اخبار اخبار

درگذشت استاد گرانقدر دکتر ایرج اعتصام

درگذشت استاد گرانقدر دکتر ایرج اعتصام

سی‌ویکمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

سی‌ویکمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

برگزاری سمینار ریسک‌های مدیریت ریسک پروژه

برگزاری سمینار ریسک‌های مدیریت ریسک پروژه

پرفروش ترین کتاب مرداد 1401 دانشگاه تهران

پرفروش ترین کتاب مرداد 1401 دانشگاه تهران

برگزاری سخنرانی مجازی با عنوان " بناهای کتبه دار قفقاز"

برگزاری سخنرانی مجازی با عنوان " بناهای کتبه دار قفقاز"