بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

نمایش 1 - 20 از 1,312 نتیجه
از 66
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
منظره پردازی در هنر ایران و جهان 9101422 2 کارشناسی ارشد تکنولوژیTechnology 01 شهره جوادی هرهفته (14:00 - 16:00) -
نقشه برداری 9101151 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 01 عباس عابدینی هرهفته (09:00 - 10:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (09:00 - 10:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) -
باستان شناسی فرهنگ و تمدن ایران 9101483 2 کارشناسی ارشد تکنولوژیTechnology 01 حسن کریمیان هرهفته (14:00 - 16:00) -
ریاضیات و معماری 9101613 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 02 نرگس غرقانی هرهفته (10:00 - 12:00) -
ریاضیات و معماری 9101613 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 01 نرگس غرقانی هرهفته (08:00 - 10:00) -
زیبایی شناسی در مطالعات معماری 9101682 3 دکتری 01 سعید حقیر هرهفته دو شنبه (14:00 - 17:00) 1400/04/15 (08:00 - 10:00)
علوم ساختمانی پیشرفته 9101445 2 کارشناسی ارشد تکنولوژیTechnology 01 مهدیه آب روش هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/22 (10:00 - 12:00)
سیستم های ساختمانی پیشرفته 9101489 2 کارشناسی ارشد تکنولوژیTechnology 01 حسین طوسی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/20 (10:00 - 12:00)
مقدمات طراحی معماری 2 9101548 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 01 حمیدرضا انصاری | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
مقدمات طراحی معماری 2 9101548 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 03 سید یحیی اسلامی هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
مقدمات طراحی معماری 2 9101548 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 02 لیلا علی پور هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
بیان معماری 2 9101545 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 02 لیلا علی پور هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
بیان معماری 2 9101545 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 01 حمیدرضا انصاری هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
بیان معماری 2 9101545 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 03 افرا غریب پور هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
طراحی معماری 1 9101604 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 01 عیسی حجت هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
طراحی معماری 1 9101604 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 02 پرستو عشرتی هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
طراحی معماری 1 9101604 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 06 احسان احمدی هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
طراحی معماری 1 9101604 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 04 افرا غریب پور هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
طراحی معماری 3 9101606 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 04 علی اصغر ادیبی هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
طراحی معماری 3 9101606 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 05 فرزین نگارستان هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
نمایش 1 - 20 از 1,312 نتیجه
از 66