بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی

علی اصغر ادیبی

علی اصغر ادیبی

علی اصغر ادیبی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 313
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
رقیه ابراهیمی ساماندهی حاشیه رودخانه چشمه کیله تنکابن کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/11
رقیه ابراهیمی ساماندهی حاشیه رودخانه چشمه کیله تنکابن کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/11
سحر اردانه طراحی منظر تاریخی ساحل بوشهر کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
سحر اردانه طراحی منظر تاریخی ساحل بوشهر کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
رمضانی آزاد طراحی مجموعه اقامتی - تفریحی پته ‘‘کویمکال’’ پاوه کارشناسی ارشد
عباس اشرفی مرکز اقامتی و تحقیقاتی توسعه جهانگردی در استان ایلام کارشناسی ارشد دانلود 1382
عباس اشرفی مرکز اقامتی و تحقیقاتی توسعه جهانگردی در استان ایلام کارشناسی ارشد دانلود 1382
علی اعطا خانه ادبیات معاصر ایران کارشناسی ارشد دانلود 1385
علی اعطا خانه ادبیات معاصر ایران کارشناسی ارشد دانلود 1385
شرمین امیری طراحی مجموعه مسکونی رویداد کاربرد دیالکتیک مفهوم معماری و انتزاع فضا در طراحی مجموعه مسکونی گلابدره دانلود 1396/10/04
شرمین امیری طراحی مجموعه مسکونی رویداد کاربرد دیالکتیک مفهوم معماری و انتزاع فضا در طراحی مجموعه مسکونی گلابدره کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/10
ولی اله انسانی منش مجموعه تفریحی فرهنگی منجیل کارشناسی ارشد دانلود 1380
ولی اله انسانی منش مجموعه تفریحی فرهنگی منجیل کارشناسی ارشد دانلود 1380
برخوردار بابک طراحی منظر محور تونل پیاده رسالت ( خیابان فردا) کارشناسی ارشد
بابک برخوردار طراحی منظر محور تونل پیاده رسالت ( خیابان فردا) کارشناسی ارشد دانلود 1384
بابک برخوردار طراحی منظر محور تونل پیاده رسالت ( خیابان فردا) کارشناسی ارشد دانلود 1384
کوروش بزرگ منش مرکز جشنواره های هنری ایران کرج کارشناسی ارشد دانلود 1378
کوروش بزرگ منش مرکز جشنواره های هنری ایران کرج کارشناسی ارشد دانلود 1378
علی اصغر بگ محمدی طراحی باشگاه و مدرسه فوتبال کارشناسی ارشد دانلود 1382
علی اصغر بگ محمدی طراحی باشگاه و مدرسه فوتبال کارشناسی ارشد دانلود 1382
ظنونان بهبود دانشکده فنی فومن کارشناسی ارشد
سارا بهره مند منظر مجازی حاشیه تالاب انزلی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/26
سارا بهره مند منظر مجازی حاشیه تالاب انزلی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/26
مرتضی بهروز طراحی منظر شهری میدان تجریش کارشناسی ارشد دانلود 1385
مرتضی بهروز طراحی منظر شهری میدان تجریش کارشناسی ارشد دانلود 1385
گودرزی پریچهر احیای منظر پنهان رود دره های تهران نمونه موردی: رود دره مقصود بیگ کارشناسی ارشد
شکری پری¬ناز طراحی مهدکودک با درک سرشت فضای معماری با استناد بر رویکردهای معاصر مبتنی بر طبیعت کارشناسی ارشد
ندا تقی زاده افشاری پارک بانوان کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/18
جلیلوند جلال مرکز جامع توانبخشی معلولان و جانبازان کارشناسی ارشد
جلال جلیلوند مرکز جامع توانبخشی معلولان و جانبازان کارشناسی ارشد دانلود 1379
جلال جلیلوند مرکز جامع توانبخشی معلولان و جانبازان کارشناسی ارشد دانلود 1379
قلی پورملکشاه جواد احیای هویت شهری-طراحی منظر شهری گذر تاریخی(بازار بابل) کارشناسی ارشد
سیاوش حیدریان مجموعه فرهنگی جوار گنبد سلطانیه کارشناسی ارشد دانلود 1370
سیاوش حیدریان مجموعه فرهنگی جوار گنبد سلطانیه کارشناسی ارشد دانلود 1370
شراره حریری منظر شهری در خیابان صاحب‌الزمان در مشهد کارشناسی ارشد دانلود 1384
