بخش های دانشکده بخش های دانشکده

کتاب‌های دکتر سید غلامرضا اسلامی

کتاب‌های دکتر سید غلامرضا اسلامی


- درس گفتار مبانی نظری معماری (عینکمان را خودمان بسازیم)

مولف: دکتر سید غلامرضا اسلامی

نوبت چاپ: اول

تاریخ انتشار: 1392

ناشر: مؤسسه علم معمار با همکاری انتشارات پژوهشکده هنر

 
 

- معماری جمعی، از نظریه تا عمل

مولف: دکتر سید غلامرضا اسلامی و دکتر حامد کامل نیا

نوبت چاپ: دوم

تاریخ انتشار: 1393

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران

 

 

- کوچه پس کوچه‌ها

مولف: دکتر سید غلامرضا اسلامی

نوبت چاپ: اول

تاریخ انتشار: 1394

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران