بخش های دانشکده بخش های دانشکده

کتاب‌های دکتر کتایون تقی زاده

کتاب‌های دکتر کتایون تقی زاده


- ساختمان ها چگونه عمل می کنند

مولف: ادوارد آلن

مترجم: دکتر محمود گلابچی، دکتر کتایون تقی‌زاده

نوبت چاپ: دوم

تاریخ انتشار: 1388

ناشر: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران

 

- پوسته ها و سازه های ورق تاشده برای معماران

مولف: دکترمحمود گلابچی، دکترکتایون تقی‌زاده

نوبت چاپ: دوم

تاریخ انتشار: 1389

ناشر: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران