بخش های دانشکده بخش های دانشکده

آرشیو اخبار آرشیو اخبار

وبینار تخصصی روش‌های پیشرفته مستند نگاری و کاربرد آنها در مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM)، کاربرد نسخه دیجیتال ابنیه (Digital Twin)
وبینار تخصصی روش‌های پیشرفته مستند نگاری و کاربرد آنها در مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM)، کاربرد نسخه دیجیتال ابنیه (Digital Twin)
وبینار تخصصی روش‌های پیشرفته مستند نگاری و کاربرد آنها در مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM)، کاربرد نسخه دیجیتال ابنیه (Digital Twin)
برگزاری سخنرانی مجازی: « پیشینه تاریخی همجواری باغ و شهر در ایران »
برگزاری سخنرانی مجازی: « پیشینه تاریخی همجواری باغ و شهر در ایران »
برگزاری سخنرانی مجازی: « پیشینه تاریخی همجواری باغ و شهر در ایران »
برگزاری سخنرانی مجازی: « مناره ها در دوره سلجوقی »
برگزاری سخنرانی مجازی: « مناره ها در دوره سلجوقی »
برگزاری سخنرانی مجازی: « مناره ها در دوره سلجوقی »
برگزاری سخنرانی مجازی: «رابطه دین و دولت در دوره ساسانی براساس سازه های معماری مذهبی »
برگزاری سخنرانی مجازی: «رابطه دین و دولت در دوره ساسانی براساس سازه های معماری مذهبی »
برگزاری سخنرانی مجازی: «رابطه دین و دولت در دوره ساسانی براساس سازه های معماری مذهبی »
برگزاری سخنرانی مجازی: « معماری هزاره سوم پیش از میلاد در ایران: از شوش تا شهرسوخته »
برگزاری سخنرانی مجازی: « معماری هزاره سوم پیش از میلاد در ایران: از شوش تا شهرسوخته »
برگزاری سخنرانی مجازی: « معماری هزاره سوم پیش از میلاد در ایران: از شوش تا شهرسوخته »
برگزاری سخنرانی مجازی:« جستجویی دوباره در تاریخ و فرهنگ معماری دوره ماد»
برگزاری سخنرانی مجازی:« جستجویی دوباره در تاریخ و فرهنگ معماری دوره ماد»
برگزاری سخنرانی مجازی: «جستجویی دوباره در تاریخ و فرهنگ معماری دوره ماد»
برگزاری سخنرانی مجازی: «منظر شهری، از خیال تا واقعیت»
برگزاری سخنرانی مجازی: «منظر شهری، از خیال تا واقعیت»
برگزاری سخنرانی مجازی: «منظر شهری، از خیال تا واقعیت»
برگزاری سخنرانی مجازی: «تهران از حاشیه تا متن: در جستجوی نشانه های میراث شهری»
برگزاری سخنرانی مجازی: «تهران از حاشیه تا متن: در جستجوی نشانه های میراث شهری»
برگزاری سخنرانی مجازی: «تهران از حاشیه تا متن: در جستجوی نشانه های میراث شهری»
درگذشت دکتر اشکان رضوانی استاد دانشکده شهرسازی
درگذشت دکتر اشکان رضوانی استاد دانشکده شهرسازی
درگذشت دکتر اشکان رضوانی استاد دانشکده شهرسازی
نظریه مدرنیته در معماری ایران نوشته دکتر سعید حقیر دانشیار دانشکده معماری دانشگاه تهران با همکاری دکتر حامد کامل نیا دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد در پائیز 1399 توسط انتشارات کتاب فکر نو منتشر شد
نظریه مدرنیته در معماری ایران نوشته دکتر سعید حقیر دانشیار دانشکده معماری دانشگاه تهران با همکاری دکتر حامد کامل نیا دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد در پائیز 1399 توسط انتشارات کتاب فکر نو منتشر شد
نظریه مدرنیته در معماری ایران نوشته دکتر سعید حقیر دانشیار دانشکده معماری دانشگاه تهران با همکاری دکتر حامد کامل نیا دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد در پائیز 1399 توسط انتشارات کتاب فکر نو منتشر شد
"کانت برای معماران" نوشته دایان مورگان با ترجمه دکتر سعید حقیر دانشیار دانشکده معماری دانشگاه تهران در بهار 1399 توسط انتشارات کتاب فکر نو منتشر شد.
