بخش های دانشکده بخش های دانشکده

کتاب‌های دکتر علیرضا عینی فر

کتاب‌های دکتر علیرضا عینی فر


- روش‌های تحقیق در معماری

مولف: لیندا گروت، دیوید وانگ

مترجم: دکتر علیرضا عینی‌فر

نوبت چاپ: سوم

تاریخ انتشار: 1390

ناشر: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران

 
 

- آفرینش نظریه معماری

مولف: جان لنگ

مترجم: دکتر علیرضا عینی‌فر

نوبت چاپ: چهارم

تاریخ انتشار: 1390

ناشر: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران