بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

گزارش کارگروه بررسی "راهنمای تهیه و تدوین طرح نهایی و مراحل فارغ‌التحصیلی" دوره کارشناسی مهندسی معماری

گزارش کارگروه بررسی "راهنمای تهیه و تدوین طرح نهایی و مراحل فارغ‌التحصیلی" دوره کارشناسی مهندسی معماری


نظر به اهمیت آشنایی با چگونگی تهیه و تدوین "طرح نهایی" در دوره کارشناسی مهندسی معماری و نیز آشنایی با مراحل فارغ‌التحصیلی، دفترچه راهنمایی با عنوان"راهنمای تهیه و تدوین طرح نهایی و مراحل فارغ‌التحصیلی" در سال 1385 تهیه گردید.
این راهنما که شامل تمامی موارد و توصیه‌های لازم برای انجام پروژه نهایی اعم از انتخاب استاد راهنما، چگونگی تهیه مدارک و گزارش طرح نهایی و ارائه آن در جلسه داوری می‌باشد؛ مورد بررسی و ویرایش مجدد کارگروه مربوط قرار گرفت.
در حال حاضر این راهنما برای اطلاع رسانی و استفاده دانشجویان، بر روی سایت دانشکده (بخش خدمات-فرم‌های پر استفاده) قرار گرفته است.
راهنمای تهیه و تدوین طرح نهایی و مراحل فارغ‌التحصیلی

 

آدرس کوتاه :