"کانت برای معماران" نوشته دایان مورگان با ترجمه دکتر سعید حقیر دانشیار دانشکده معماری دانشگاه تهران در بهار 1399 توسط انتشارات کتاب فکر نو منتشر شد.
تاریخِ تاریخ هنر در فرانسه تولد یک رشته دانشگاهی نوشته لین ترین و ترجمع دکتر سعید حقیر دانشیار دانشکده معماری دانشگاه تهران در تابستان 1399 توسط انتشارات کتاب فکر نو منتشر شد
تاریخِ تاریخ هنر در فرانسه تولد یک رشته دانشگاهی نوشته لین ترین و ترجمع دکتر سعید حقیر دانشیار دانشکده معماری دانشگاه تهران در تابستان 1399 توسط انتشارات کتاب فکر نو منتشر شد
تاریخِ تاریخ هنر در فرانسه تولد یک رشته دانشگاهی نوشته لین ترین و ترجمع دکتر سعید حقیر دانشیار دانشکده معماری دانشگاه تهران در تابستان 1399 توسط انتشارات کتاب فکر نو منتشر شد
سخنرانی خانم دکتر روسانا گاباگلیو از دانشکده معماری دانشگاه پلی تکنیک میلان
سخنرانی خانم دکتر روسانا گاباگلیو از دانشکده معماری دانشگاه پلی تکنیک میلان
جلسه سخنرانی دکتر روسانا گاباگلیو از دانشکده معماری دانشگاه پلی تکنیک میلان با موضوع «طراحی برای بستر موجود: ما بین حفاظت و دگرگونی» در تاریخ: سه شنبه ۹ دی ماه (ساعت ۱۶:۳۰) به صورت مجازی (در اسکایپ) برگزار خواهد شد. با توجه به...
سخنرانی آقای مهندس رضا علی آبادی مدیر آتلیه RZLBD
سخنرانی آقای مهندس رضا علی آبادی مدیر آتلیه RZLBD
سخنرانی آقای مهندس رضا علی آبادی مدیر آتلیه RZLBD
دانشجوی دانشگاه تهران برنده جایزه Gaudi Architecture Prize-2020
دانشجوی دانشگاه تهران برنده جایزه Gaudi Architecture Prize-2020
دانشجوی دانشگاه تهران برنده جایزه Gaudi Architecture Prize-2020
پایان نامه آقای عرفان امیری آذر برنده دو جایزه ویژه خیام و جایزه پروفسور حسابی
پایان نامه آقای عرفان امیری آذر برنده دو جایزه ویژه خیام و جایزه پروفسور حسابی
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای عرفان امیری آذر –دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران دانشگاه تهران – با عنوان «مطالعه مقایسه ای مسکن روستایی پیش و پس از اجرای طرح ویژه بهسازی و نوسازی از منظر تجربه ساکنین، موردکاوی: روستاهای فیض آباد، کهنوج و...
برگزاری سمینار مجازی با محوریت
برگزاری سمینار مجازی با محوریت"پیوند مباحث نظری و عملی در آموزش معماری"
وبینار "پیوند مباحث نظری و عملی در آموزش معماری" در تاریخ 13 و 14 آذر ماه برگزار می شود.
انتشار کتاب «محوطه میراث جهانی زولورین» ترجمه خانم دکتر سمیه فدائی نژاد
انتشار کتاب «محوطه میراث جهانی زولورین» ترجمه خانم دکتر سمیه فدائی نژاد
این کتاب در سال ۲۰۰۹م. توسط کریستین مولر به دو زبان آلمانی و انگلیسی نگاشته شده و سپس در سال ۱۳۹۹ توسط انتشارات سازمان نوسازی شهرداری تهران توسط خانم‌ها دکتر سمیه فدائی‌نژاد، عضو هیئت علمی دانشکده معماری و مهندس فرناز فرجی دانشجوی دکتری مرمت دانشگاه...
انتشار کتاب
انتشار کتاب "اصالت و یکپارچگی در حفاظت منظر فرهنگی" نگارش دکتر سمیه فدایی‌نژاد، دکتر پرستو عشرتی و دکتر پیروز حناچی
کتاب "اصالت و یکپارچگی در حفاظت منظر فرهنگی" توسط اعضای هیات علمی دانشکده معماری خانم دکتر سمیه فدایی‌نژاد، خانم دکتر پرستو عشرتی و آقای دکتر پیروز حناچی دانشگاه تهران به رشته تحریر در آمده است.