بخش های دانشکده بخش های دانشکده

کتاب‌های مهندس سید جلال میر لطیفی

کتاب‌های مهندس سید جلال میر لطیفی


- آشنایی با معماری ایران (شیوه پارتی و پارسی، سازه‌های طاقی)

مولف: سید جلال میرلطیفی

نوبت چاپ: اول

تاریخ انتشار: 1383

ناشر: انتشارات قاضی