بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

کتاب‌های دکتر محمد حسن خادم زاده

کتاب‌های دکتر محمد حسن خادم زاده


- بررسی تطبیقی تجارت مرمت شهری در جهان و ایران با نگاه ویژه  به بافت تاریخی شهر یزد

مولف: پیروز حناچی، محمد حسن خادم‌زاده، حمیدرضا شایان، حامل کامل‌نیا، جواد مهدی‌نژاد

نوبت چاپ: اول

تاریخ انتشار: 1386

ناشر: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

 

- معماری دوره آل مظفر یزد (ایلخانی و تیموری) با نگاهی به بناهای عصر اتابکان

مولف: محمد حسن خادم‌زاده با همکاری مجید علومی و الهه الوندیان خاکباز

نوبت چاپ: اول

تاریخ انتشار: تابستان 1389

ناشر: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

 

- کتیبه های اسلامی شهر یزد

مولف: فاطمه دانش یزدی زیر نظر دکتر محمد حسن خادم‌زاده

نوبت چاپ: اول

تاریخ انتشار:

ناشر: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

 

- محلات تاریخی شهر یزد

مولف: دکتر محمد حسن خادم‌زاده

نوبت چاپ: اول

تاریخ انتشار:

ناشر: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

 

- مساجد تاریخی شهر یزد

مولف: دکتر محمد حسن خادم‌زاده

نوبت چاپ: اول

تاریخ انتشار:

ناشر: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

 

 
آدرس کوتاه :