بازدید هیأت کره جنوبی از پردیس هنرهای زیبا

بازدید هیأت کره جنوبی از پردیس هنرهای زیبا


هیأتی چهارنفره متشکل از مدیر همکاری‌های بین‌المللی وزارت امورخارجه، دبیر اول و دوم امور فرهنگی سفارت جمهوری کره جنوبی در ایران و مسئول موزه ملی گیونگجو، روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶، ضمن بازدید از پردیس هنرهای زیبا، با مسئولان این پردیس دیدار و گفتگو کردند..

در این جلسه دو طرف پیشنهادات خود را در مورد گسترش فعالیت‌های علمی در قالب تبادل استاد و دانشجو و تأسیس مراکز و گروه‌های دانشجویی، برگزاری نمایشگاهی از فرهنگ و هنر کره جنوبی در ایران و بالعکس، ارائه دادند.همچنین مقرر شد در اواخر مهر ۱۳۹۶ نمایشگاه فرهنگ و هنر ایران زمین در پایتخت کره جنوبی برگزار شود.

نقل از سایت: www.ut.ac.ir