بخش‌های دانشکده بخش‌های دانشکده

تازه‌های دانشکده تازه‌های دانشکده

اخبار اخبار

برگزاری اولین جلسه شورای عمومی دانشکده معماری در سال 98
برگزاری اولین جلسه شورای عمومی دانشکده معماری در سال 98
اولین جلسه شورای عمومی دانشکده معماری در سال 98 با حضور اساتید دانشکده در محل نگارخانه پردیس برگزار شد.
دکتر سید حسین حسینی نورزاد در نشست کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در آسیا و اقیانوسیه شرکت نمود.
دکتر سید حسین حسینی نورزاد در نشست کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در آسیا و اقیانوسیه شرکت نمود.
دکتر سید حسین حسینی نورزاد عضو هیئت علمی گروه مدیریت پروژه و ساخت دانشکده معماری دانشگاه تهران، در نشست تخصصی تامین مالی پروژه های زیرساختی در کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در آسیا و اقیانوسیه شرکت نمود و به ارائه نتایج مطالعات خود پرداخت.
جلسه سخنرانی پروفسور لارس-هنریک استال از دانشکده معماری دانشگاه لوند سوئد
جلسه سخنرانی پروفسور لارس-هنریک استال از دانشکده معماری دانشگاه لوند سوئد
جلسه سخنرانی با عنوان " تصاویری از معماری سوئدی" روز دوشنبه مورخ 13 اسفند ماه 1397 در نگارخانه پردیس هنرهای زیبا توسط پروفسور لارس-هنریک استال