اخیر در سطح بین‌المللی در حوزۀ برنامه‌ریزی و حفاظت شهری در پاسخ به چالش‌های مرتبط­ است. پیدایش مسائل مربوط به پایداری، انعطاف‌پذیری و سازگاری نسبت به تغییرات اقلیمی، بُعد بین‌المللی سیاست‌های شهری را قوت می بخشد. سیاست‌های جدید مجموعه‌ای از ابزارهای ابتکاری، با هدف پرداختن به مسائل خاص در زمینۀ تنظیم قانون ها، تعاملات اجتماعی، تجزیه و تحلیل فنی و حمایت مالی را فراهم­ کرده که در فصل پنج بررسی شده است. ‌در آخرین بخش از این کتاب، فصل ششم، رویکرد منظر شهری برای طرح موضوعات زیادی معرفی شده است. مسائلی از قبیل نیاز به یکپارچه‌سازی حفاظت و برنامه‌ریزی شهری و توسعه در یک فرایند واحد، همچنین نیاز به بازبینی الگوهای حفاظت کلاسیک به­منظور شناسایی و به رسمیت شناختن تنوع فرهنگی و طبیعت پویای میراث شهری. (بخشهایی از این‌متن برگرفته از پیشگفتار کتاب  است)