کتاب‌های مهندس کاظم سیفیان

کتاب‌های مهندس کاظم سیفیان


- ساخت خانه با سازه چوبی

مولف: اندرسن، وینسلاو

مترجم: مهندس کاظم سیفیان

نوبت چاپ: دوم

تاریخ انتشار: 1390

ناشر: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران