کتاب‌های دکتر پیروز حناچی

کتاب‌های دکتر پیروز حناچی


- بازآفرینی شهرها، میراثی برای آینده

مولف: پیروز حناچی، محمدجواد مهدوی نژاد

نوبت چاپ: اول

تاریخ انتشار: 1390

ناشر: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران

 

- تئوری مرمت

مولف: چزاره براندی

مترجم: دکتر پیروز حناچی

نوبت چاپ: دوم

تاریخ انتشار: 1390

ناشر: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران

 

- حفاظت و توسعه در بافت‌های با ارزش روستایی

مولف:پیروز حناچی، علی‌اکبر کوشش‌گران

نوبت چاپ: اول

تاریخ انتشار: 1390

ناشر:  بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

 

- راهنمای مدیریت برای محوطه‌های میراث جهانی

مولف: برنارد فیلدین، یوکایوکیلیتو

مترجم: دکتر پیروز حناچی

نوبت چاپ: اول

تاریخ انتشار: 1386

ناشر: موسسه انتشارات دانشگاه تهران

 

- بررسی تطبیقی تجارت مرمت شهری در جهان و ایران با نگاه ویژه به بافت تاریخی شهر یزد

مولف: پیروز حناچی، محمد حسین خادم‌زاده، حمیدرضا شایان، حامل کامل‌نیا، جواد مهدی‌نژاد

نوبت چاپ: اول

تاریخ انتشار: 1386

ناشر: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

 

- تجهیز مجدد میراث صنعتی (راهنمای TICCIH برای حفاظت از میراث صنعتی)

ترجمه: دکتر پیروز حناچی، سارا تیمور تاش

نوبت چاپ: اول

تاریخ انتشار: 1396

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران

توضیح: بخشی از مقدمه کتاب: میراثی منحصر به ‌فرد اما چالش‌برانگیز که به‌دلیل پیچیدگی فنی، بار اقتصادی، مقیاس، عظمت و شرایط اجتماعی به‌علاوة استنباط گاه منفی نسبت به آن، ارزشش نادیده گرفته می‌شود. ما باید از میراث صنعتی چه بسازیم و چطور می‌توانیم بیشترین و بهترین اقدامات را در این باره انجام دهیم؟

منشورهای بین‌المللی راهکاری برای قاعده‌مندسازی مفاهیم کلیدی و روش‌های بنیادی و در نتیجه نیل به پاسخ پرسش­های فوق است که این امر توسط منشور نیژنی‌تاگیل در شاخة میراث صنعتی انجام گرفته­است. این منشور برخی تعریف‌های پایه را برای دامنه و دورة زمانی موضوع پیشنهاد می‌دهد و همزمان بهترین اسلوب را به جهت درک، حفاظت و به اشتراک گذاشتن آنچه به‌طور ویژه در زمینة بقایای فرهنگ صنعتی شایان توجه است، توصیه می‌کند.

برای دریافت حداکثری از این «متون نظری» نیاز به تکمیل و تشریح مطالب احساس می‌شد؛ موضوعی که ایدة اصلی انتشار این کتاب را شکل می‌دهد. «تجهیز مجدد میراث صنعتی»، نسخة «بسط‌یافتة» منشور نیژنی‌تاگیل است. از نویسندگان متخصص درخواست شد که مفاد مختصر ماده‌های اصلی منشور را شفاف نموده و گسترش دهند؛ و آنها را با مثال‌های به‌دست‌آمده از سایت‌های برجستة میراثی از سراسر جهان تشریح کنند.

کتاب پیش رو فقط مختص حفاظتگران صنعتی و مدیران میراث نیست. در تمام بخش‌های جهان که از صنعتی‌سازی متأثر شده باشد، باستان­شناسان مصمم‌اند که با محتویات این شاخه دست به گریبان شوند؛ حال آنکه معماران و سازندگان نیز فرصت بی‌نظیری برای انطباق و استفادة مجدد از ساختمان‌های صنعتی قدیمی را نسبت به گونه‌های دیگر هم به جهت کمیت و هم تنوع یافته‌اند. انرژی نهان موجود در این بناها به طرفداران حفظ محیط زیست کمک می‌کند تا به اهداف توسعه پایدار خود دست یابند. انطباق و هدفگذاری مجدد آنها امروزه اصلی‌ترین راهکار برای طراحان شهری به‌شمار می‌آید و ازآنجا که گردشگری هستة اقتصادی بسیاری از شهرها را شکل داده شده، پتانسیل میراث صنعتی در این زمینه نیز به‌سرعت در حال تجلی است. به‌طور مشابه، امکانات آموزشی عرضه‌شده توسط این صنعت تاریخی منبعی محسوب می‌شود که مدارس و معلمان بایستی از آن آگاه باشند. در ضمن، «چالش شواهد» - ارزش اسنادی ذاتی مکان‌ها-  در هر بخشی که صنعتی‌سازی در وضعیت گذار بوده یا هست، ناگزیر از مواجهه با تاریخ‌نگاران و دانشگاهیان خواهد بود. بنابراین این کتاب در فرمتی گویا برای دامنة گستردة مخاطبان مشتاق به رشتة تحریر درآمده است.

کتاب تجهیز مجدد میراث صنعتی در پنج فصل ارزش‌ها و مفاهیم اساسی وابسته به انقلاب صنعتی، صنعتی‌سازی و میراث فرهنگی؛ همچنین راهکارهای حفاظتی و استفادۀ مجدد از آن را در اختیار می­گذارد.