نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

مدیر گروه مدیر گروه

دانشیار
شماره تماس
اتاق: 311
پست الکترونیکی

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

نمایش 11 نتیجه
از 1
 
مهدیه آب روش

مهدیه آب روش 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
احسان احمدی

احسان احمدی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجید پرچمی جلال

مجید پرچمی جلال 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 305
پست الکترونیکی: 
کتایون تقی زاده آذری

کتایون تقی زاده آذری 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 311
پست الکترونیکی: 
شاهین حیدری

شاهین حیدری 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: 303
پست الکترونیکی: 
سیدحسین حسینی نورزاد

سیدحسین حسینی نورزاد 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 305
پست الکترونیکی: 
حسین طوسی

حسین طوسی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 312
پست الکترونیکی: 
زهرا قیابکلو

زهرا قیابکلو 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 302
پست الکترونیکی: 
change-logo

رضا کسروی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمود محمدحسین زاده گلابچی

محمود محمدحسین زاده گلابچی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سعید یوسفی

سعید یوسفی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 312
پست الکترونیکی: 
نمایش 11 نتیجه
از 1

کارشناسی ارشد فناوری معماری: معماری دیجیتال

هدف این رشته تربیت متخصصانی است که ضمن آشنایی با اصول و مبانی طراحی معماری از مسائل فنی ساختمان، علوم ساختمانی و فناوری‌های امروز جهان بخوبی مطلع بوده، قادر باشند در طرح‌ها و پروژه‌های ساختمانی بعنوان صاحبنظرانی که در مسائل معماری و نیز اصول فنی ساختمان از دانش و آگاهی لازم برخوردار می‌باشند نقش طراح، هماهنگ کننده و هدایت کننده فعالیت‌ها را به‎خوبی ایفا نمایند.

در حال حاضر بسیاری از دانشجویان و دانش آموختگان رشته های مهندسی معماری علاقه‌مند به ادامه تحصیل در زمینه معماری دیجیتال، مبانی و روش‌های ساخت آن می‌باشند. هیچ یک از گرایش‌های کارشناسی ارشد معماری که تاکنون برنامه‌ریزی و دایر شده‌اند تامین کننده چنین شرایطی نمی‌باشند. با دایر شدن رشته های تکنولوژی معماری دانش آموختگان رشته معماری قادر خواهند بود ضمن پرداختن به موضوعات فوق الذکر اطلاعات لازم برای اجرای پروژه‌های بزرگ ساختمانی که نیازمند آشنایی عمیق‌تر به هر دو تخصص معماری و سازه می‌باشد را کسب نمایند. همچنین دانش آموختگان رشته های مهندسی عمران که علاقه‌مند به آشنایی بیشتر با طراحی معماری می‌توانند با ادامه تحصیل در این رشته با اصول و مبانی طراحی معماری و تاثیر آن در طراحی ساختمان و سازه آشنا شوند و سیستم‌های ساختمانی جدید، فناوری‌های نوین در طرح های معماری را فرا گیرند و بدین ترتیب زمینه های همکاری نزدیک و موثر آنان با معماران در پروژه‌های مختلف بیش از پیش فراهم گردد.

دانش آموختگان این رشته با توجه به روند آموزشی در دوره‌های قبلی خویش (معماری و مهندسی عمران) و این دوره قادر خواهند بود در زمینه‌های مشروحه ذیل فعالیت نمایند:

 • فعالیت به عنوان مهندس مشاور در طراحی ساختمان‌ها از مرحله اول تا مراحل اجرایی و طراحی اجزا و عناصر تشکیل دهنده ساختمان.
 • همکاری در طراحی معماری و سازه پروژه های بزرگ ساختمانی که از ویژگی‌های خاصی از نظر طراحی برخوردارند.
 • برنامه‌ریزی، مدیریت و هماهنگی جهت اجرای پروژه های ساختمانی.
 • نظارت بر اجرای کارهای ساختمانی (نظارت عمومی و نظارت عالیه).
 • همکاری و مشارکت با سایر متخصصین و دست اندر کاران طراحی و اجرای ساختمان‌ها (مهندسین تاسیسات مکانیکی، الکتریکی و)

مجموع واحدهای دروس ارائه شده در این دوره 32 واحد بوده که به شرح زیر میباشد.

