بخش های دانشکده بخش های دانشکده

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

گزارش ششمین همایش ملی آموزش معماری

گزارش ششمین همایش ملی آموزش معماری


ششمین همایش ملی آموزش معماری درروز های 12 و 13 آذر ماه 1396 از ساعت 18-8 برگزار گردید.

روز اول همایش یکشنبه 12 آذرماه در تالار آوینی برگزار شد و اختصاص داشت به سخنرانی و ارائه مقالات منتخب. ساعت 8 پس از ثبت نام حضوری از میهمانان، مراسم افتتاحیه با گزارش دبیر همایش (دکتر سید امیر سعید محمودی) و خوش آمدگویی رئیس پردیس هنرهای زیبا ( دکتر شاهین حیدری ) و رئیس دانشکده معماری دانشگاه تهران ( دکتر علیرضا عینی فر) رسماً آغاز شد. سخران ویژه این همایش دکتر عیسی حجت بودند. سپس ارائه مقالات به ترتیب ذیل انجام شد:

ساعت 10:20 10 دکتر زهره تفضلی و دکتر حمید ندیمی با عنوان : شرح و تحلیل یک تجربه کل نگر در آموزش معماری، کارگاه پژوهشی دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی (1385-1389)

ساعت 10:40-10:20 دکتر سیدعلی اکبر کوششگران و شیدا اعتمادی با عنوان : واکاوی نقش واسطه های بیرونی در آموزش خلاق دروس پایه معماری( مورد پژوهشی: کارگاه درک و بیان محیط، ترم یک کارشناسی معماری)

پس از پذیرایی

ساعت 11:35-11:15  مهندس منصوره کیانی ارثی با عنوان: ارتقاء کیفیت آموزش دروس طراحی معماری پایه با نظر به مؤلفه های خود تنظیمی یادگیری

ساعت 11:55-11:35 دکتر فرهاد شریعت راد با عنوان : مدل درونی سازی ارزش ها در آموزش معماری

ساعت 14:00- 12:00 اختصای داشت به اقامه نماز و صرف ناهار و بازدید از نمایشگاه و نگارخانه تهران .

ساعت 14:20-14:00  خانم مهندس مهیار باستانی با عنوان : استفاده از روش تفکر قیاسی به عنوان یک روش ایده پردازی در کارگاه مقدمات طراحی معماری

ساعت 14:40- 14:20 دکتر سید امیر سعید محمودی و ساینا محمدی خبازان با عنوان : گام اول در معرفی هویت معماری

ساعت 15:00-15:20 دکتر افرا غریب پور و مارال توتونچی مقدم با عنوان : مطالعه و بررسی دورۀ آموزش پایه طراحی معماری در دانشگاه های خارج از کشور

پس از پذیرایی همایش روز اول،  با گفتگوی بین نویسندگان مقالات وجلسه ی پرسش و پاسخ حاضرین در سالن پایان پذیرفت.

روز دوم همایش دوشنبه 13 آذرماه از ساعت 9 الی 18 در دو نوبت صبح و بعداز ظهر در نگارخانه تهران، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران برگزار شد. درنوبت صبح، نشست تخصصی اساتید دروس مقدمات طراحی معماری بود که هریک از دانشکده ها به وسیله اسلایدشوهایی که تهیه کرده بودند به ارائه توضیحاتی در خصوص این دروس و جزئیات ارائه آن در دانشکده خود پرداختند. بعد از ظهر روز دوشنبه 13 آذر هم پس از نماز و صرف ناهار و ثبت نام حضوری از میهمانان در مکان نگارخانه تهران، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران نشست تخصصی رؤسا و اساتید دانشکده های معماری و شهرسازی برگزار شد. که این نشست تا ساعت 18:30 به طول انجامید دانشکده های شرکت کننده عبارت بودند از:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شهید رجایی، دانشگاه شیراز، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه کاشان، دانشگاه کردستان، دانشگاه مازندران، دانشگاه بوعلی همدان، دانشگاه هنراسلامی تبریز، دانشگاه هنراصفهان، دانشگاه هنر، دانشگاه یزد، دانشگاه تربیت

درنهایت مقرر شد: کمیته ای برای راه انداری نظام ارزیابی کیفیت بیرونی برای مراکز آموزش معماری، به منظور ارتقاء کیفیت آموزش معماری در ایران.، با حضور نمایندگان دانشکده های معماری حاضر در همایش ( امضا کنندگان تفاهم نامه که 21 نفر بودند) تشکیل شود.