اخبار اخبار

درگذشت مهندس سیدجلال میر لطیفی

درگذشت مهندس سیدجلال میر لطیفی

درگذشت استاد گرانقدر دکتر ایرج اعتصام

درگذشت استاد گرانقدر دکتر ایرج اعتصام

سی‌ویکمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

سی‌ویکمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

برگزاری سمینار ریسک‌های مدیریت ریسک پروژه

برگزاری سمینار ریسک‌های مدیریت ریسک پروژه

پرفروش ترین کتاب مرداد 1401 دانشگاه تهران

پرفروش ترین کتاب مرداد 1401 دانشگاه تهران