بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

نیوشا اسمعیل پور عربی

نیوشا اسمعیل پور عربی

نیوشا اسمعیل پور عربی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 02166409696
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مقدمات طراحی معماری 3 9101528 5 04 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1399
بیان معماری 3 9101529 2 04 هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1399
نمایش 2 نتیجه