واحد الزامی          18 واحد

واحد اختیاری        8  واحد

پایان نامه             6  واحد

کارشناسی ارشد فناوری معماری: معماری بیونیک

هدف این رشته تربیت متخصصانی است که ضمن آشنایی با اصول و مبانی طراحی معماری از مسائل فنی ساختمان، علوم ساختمانی و فناوری‌های امروز جهان بخوبی مطلع بوده، قادر باشند در طرح‌ها و پروژه‌های ساختمانی بعنوان صاحبنظرانی که در مسائل معماری و نیز اصول فنی ساختمان از دانش و آگاهی لازم برخوردار می‌باشند نقش طراح، هماهنگ کننده و هدایت کننده فعالیت‌ها را به‎خوبی ایفا نمایند.

در حال حاضر بسیاری از دانشجویان و دانش آموختگان رشته های مهندسی معماری علاقه‌مند به ادامه تحصیل در زمینه معماری بیونیک، مبانی معماری بیونیک و روش‌های ساخت می‌باشند. هیچ یک از گرایش‌های کارشناسی ارشد معماری که تاکنون برنامه‌ریزی و دایر شده‌اند تامین کننده چنین شرایطی نمی‌باشند. با دایر شدن رشته های تکنولوژی معماری دانش آموختگان رشته معماری قادر خواهند بود ضمن پرداختن به موضوعات فوق الذکر اطلاعات لازم برای اجرای پروژه‌های بزرگ ساختمانی که نیازمند آشنایی عمیق‌تر به هر دو تخصص معماری و سازه می‌باشد را کسب نمایند. همچنین دانش آموختگان رشته های مهندسی عمران که علاقه‌مند به آشنایی بیشتر با طراحی معماری می‌توانند با ادامه تحصیل در این رشته با اصول و مبانی طراحی معماری و تاثیر آن در طراحی ساختمان و سازه آشنا شوند و سیستم‌های ساختمانی جدید، فناوری‌های نوین در طرح های معماری را فرا گیرند و بدین ترتیب زمینه های همکاری نزدیک و موثر آنان با معماران در پروژه‌های مختلف بیش از پیش فراهم گردد.

دانش آموختگان این رشته با توجه به روند آموزشی در دوره‌های قبلی خویش (معماری و مهندسی عمران) و این دوره قادر خواهند بود در زمینه‌های مشروحه ذیل فعالیت نمایند:

 • فعالیت به عنوان مهندس مشاور در طراحی ساختمان‌ها از مرحله اول تا مراحل اجرایی و طراحی اجزا و عناصر تشکیل دهنده ساختمان.
 • همکاری در طراحی معماری و سازه پروژه های بزرگ ساختمانی که از ویژگی‌های خاصی از نظر طراحی برخوردارند.
 • برنامه‌ریزی، مدیریت و هماهنگی جهت اجرای پروژه های ساختمانی.
 • نظارت بر اجرای کارهای ساختمانی (نظارت عمومی و نظارت عالیه).
 • همکاری و مشارکت با سایر متخصصین و دست اندر کاران طراحی و اجرای ساختمان‌ها (مهندسین تاسیسات مکانیکی، الکتریکی و)

مجموع واحدهای دروس ارائه شده در این دوره 32 واحد بوده که به شرح زیر میباشد.

واحد الزامی          18 واحد

واحد اختیاری        8  واحد

پایان نامه             6  واحد

کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت

کشور ایران بعنوان یک کشور در حال توسعه بخش عمده ای از درآمد سالانه خود را در بخش اجرا و توسعه پروژه های عمرانی و زیر بنائی سرمایه گذاری می کند. در این ارتباط سالانه تعداد انبوهی پروژه در بخش های مختلف زیر بنائی، عمرانی، صنعتی و خدماتی تعریف و اجرا می شوند. اجرای موفق چنین حجمی از پروژه ها، نیازمند آگاهی بخش های  مختلف سرمایه گذاری، کارفرمائی، مهندسی  و همچنین سازندگان و پیمانکاران از دانش مدیریت پروژه می باشد.