شراره حریری منظر شهری در خیابان صاحب‌الزمان در مشهد کارشناسی ارشد دانلود 1384
کیانوش حسنی طراحی تفرجگاه شمیرانی با محوریت امامزاده قاسم کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/20
کیانوش حسنی طراحی تفرجگاه شمیرانی با محوریت امامزاده قاسم کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/20
مجتبی حسن زاده طراحی باغ-مدرسه دبیرستان ماندگار البرز کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/26
مجتبی حسن زاده طراحی باغ-مدرسه دبیرستان ماندگار البرز کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/26
زندی حمیدرضا مرکز همایش های مردمی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
شهرزاد خادمی احیاء منظر روستایی روستای قلات با هدف گردشگری و رویکرد توسعۀ پایدار کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
شهرزاد خادمی احیاء منظر روستایی روستای قلات با هدف گردشگری و رویکرد توسعۀ پایدار کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
علاءالدین ختائی برنامه ریزی و طراحی فضاهای سبز شهری نمونه موردی در حاشیه چمران کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/25
علاءالدین ختائی برنامه ریزی و طراحی فضاهای سبز شهری نمونه موردی در حاشیه چمران کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/25
سارا خورشیدی فرد بازپویایی منظر شهری گذر ذغالیها و تأثیر آن بر بهبود حیات شهری کارشناسی ارشد دانلود 1385
سارا خورشیدی فرد بازپویایی منظر شهری گذر ذغالیها و تأثیر آن بر بهبود حیات شهری کارشناسی ارشد دانلود 1385
دیبا دیانی احیای منظر دارآباد با تأکید بر ساختار طبیعی منطقه کارشناسی ارشد دانلود 1390/08/15
دیبا دیانی احیای منظر دارآباد با تأکید بر ساختار طبیعی منطقه کارشناسی ارشد دانلود 1390/08/15
دیانی دیبا احیای منظر دارآباد با تأکید بر ساختار طبیعی منطقه کارشناسی ارشد
قاسم درودگر نقش شیوه گزینش دانشجو در کیفیت آموختن معماری دکتری دانلود 1386/09/10
قاسم درودگر نقش شیوه گزینش دانشجو در کیفیت آموختن معماری دانلود 1386/09/10
محمد درویش مجمـوعـه ورزشــی کارشناسی ارشد دانلود 1384
محمد درویش مجمـوعـه ورزشــی کارشناسی ارشد دانلود 1384
ظریف آسیابان دینا احیای منظر پنهان کریدور های سبز درون شهری (طراحی منظر پیاده راه و سامان دهی مسیل-کال- درون شهری بلوار خیام مشهد) کارشناسی ارشد
رضا رجب‌زاده مجموعه فرهنگی- تفریحی شیروان کارشناسی ارشد دانلود 1385
رضا رجب‌زاده مجموعه فرهنگی- تفریحی شیروان کارشناسی ارشد دانلود 1385
سارا ردائی مناسب‌سازی پارک شهرتهران (مناسب سازی پارک شهر تهران با رویکرد تعاملی میان افرادسالم و معلول کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/25
سارا ردائی مناسب‌سازی پارک شهرتهران (مناسب سازی پارک شهر تهران با رویکرد تعاملی میان افرادسالم و معلول کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/25
کیانی هاشمی رشا دگردیسی یک گره شهری با رویکرد عملیات میدانی باز آفرینی فضای شهری در تلاقی با شریان های عبوری در گره شهری شریعتی- صدر کارشناسی ارشد
رجب‌زاده رضا مجموعه فرهنگی- تفریحی شیروان کارشناسی ارشد
علیرضا رضازاده مجمتمع تفریحی اقامتی چمخاله کارشناسی ارشد دانلود 1379
علیرضا رضازاده مجمتمع تفریحی اقامتی چمخاله کارشناسی ارشد دانلود 1379
ابراهیمی رقیه ساماندهی حاشیه رودخانه چشمه کیله تنکابن کارشناسی ارشد
آزاد رمضانی طراحی مجموعه اقامتی - تفریحی پته ‘‘کویمکال’’ پاوه کارشناسی ارشد دانلود 1385
آزاد رمضانی طراحی مجموعه اقامتی - تفریحی پته ‘‘کویمکال’’ پاوه کارشناسی ارشد دانلود 1385
محمد صادق روان بد احیاء آبگرم معدنی میر احمد (بوشهر) کارشناسی ارشد دانلود 1377
محمد صادق روان بد احیاء آبگرم معدنی میر احمد (بوشهر) کارشناسی ارشد دانلود 1377
حمیدرضا زندی مرکز همایش های مردمی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1378
حمیدرضا زندی مرکز همایش های مردمی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1378
مرجانه زندی ساماندهی منظر رود - دره دار آباد ( با محوریت منظر پایدار شهری ) کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/30
نیری زهرا طراحی منظر حاشیه دریاچه مهارلو با رویکرد توسعه پایدار کارشناسی ارشد
شیرازی زهره طراحی منظر شهری میدان امیرچقماق یزد با رویکرد فضای جمعی در مرکز تاریخی شهر کارشناسی ارشد
بهره مند سارا منظر مجازی حاشیه تالاب انزلی کارشناسی ارشد
خورشیدی فرد سارا بازپویایی منظر شهری گذر ذغالیها و تأثیر آن بر بهبود حیات شهری کارشناسی ارشد
ردائی سارا مناسب‌سازی پارک شهرتهران (مناسب سازی پارک شهر تهران با رویکرد تعاملی میان افرادسالم و معلول کارشناسی ارشد
حیدریان سیاوش مجموعه فرهنگی جوار گنبد سلطانیه کارشناسی ارشد
علیمحمدزاده سپیده طراحی نظرگاه شهری بام تهران با رویکرد پایداری در معماری منظر کارشناسی ارشد
علیرضا سجادی مقر سازمان اوپک در تهران کارشناسی ارشد دانلود 1381
علیرضا سجادی مقر سازمان اوپک در تهران کارشناسی ارشد دانلود 1381
اردانه سحر طراحی منظر تاریخی ساحل بوشهر کارشناسی ارشد
حریری شراره منظر شهری در خیابان صاحب‌الزمان در مشهد کارشناسی ارشد
پری¬ناز شکری طراحی مهدکودک با درک سرشت فضای معماری با استناد بر رویکردهای معاصر مبتنی بر طبیعت کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/25
پری¬ناز شکری طراحی مهدکودک با درک سرشت فضای معماری با استناد بر رویکردهای معاصر مبتنی بر طبیعت کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/25
مهدی شمس کلاهی موزه ورزش ایران کارشناسی ارشد دانلود 1385
مهدی شمس کلاهی موزه ورزش ایران کارشناسی ارشد دانلود 1385
پرنیا شهاب Transforming subjective imagery into objective reality; case study: "kariz" underground city's entrance complex design کارشناسی ارشد دانلود 1396/09/22
پرنیا شهاب Transforming subjective imagery into objective reality; case study: "kariz" underground city's entrance complex design دانلود 1396/09/22
پرنیا شهاب Transforming subjective imagery into objective reality; case study: "kariz" underground city's entrance complex design دانلود 1396/09/22
خادمی شهرزاد احیاء منظر روستایی روستای قلات با هدف گردشگری و رویکرد توسعۀ پایدار کارشناسی ارشد
لادن صادقیان میراث جهانی ارگ بم ومنظر فرهنگی آن ( طرح ساماندهی واحیای فضای پیرامونی ارگ بم کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/27
مریم صالحپوراسکویی پارک توریستی تفریحی قوریگل کارشناسی ارشد دانلود 1384
مریم صالحپوراسکویی پارک توریستی تفریحی قوریگل کارشناسی ارشد دانلود 1384
صالح زاده صنم احیاء و بازآفرینی منظر شهری خیابان لاله زار کارشناسی ارشد
دینا ظریف آسیابان احیای منظر پنهان کریدور های سبز درون شهری (طراحی منظر پیاده راه و سامان دهی مسیل-کال- درون شهری بلوار خیام مشهد) کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/26
بهبود ظنونان دانشکده فنی فومن کارشناسی ارشد دانلود 1385
بهبود ظنونان دانشکده فنی فومن کارشناسی ارشد دانلود 1385
اشرفی عباس مرکز اقامتی و تحقیقاتی توسعه جهانگردی در استان ایلام کارشناسی ارشد
علیمحمدی عطرشان بوستان مادر کارشناسی ارشد
اعطا علی خانه ادبیات معاصر ایران کارشناسی ارشد
ختائی علاءالدین برنامه ریزی و طراحی فضاهای سبز شهری نمونه موردی در حاشیه چمران کارشناسی ارشد
