بخش های دانشکده بخش های دانشکده

کتاب‌های دکتر محمد مهدی محمودی

کتاب‌های دکتر محمد مهدی محمودی


- توسعه مسکن همساز با توسعه پایدار

مولف: دکتر محمدمهدی محمودی

نوبت چاپ: اول

تاریخ انتشار: 1390

ناشر: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران

 
 

- طراحی فضاهای آموزشی با رویکرد انعطاف پذیری

مولف: دکتر محمد مهدی محمودی

نوبت چاپ: اول

تاریخ انتشار: 1390

ناشر:  مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران