بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حمیدرضا ابراهیمی

حمیدرضا ابراهیمی

حمیدرضا ابراهیمی    (EN Page)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
آواسادات علم الهدی طراحی مجموعه اقامتی- فرهنگی در اقلیم منجیل کارشناسی
نازنین بشارتی گیوی طراحی فرهنگ سرای چیتگر کارشناسی
غزاله ارشادلنگرودی طراحی مدرسه باغ هنر کارشناسی
پرهام اسماعیلی طراحی مجتمع تجاری تفریحی کارشناسی
کیمیا مجتهدی طراحی مرکز خدمات رسانی به زنان صدمه دیده از آسیب های اجتماعی محله بهشت مادران تهران کارشناسی
محمدرضا مؤمنی طراحی مجتمع رفاهی بین راهی شاهرود- سمنان کارشناسی
سیدعلی موثقی گیلانی طراحی مدرسه به منظور بالا بردن سطح یادگیری کارشناسی
سیده فاطمه پیش بین طراحی خانه ی کودک با رویکرد حضور در عصر دیجیتال کارشناسی
سیدمرتضی وزیری یزدی طراحی کمپ چوگان در گنبد کاووس کارشناسی
علیرضا علی شریفی مجموعه اقامتی تفریحی توریستی با رویکرد حفظ و ارتقاء گونه های زیست محیطی و جانوری در جزیره کیش کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
طهمورثی ارشیا نمایشگاه چند منظوره کارشناسی
مهدی ایزدی طراحی باغ گیاهشناسی با تاکید بر جنبه های طراحی کاشت و استفاده عمومی در اراضی عباس آباد تهران کارشناسی ارشد دانلود 1386
شبنم اوسطی طراحی موزه کشتی نوکنده کارشناسی دانلود 1393/11/30
اوسطی شبنم طراحی موزه کشتی نوکنده کارشناسی
مهرزاد صمدی طراحی فرهنگسرایی کودک (جزیره کیش) کارشناسی دانلود 1393/11/30
ارشیا طهمورثی نمایشگاه چند منظوره کارشناسی دانلود 1393/06/27
قاصر فرانه خانه فرهنگ و هنر کارشناسی
فرانه قاصر خانه فرهنگ و هنر کارشناسی دانلود 1393/11/30
ملک لو ماندانا Design of a Residential Complex in Kish Island کارشناسی
ماندانا ملک لو Design of a Residential Complex in Kish Island کارشناسی دانلود 1393/11/16
ایزدی مهدی طراحی باغ گیاهشناسی با تاکید بر جنبه های طراحی کاشت و استفاده عمومی در اراضی عباس آباد تهران کارشناسی ارشد
صمدی مهرزاد طراحی فرهنگسرایی کودک (جزیره کیش) کارشناسی
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 39 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی معماری 5 9101608 5 03 | هرهفته (14:00 - 18:00) - ترم دوم 1401
طراحی معماری 5 9101608 5 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1399
تحلیل و طراحی روستا 9101603 3 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/16 (17:00 - 19:00) ترم دوم 1399
مبانی برنامه ریزی فضاهای شهری 9101609 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
طراحی معماری 4 9101607 5 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1399
تحلیل و طراحی روستا 9101603 3 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/09 (17:00 - 19:00) ترم اول 1399
مبانی برنامه ریزی فضاهای شهری 9101609 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/08 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
طراحی معماری 5 9101608 5 04 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1398
تحلیل و طراحی روستا 9101603 3 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/16 (17:00 - 19:00) ترم دوم 1398
مبانی برنامه ریزی فضاهای شهری 9101609 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
طراحی معماری 4 9101607 5 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1398
تحلیل و طراحی روستا 9101603 3 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 12:00) 1398/10/22 (19:00 - 20:00) ترم اول 1398
مبانی برنامه ریزی فضاهای شهری 9101609 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
طراحی معماری 5 9101608 5 04 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1397
تحلیل و طراحی روستا 9101603 3 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 12:00) 1398/04/05 (18:00 - 20:00) ترم دوم 1397
مبانی برنامه ریزی فضاهای شهری 9101609 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
طراحی معماری 4 9101607 5 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1397
تحلیل و طراحی روستا 9101603 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 12:00) 1397/11/03 (18:00 - 20:00) ترم اول 1397
مبانی برنامه ریزی فضاهای شهری 9101609 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
طراحی معماری 5 9101608 5 04 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 39 نتیجه
از 2