نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

گزارش سمینار تخصصی "مرمت و توانبخشی یاد‌مان‌ها و مجموعه‌های تاریخی در اسپانیا"

گزارش سمینار تخصصی "مرمت و توانبخشی یاد‌مان‌ها و مجموعه‌های تاریخی در اسپانیا"


روز یکشنبه ۱۲ آذر سخنرانی با موضوع مرمت و توانبخشی میراث معماری در اسپانیا در دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا با حضور ریاست محترم پردیس هنرهای زیبا جناب آقای دکتر حیدری، اساتید و دانشجویان دانشکده معماری و گروه مرمت ابنیه و بافتهای تاریخی برگزار شد. ابتدا عالیجناب ادواردو لوپز بوسکتس سفیر اسپانیا در سخنان خود به نقش حفاظت از آثار تاریخی و توسعه گردشگری فرهنگی و اهمیت تبادل تجارب مشترک میان اسپانیا و ایران در این زمینه و فعالیتهای مشترک دانشگاهی تاکید کردند. سپس اساتید دانشکده معماری دانشگاه والنسیا به ایراد سخنرانی پرداختند و طرح های حفاظت، مرمت و توانبخشی را در دو نمونه موردی مهم قلعه پنیسکولا و کاخ الحمرا توضیح دادند. قلعه پنیسکولا توسط سرکار خانم ماریا خوسپا بالاگر دسکایار به عنوان یکی از نمونه های استحکامات حاشیه شرقی دریای مدیترانه معرفی شد، این قلعه پس از مرمت به موزه تبدیل شده است. طرح های توانبخشی بافت شهری اطراف قلعه را نیز مورد توجه قرار داده و با ایجاد ضوابط و قوانین، مداخلات مخرب را محدود ساخته است. توانمندسازی جوامع محلی در حفاظت از بافت همجوار مسکونی و توسعه زیرساخت ها از اقدامات مهم دیگر بوده است. این قلعه توانسته است پس از دو سال هزینه مرمت خود را از طریق درآمدهای گردشگری تامین کند. نمونه دوم معرفی شده توسط آقای پروفسور لوییس بیسن  طرح حفاظت کاخ الحمرا، با چالشهای متفاوتی رو به رو بوده است. مرمت این اثر مهم معماری اسلامی از ابتدای قرن نوزدهم آغاز شده است و بسیاری از الحاقات برچیده شده و شکل اصیل کاخ نمایان گشته است. این اثر با دو میلیون و ششصد هزار بازدید کننده در سال و سی میلیون یورو درآمد نیازمند طرح های مدیریت گردشگری و مسیرهای بازدید، رفع فرسودگی ها و به روزسازی زیرساختها و تجهیزات پایه بوده است. در بخش پرسش و پاسخ بر مفاهیم مهمی از جمله حفظ اصالت و یکپارچگی آثار تاریخی در ضمن مرمت و تغییر کاربری به منظور تقویت گردشگری فرهنگی تاکید شد.