بخش‌های دانشکده بخش‌های دانشکده

تازه‌های دانشکده تازه‌های دانشکده

اخبار اخبار

دکتر سید حسین حسینی نورزاد در نشست کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در آسیا و اقیانوسیه شرکت نمود.
دکتر سید حسین حسینی نورزاد در نشست کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در آسیا و اقیانوسیه شرکت نمود.
دکتر سید حسین حسینی نورزاد عضو هیئت علمی گروه مدیریت پروژه و ساخت دانشکده معماری دانشگاه تهران، در نشست تخصصی تامین مالی پروژه های زیرساختی در کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در آسیا و اقیانوسیه شرکت نمود و به ارائه نتایج مطالعات خود پرداخت.
جلسه سخنرانی پروفسور لارس-هنریک استال از دانشکده معماری دانشگاه لوند سوئد
جلسه سخنرانی پروفسور لارس-هنریک استال از دانشکده معماری دانشگاه لوند سوئد
جلسه سخنرانی با عنوان " تصاویری از معماری سوئدی" روز دوشنبه مورخ 13 اسفند ماه 1397 در نگارخانه پردیس هنرهای زیبا توسط پروفسور لارس-هنریک استال
انتخاب آقای دکتر غلامرضا اکرمی به عنوان رئیس دانشکده معماری
انتخاب آقای دکتر غلامرضا اکرمی به عنوان رئیس دانشکده معماری
با شروع بهمن ماه، جناب آقای دکتر اکرمی دانشیار محترم دانشکده معماری، با رأی اعضای هیأت علمی دانشکده معماری و حکم رییس دانشگاه به‌ عنوان رییس جدید دانشکده معماری منصوب گردیدند.