رشته مدیریت پروژه و ساخت مجموعه ای است مهندسی – مدیریتی که برای مدیریت ، نظارت ، طراحی واجرای پروژه ها به ویژه پروژه های عمرانی طرح ریزی شده است . این رشته با ماهیت بین رشته ای تلفیقی از رشته های مهندسی عمران مهندسی صنایع و رشته مدیریت، و به معنایی  تلفیق علم هنر و فن است که به منظور آموزش برای انجام فعالیت های آماده سازی نظارت و اجرای پروژه به ویژه پروژه های عمرانی طرح ریزی شده است

با توجه به تقاضای بالای بازار صنعت ساخت و ساز به تخصص مدیریت پروژه و  اینکه جمع کثیری از فارغ التحصیلان رشته های مرتبط با صنعت ساخت کشور از قبیل مهندسی معماری- عمران- تاسیسات، طراحی شهری و...  در طول زندگی حرفه ای خود مواجه با کنترل ، اجرا و مدیریت پروژه های عمرانی می باشند. آگاهی و اطلاع از روشهای برنامه ریزی، کنترل و اجرای پروژه ها ضروری بوده و در کارائی آنها تاثیر قابل توجهی خواهد داشت.در این ارتباط، علاوه بر کارشناسان و مدیران فعال در بخش های مشاوره و پیمانکاری ، شاغلین و تصمیم گیرندگان بخش های اجرایی و برنامه ریزی کشور نیز نیازمند آشنایی با روشهای اداره پروژه های عمرانی در سطوح مختلف می باشند

تاکیدات اصلی در رشته مدیریت پروژه و ساخت بر روی تلفیق دانش و اجرا ، کاربردی بودن آموزه و مدیریت صحیح پروژه های عمرانی متمرکز است. از آنجا که مهندسین عمران و معماری، علی رغم جایگاه حرفه ای خود در پروژه ها،  با مهارت های  مرتبط با دانش حقوقی پروژه ها، اصول مدیریت صحیح پروژه ها و مواردی از این دست آشنایی ندارند ، رشته مدیریت پروژه با هدف رفع خلاء موجود طراحی گردیده است. موضوعی که ایفای نقش کارشناسان در پروژه های عمرانی را بسیار پر رنگ ساخته است.
هدف از این دوره پاسخ گویی به نیاز های  صنعت ساخت و ساز  کشور در زمینه های مدیریت پروژه از قبیل انتخاب سیستم های صحیح  اجرای پروژه، مدیریت امور اجرائی پروژه ها ، برنامه ریزی و اجرای طرحهای بزرگ مسکونی، عمران شهری و منطقه ای، نظارت کارگاهی و امور مربوط به مقررات و قوانین مدیریت پیمان می باشد. فارغ التحصیلان این رشته می توانند در یکی از مشاغل اجرایی، پژوهشی و آموزشی، در سازمان ها و نهادهای دولتی، بنگاه های سرمایه گذاری، مهندسین مشاور، شرکت های پیمانکاری و غیره، تصدی مسئولیتهایی از قبیل کارشناس، سرپرست و مدیر واحدهای اجرایی چه در مرحله ساخت و چه در مرحله برنامه ریزی را عهده دار گردند.

مجموع واحدهای دروس ارائه شده در این دوره 32 واحد بوده که به شرح زیر میباشد.

واحد الزامی          18 واحد

واحد اختیاری        8  واحد

پایان نامه             6  واحد

کارشناسی ارشد معماری و انرژی

هدف از رشتة  معماری و انرژی عبارت است از کسب مهارت در بهره‌مندی از عوامل اقلیمی، بومی و انرژیهای تجدید شونده در طراحی معماری پایدار و صرفه جویی در مصرف انرژی بدون آنکه به مسائل دینی و فرهنگی لطمه‌ای وارد و افزونتر در جهت ارتقاء آنها باشد. این رشته سعی دارد تا صرفه جویی در مصرف انرژی را وارد اصول طراحی معماری مبتنی بر عوامل مذهبی، فرهنگی و اجتماعی کند.

