بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

گزارش کارگاه "پوسته‌های مشبک منعطف"

گزارش کارگاه "پوسته‌های مشبک منعطف"


این کارگاه از 11 تا 13 آذرماه سال 1396 در دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا و به هدف آشنایی و تجربه طراحی دانشجویان معماری با پوسته های مشبکی که از اعضای خطی انعطاف پذیر تشکیل شده اند برگزار گردید. در روز اول کارگاه دانشجویان در ابتدا با مبانی طراحی ساخت پوسته های مشبک آشنا شدند. سپس تفاوت سازه های مشبک منعطف از سایر پوسته های مشبک معرفی گردید و برای شروع طراحی دانشجویان چهار رویکرد معین شد. این چهار رویکرد چهار نوع متفاوت از شکل یابی و ساخت این نوع پوسته ها را در بر داشتند که عبارت بودند از:

- شبکه هایی که در ابتدا به صورت مسطح شکل گرفته و سپس از طریق خم شدن اعضا و تغییر زاویه عناصر متقاطع آنها تبدیل به شبکه ای دو قوسی می شوند.

- شبکه هایی که در ابتدا به صورت مسطح شکل گرفته و از طریق خم شدگی اعضا و تفاوت انحنا در بخشهای مختلف سازه به پوسته شبکه ای شکل می دهند.

- شبکه هایی که ابتدا فرم و نقاط تقاطع اعضای آنها در مدلی کامپیوتری بدست می آید. سپس موقعیت اتصالات به عناصر سازنده شبکه منتقل شده و با اتصال اجزای آنها به یکدیگر از ابتدا شبکه به صورتی سه بعدی ساخته می شود.

- شبکه هایی که عناصرتشکیل دهنده آنها به صورت تار و پود به یکدیگر بافته شده و با کمترین عناصر اتصال دهنده نسبت به موارد قبل انحنا یافته و به پوسته ای مشبک شکل می دهند.

شرکت کنندگان در این کارگاه پس از تقسیم به گروه های مختلف به تجربه ساخت نمونه های فوق در قالب ماکت هایی کوچک پرداختند. این ماکت ها متشکل از نوارهای پلکسی گلاس با ضخامت یک میلی متر بودند که به راحتی خم شدن اعضای شبکه سازه ای را ممکن می نمودند. در ادامه کارگاه در روز اول مطالبی در رابطه با فرایندهای فرم یابی دیجیتال و محاسبات پوسته های مشبک برای شرکت کنندگان ارائه شد که بعضی از گروه ها در روند طرح های خود از آن استفاده نمودند.

در روز دوم کارگاه، ماکت های تجربی با رفع ایرادات روز اول و ارائه ایده های جدید تکامل یافتد. در پایان این روز کارهای مختلف توسط اساتید کارگاه بررسی و مقایسه گردیدند. در نهایت یک کار برای ساخت در مقیاس بزگ و به عنوان غرفه ای برای نمایشگاه دانشکده معماری انتخاب شد. در نمونه انتخابی از تکنیک بافت عناصر استفاده شده بود. دلایل اصلی انتخاب این کار قابلیت های مطلوبتر فرم پذیری، پیچیدگی کمتر در فرایند اجرا و انتخاب مناسب فرم کلی برای ایجاد پوسته ای با خمشدگی غیر همگن در جهات مختلف بودند.

در روز سوم کارگاه طرح انتخابی در مقیاس 10 برابر ماکت اولیه و به کمک نوارهایی با عرض 70  و ضخامت 16میلیمتر از جنس PVC توسط شرکت کنندگان کارگاه ساخته شد. شبکه سازه ای از عناصری که با یکدیگر زاویه 60 درجه داشته و دو به دو به صورت تار و پود از کنار یکدیگر عبور کرده بودند تشکیل گردیده بود. این پوسته در ابتدا به صورت گسترده و مسطح ساخته و سپس با اعمال نیرو از محیط پیرامونی به طرف داخل تغییر شکل یافته و به شکل نهایی در آمد. با اتصال بعضی از عناصرپیرامونی با کابل شکل نهایی برای پوسته مشبک تثبیت گردید. البته در فرایند اجرا با توجه به بعضی از ایراداتی که طرح اولیه در مقیاس بزرگ پیدا می کرد این طرح با اعمال تغییراتی اصلاح گردید و به شکل نهایی درآمد. این پوسته مشبک منعطف به عنوان غرفه ای درسالن نمایشگاه دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا و درکنار سایر آثار برگزیده دانشجویان دانشکده تا 22 آذر ماه در چهارمین نمایشگاه "از کارگاه تا نمایشگاه" به نمایش گذاشته شد.