بگ محمدی علی اصغر طراحی باشگاه و مدرسه فوتبال کارشناسی ارشد
رضازاده علیرضا مجمتمع تفریحی اقامتی چمخاله کارشناسی ارشد
سجادی علیرضا مقر سازمان اوپک در تهران کارشناسی ارشد
منعام علیرضا باغ آب، مجمـوعـه گردشگــری - تفریحی سـد گتوند کارشناسی ارشد
عطرشان علیمحمدی بوستان مادر کارشناسی ارشد دانلود 1385
عطرشان علیمحمدی بوستان مادر کارشناسی ارشد دانلود 1385
سپیده علیمحمدزاده طراحی نظرگاه شهری بام تهران با رویکرد پایداری در معماری منظر کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
مرتضوی فائزه طراحی محور پایدار شهری(جبهه شرقی خیابان چهارباغ و باغ های صفوی پشت آن) کارشناسی ارشد
محمد فرشیدی طراحی باغ جزیره در رودخانه دز با رویکرد منظر پایدار کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/12
محمد فرشیدی طراحی باغ جزیره در رودخانه دز با رویکرد منظر پایدار کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/12
محسن فروزانفر نمایشگاه بین المللی گل و گیاه محلات کارشناسی ارشد دانلود 1382
محسن فروزانفر نمایشگاه بین المللی گل و گیاه محلات کارشناسی ارشد دانلود 1382
درودگر قاسم نقش شیوه گزینش دانشجو در کیفیت آموختن معماری
ندا قاضی زاده مجموعه گردشگری - زیارتی امام زاده هاشم کارشناسی ارشد 1384
ندا قاضی زاده مجموعه گردشگری - زیارتی امام زاده هاشم کارشناسی ارشد دانلود 1384
جواد قلی پورملکشاه احیای هویت شهری-طراحی منظر شهری گذر تاریخی(بازار بابل) کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/03
جواد قلی پورملکشاه احیای هویت شهری-طراحی منظر شهری گذر تاریخی(بازار بابل) کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/03
هاتف قهرودی تالی موزه هنرهای معاصر - رستاخیز کارشناسی دانلود 1387/03/25
هاتف قهرودی تالی موزه هنرهای معاصر - رستاخیز کارشناسی دانلود 1387/03/25
حسنی کیانوش طراحی تفرجگاه شمیرانی با محوریت امامزاده قاسم کارشناسی ارشد
مهرداد کریمی مشاور مرکز آموزشی ـ تفریحی کودکان برای سنین 3 تا11 سال پارک اندیشه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1380
مهرداد کریمی مشاور مرکز آموزشی ـ تفریحی کودکان برای سنین 3 تا11 سال پارک اندیشه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1380
مهرداد کریمی مشاور نقش بلندمرتبه سازی در منظر شهری (نمونه موردی: تهران) دکتری دانلود 1389/12/15
بزرگ منش کوروش مرکز جشنواره های هنری ایران کرج کارشناسی ارشد
پریچهر گودرزی احیای منظر پنهان رود دره های تهران نمونه موردی: رود دره مقصود بیگ کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/21
مهسا گودرزی منظرگاه طبیعی اوکسیانا طراحی پارک جزیره اهواز کارشناسی ارشد دانلود 1385
مهسا گودرزی منظرگاه طبیعی اوکسیانا طراحی پارک جزیره اهواز کارشناسی ارشد دانلود 1385
صادقیان لادن میراث جهانی ارگ بم ومنظر فرهنگی آن ( طرح ساماندهی واحیای فضای پیرامونی ارگ بم کارشناسی ارشد
حسن زاده مجتبی طراحی باغ-مدرسه دبیرستان ماندگار البرز کارشناسی ارشد
فروزانفر محسن نمایشگاه بین المللی گل و گیاه محلات کارشناسی ارشد
مینائی فر محسن باغ هنر تهران. ساماندهی محدوده عشرت آباد کارشناسی ارشد
درویش محمد مجمـوعـه ورزشــی کارشناسی ارشد
فرشیدی محمد طراحی باغ جزیره در رودخانه دز با رویکرد منظر پایدار کارشناسی ارشد
روان بد محمد صادق احیاء آبگرم معدنی میر احمد (بوشهر) کارشناسی ارشد
بهروز مرتضی طراحی منظر شهری میدان تجریش کارشناسی ارشد
فائزه مرتضوی طراحی محور پایدار شهری(جبهه شرقی خیابان چهارباغ و باغ های صفوی پشت آن) کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/15
