بخش های دانشکده بخش های دانشکده

کتاب‌های دکتر محمد جواد ثقفی

کتاب‌های دکتر محمد جواد ثقفی


- راهنمای طراحی جزئیات اجرایی محوطه

مولف: نیکلاس ت. دانیز، کایل د. براون

ترجمه و اضافات: دکتر محمد جواد ثقفی

نوبت چاپ: اول

تاریخ انتشار: 1388

ناشر: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران