بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

کتاب‌های دکتر نسرین گلیجانی مقدم

کتاب‌های دکتر نسرین گلیجانی مقدم


- تاریخ شناسی معماری ایران

مولف: دکتر نسرین کلیجانی‌مقدم

نوبت چاپ: اول

تاریخ انتشار: 1384

ناشر: مؤسسه انتشارات چاپ دانشگاه تهران

 
آدرس کوتاه :