با بروز بحران انرژی در جهان معاصر و اهمیت ذخیره سازی انرژی های با ارزش فسیلی کشورمان برای نسلهای آینده و در شرایطی که انواع آلودگی های ناشی از مصرف انرژی های فسیلی، محیط زیست را با خطرات بسیار جدی روبه رو ساخته است، ایجاد تحول در اذهان عمومی و جایگزین ساختن الگوهای زیستی مبتنی بر تعادل، صرفه جویی و بهینه سازی مصرف انرژی، امری حیاتی است.  نسل حاضر در صورت عدم بهره گیری صحیح از ثروتی که در اختیار دارد و نیز نادیده گرفتن حق آیندگان در این زمینه، عدم پایداری توسعه را ایجاد خواهد کرد. در این میان، تربیت نیروی آفرینش و خلاقیت معماران نقش بسیار مهمی در ایجاد و امکان استفاده از فرهنگ نوین معماری همسو با ارتقاء سطح زندگی و کاهش مصرف انرژی ایفا می‌نماید.

مجموع واحدهای دروس ارائه شده در این دوره 32 واحد بوده که به شرح زیر میباشد.

واحد الزامی          22 واحد

واحد اختیاری        4  واحد

پایان نامه             6  واحد

کارشناسی ارشد فناوری معماری: معماری بیونیک

هدف این رشته تربیت متخصصانی است که ضمن آشنایی با اصول و مبانی طراحی معماری از مسائل فنی ساختمان، علوم ساختمانی و فناوری‌های امروز جهان بخوبی مطلع بوده، قادر باشند در طرح‌ها و پروژه‌های ساختمانی بعنوان صاحبنظرانی که در مسائل معماری و نیز اصول فنی ساختمان از دانش و آگاهی لازم برخوردار می‌باشند نقش طراح، هماهنگ کننده و هدایت کننده فعالیت‌ها را به‎خوبی ایفا نمایند.

در حال حاضر بسیاری از دانشجویان و دانش آموختگان رشته های مهندسی معماری علاقه‌مند به ادامه تحصیل در زمینه معماری بیونیک، مبانی معماری بیونیک و روش‌های ساخت می‌باشند. هیچ یک از گرایش‌های کارشناسی ارشد معماری که تاکنون برنامه‌ریزی و دایر شده‌اند تامین کننده چنین شرایطی نمی‌باشند. با دایر شدن رشته های تکنولوژی معماری دانش آموختگان رشته معماری قادر خواهند بود ضمن پرداختن به موضوعات فوق الذکر اطلاعات لازم برای اجرای پروژه‌های بزرگ ساختمانی که نیازمند آشنایی عمیق‌تر به هر دو تخصص معماری و سازه می‌باشد را کسب نمایند. همچنین دانش آموختگان رشته های مهندسی عمران که علاقه‌مند به آشنایی بیشتر با طراحی معماری می‌توانند با ادامه تحصیل در این رشته با اصول و مبانی طراحی معماری و تاثیر آن در طراحی ساختمان و سازه آشنا شوند و سیستم‌های ساختمانی جدید، فناوری‌های نوین در طرح های معماری را فرا گیرند و بدین ترتیب زمینه های همکاری نزدیک و موثر آنان با معماران در پروژه‌های مختلف بیش از پیش فراهم گردد.

دانش آموختگان این رشته با توجه به روند آموزشی در دوره‌های قبلی خویش (معماری و مهندسی عمران) و این دوره قادر خواهند بود در زمینه‌های مشروحه ذیل فعالیت نمایند:

 • فعالیت به عنوان مهندس مشاور در طراحی ساختمان‌ها از مرحله اول تا مراحل اجرایی و طراحی اجزا و عناصر تشکیل دهنده ساختمان.
 • همکاری در طراحی معماری و سازه پروژه های بزرگ ساختمانی که از ویژگی‌های خاصی از نظر طراحی برخوردارند.
 • برنامه‌ریزی، مدیریت و هماهنگی جهت اجرای پروژه های ساختمانی.
 • نظارت بر اجرای کارهای ساختمانی (نظارت عمومی و نظارت عالیه).
 • همکاری و مشارکت با سایر متخصصین و دست اندر کاران طراحی و اجرای ساختمان‌ها (مهندسین تاسیسات مکانیکی، الکتریکی و)

مجموع واحدهای دروس ارائه شده در این دوره 32 واحد بوده که به شرح زیر میباشد.

واحد الزامی          18 واحد

واحد اختیاری        8  واحد

پایان نامه             6  واحد