بخش های دانشکده بخش های دانشکده

تازه‌های دانشکده تازه‌های دانشکده

اخبار اخبار

تبریک آغاز سال جدید تحصیلی

دانشکده معماری ضمن تبریک شروع سال تحصیلی جدید (1401-1400) به تمامی دانشجویان، کارکنان و اساتید گرامی و عرض خیر مقدم به دانشجویان جدید، برای این عزیزان سالی سرشار از موفقیت و بهروزی آرزو می‌نماید.

کتاب "منظر شهری تاریخی: رویکردی کل‌نگر در حفاظت و توسعه یکپارچه شهری" نگارش دکتر پرستو عشرتی، دکتر درنا عشرتی، دکتر سمیه فدائی‌نژاد منتشر شد

کتاب "منظر شهری تاریخی: رویکردی کل‌نگر در حفاظت و توسعه یکپارچه شهری" نگارش دکتر پرستو عشرتی، دکتر درنا عشرتی، دکتر سمیه فدائی‌نژاد منتشر شد

موفقیت دانشجویان دانشکده معماری دانشگاه تهران در جشنواره دانشجویی تیتر 12

موفقیت دانشجویان دانشکده معماری دانشگاه تهران در جشنواره دانشجویی تیتر 12

کتاب "معماری بومی افغانستان " به ترجمه دکتر سعید حقیر و علی یاسر جعفری منتشر شد

  کتاب "معماری بومی افغانستان" نوشته استنلی ایراهالت و رفیع سمیع زی به ترجمه دکتر سعید حقیر و علی یاسر جعفری توسط انتشارات کتاب فکر نو به چاپ رسید. این کتاب کوششی در معرفی فرهنگ و معماری و...