زندی مرجانه ساماندهی منظر رود - دره دار آباد ( با محوریت منظر پایدار شهری ) کارشناسی ارشد
صالحپوراسکویی مریم پارک توریستی تفریحی قوریگل کارشناسی ارشد
محسن مینائی فر باغ هنر تهران. ساماندهی محدوده عشرت آباد کارشناسی ارشد دانلود 1379
محسن مینائی فر باغ هنر تهران. ساماندهی محدوده عشرت آباد کارشناسی ارشد دانلود 1379
علیرضا منعام باغ آب، مجمـوعـه گردشگــری - تفریحی سـد گتوند کارشناسی ارشد دانلود 1384
علیرضا منعام باغ آب، مجمـوعـه گردشگــری - تفریحی سـد گتوند کارشناسی ارشد دانلود 1384
شمس کلاهی مهدی موزه ورزش ایران کارشناسی ارشد
کریمی مشاور مهرداد نقش بلندمرتبه سازی در منظر شهری (نمونه موردی: تهران)
کریمی مشاور مهرداد مرکز آموزشی ـ تفریحی کودکان برای سنین 3 تا11 سال پارک اندیشه تهران کارشناسی ارشد
گودرزی مهسا منظرگاه طبیعی اوکسیانا طراحی پارک جزیره اهواز کارشناسی ارشد
همایون نجایی هویت و طراحی منظر شهری ( طراحی محور فرهنگی-تاریخی خیابان نوفلوشاتو -طهران) کارشناسی ارشد دانلود 90/4/29
شقایق نجفی موسوی Designig the Belvedere of mount "Dobaradaran" کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/12
تقی زاده افشاری ندا پارک بانوان کارشناسی ارشد
قاضی زاده ندا مجموعه گردشگری - زیارتی امام زاده هاشم کارشناسی ارشد
زهرا نیری طراحی منظر حاشیه دریاچه مهارلو با رویکرد توسعه پایدار کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
قهرودی تالی هاتف موزه هنرهای معاصر - رستاخیز کارشناسی
نجایی همایون هویت و طراحی منظر شهری ( طراحی محور فرهنگی-تاریخی خیابان نوفلوشاتو -طهران) کارشناسی ارشد
انسانی منش ولی اله مجموعه تفریحی فرهنگی منجیل کارشناسی ارشد
علی مرادی اصل ارائه مدل بهینه سازی عملیات خاکی با انتخاب مجموع ناوگان ها با روش های فراکا کارشناسی ارشد

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی معماری 3 9101606 5 05 | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1397
طراحی فضاهای شهری 9101610 3 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 12:00) 1398/04/04 (18:00 - 20:00) ترم دوم 1397
طراحی معماری 2 9101605 5 05 | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1397
طراحی فضاهای شهری 9101610 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1397
طراحی معماری 3 9101606 5 05 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1396
طراحی معماری 2 9101605 5 06 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1396
طراحی فضاهای شهری 9101610 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1396
طراحی معماری 3 9101606 5 05 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1395
طراحی معماری 2 9101605 5 06 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1395
تحلیل فضاهای شهری 9101030 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1395
طرح معماری 3 9101107 5 05 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) | - ترم دوم 1394
طرح معماری 2 9101106 5 05 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) | - ترم اول 1394
طرح منظر 1 9101412 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 13:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 13:00) 1394/10/14 | 20:00 - 22:00 ترم اول 1394
تحلیل فضاهای شهری 9101030 3 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 12:00) 1394/10/29 | 18:00 - 20:00 ترم اول 1394
طرح معماری 3 9101107 5 06 درس(ع): یک شنبه 14:00-18:00 ترم دوم 1393
تحلیل فضاهای شهری 9101030 3 01 درس(ع): یک شنبه 08:00-12:00 ترم دوم 1393
نمایش 16 نتیجه
از 1