بخش های دانشکده بخش های دانشکده

کتاب‌های دکتز سعید یوسفی

کتاب‌های دکتز سعید یوسفی


- بازگویی مفهومی PMBOK  (بر اساس ویرایش ششم) چگونه مفاهیم PMBOK   را بهتر درک کنیم؟

مولفان: مهندس میلاد کرمانشاهی، مهندس احمد سرابی و دکتر سعید یوسفی

نوبت چاپ: اول

تاریخ انتشار: 1396

ناشر: انتشارات آدینه

توضیح: 

در عصر حاضر پروژه‌‌ها و به خصوص مگا پروژه‌ها به صورت روزافزون در حال توسعه و پیاده‌ سازی هستند. افزایش جمعیت، پیشرفت تکنولوژی و نیاز به رفاه بیشتر از جمله مهم‌ترین عواملی هستند که نیاز به اجرای پروژه‌‌ها را (بخصوص در کشور‌های در حال توسعه مانند ایران) اجتناب ناپذیر نموده است. اما بسیاری از پروژه‌ها با شکست مواجه می‌شوند. منظور از شکست می‌تواند عدم تکمیل پروژه، تکمیل پروژه فراتر از زمان و بودجه در نظر گرفته شده برای پروژه و یا عدم رضایت ذینفعان و استفاده کنندگان از محصول پروژه باشد. این چالش‌ها باعث دور شدن پروژه از اهداف اولیه تعیین شده برای پروژه و در نتیجه اتلاف عظیم منابع مالی می‌گردد.

بمنظور مقابله با چالش‌های روز افزون پروژه‌ها و به حداقل رساندن انحرافات پروژه نسبت به مبانی اولیه زمانی، هزینه‌‌ای و کیفی، علم مدیریت پروژه تعریف گردید و در همین راستا تلاش‌های گسترده‌ای برای تهیه راهنما‌ها و استاندارد‌های مدیریت پروژه از جمله PRINCE2، P2M و ......صورت گرفت. راهنمای PMBOK ( Project Management Body Of Knowledge) یا پیکره دانشی مدیریت پروژه) نیز یکی از بهترین، کامل‌ترین و در عین حال، پر استفاده‌ترین راهنمای مدیریت پروژه در دنیاست که توسط انستیتوی مدیریت پروژه آمریکا تهیه شده است و در حال حاضر در بسیاری از کشور‌های دنیا در محیط‌های دانشگاهی و صنعتی استفاده می‌شود.

در کتاب حاضر، تلاش شده است علاوه بر ترجمه به فارسی، تفسیر مختصری نیز بر بخش‌های مهم و پیچیده راهنمای PMBOK گنجانده شود تا خواننده بتواند مفاهیم اشاره شده و اشکال پیچیده نمایش داده شده را بهتر درک نماید. همچنین علاوه بر استفاده از فرم‌های بدیع نوشتاری، سعی شده است مثال‌های عملی و ساده‌ای در متن گنجانده شود تا بدین طریق بتوان بعضی از مفاهیم مشکل را به بهترین نحو شفاف سازی نمود. امید است تلاش‌های صورت گرفته بتواند به فارسی زبانان کمک نماید تا مطالب سنگین و پیچیده این راهنمای مهم را به بهترین صورت درک نمایند تا با استفاده بهتر از این راهنما در مدیریت صحیح و علمی پروژه‌ها در ایران بتوان خدمتی هر چند ناچیز نمود.

شکی نیست که هیچ اثری خالی از نقص و اشتباه نمی‌باشد و بدین جهت از پیشنهادات سازنده همه عزیزان برای بهبود و ارتقاء اثر حاضر متواضعانه استقبال می‌گردد. در نهایت، امید است این اثر ناقابل مورد رضایت سلطان سخن حضرت حق قرار گیرد که به قول "مولانا":

یاد ده ما را سخن‌های دقیق                 که تو را رحم آورد هان ای رفیق

گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن             مصلحی تو ای تو سلطان سخن