بخش های دانشکده بخش های دانشکده

کتاب‌های دکتر محمود گلابچی

کتاب‌های دکتر محمود گلابچی


- مقاومت مصالح (مکانیک جامدات جلد دوم)

مولف: محمود گلابچی، قدرت الله افروز

نوبت چاپ: اول

تاریخ انتشار: 1367

ناشر: نشر حیان