بخش های دانشکده بخش های دانشکده

کتاب‌های دکتر سیمون آیوازیان

کتاب‌های دکتر سیمون آیوازیان


- نگاهی به مبانی معماری (از فرم تا مکان)

مولف: پی یر فون مایس

مترجم: دکتر سیمون آیوازیان

نوبت چاپ: چهارم

تاریخ انتشار: 1390

ناشر: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران

 

- خلوت و رنگ‌ـ آب

مولف: مجموعه آثار سیمون آیوازیان

نوبت چاپ: اول

تاریخ انتشار: 1385

ناشر: کتاب سرای نیک