بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمدحسن خادم زاده

محمدحسن خادم زاده

محمدحسن خادم زاده    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 320
پست الکترونیکی: 

تحصیلات

فعالیت های اجراییکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
احمد علاالدین بررسی جایگاه نهادهای اجتماعی در مدیریت و توسعه شهر در ایران دوره قاجار،،مطالعه موردی شهر گرگان کارشناسی ارشد
امیر علیوند مدیریت حفاظت سازه های گلین نمونه موردی محوطه ی میراث جهانی چغازنبیل کارشناسی ارشد
حسین الماسی ستوده فضاهای گردهمایی در معماری هخمانش بازشناسی زمینه ها و الگوها کارشناسی ارشد
سیمین باغبان زاده زاوه بازشناسی الگوهای خانه در خراسان جنوبی نمونه موردی خانه های بیرجند براساس مولفه های فرهنگی اجتماعی کارشناسی ارشد
فرزانه جباری پوشش راسته ها در بازارهای ایرانی بررسی تحولات کالبدی و بازشناسی زمینه های آن از اواخر قاجار تاکنون کارشناسی ارشد
معین کارگری زمینه ها و ضرورتهای شکل گیری انجمن آثار ملی ،بررسی رویکرد ها و اقدامات1304-1357 کارشناسی ارشد
شیما خدابنده لو بهسازی بافت های روستایی با محوریت توسعه گردشگری نمونه مورد مطالعه روستای تاریخی قروه (ابهر -زنجان) کارشناسی ارشد
رویا خرمی طراحی پارک باستان شناسی دژ تاریخی الموت با تاکید بر حفظ اصالت یکپارچگی کارشناسی ارشد
حامد محمدپورده بزرگ در جست و جوی نو خانه با سازمان یابی الگوی طراحی فضا در خانه های شیراز (1285-1135( کارشناسی ارشد
سیدموسی الرضا طبسی توسعه حفاظت مبنای کالبدی- اجتماعی محله گلستان سبزوار با استفاده از ظرفیتهای گردشگری فرهنگی تولیدات محلی کارشناسی ارشد
بتول السلیمان رفتار ساکنان سرزمین شامات با سازه های به جای مانده از امپراتوری روم از قرن اول اسلامی تا پایان دورۀ اموی ها (661 تا 750 میلادی) کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/13
عرفان امیری آذر مطالعه مقایسه‌ای مسکن روستایی پیش و پس از اجرای طرح ویژه بهسازی و نوسازی از منظر تجربه ساکنین (موردکاوی: روستاهای فیض آباد،کهنوج و حجت آباد راور کرمان ) کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
علی پوررجبی Origins and backgrounds of new interpretations of Iranian architecture کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/17
شهاب‌الدین تصدیقی بازشناسی ساختار شهر در متون فارسی دوره‌ی ایلخانی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/26
فرزانه جباری Physical appearance of corridor’s ceilings in Persian Bazaars Study of physical changes and recognition of its background from late Qajar until now Case Study: Tehran Grand Bazaar کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/13
موسی الرضا طبسی توسعه حفاظت مبنای کالبدی - اجتماعی محله گلستان سبزوار با استفاده از ظرفیت های گردشگری فرهنگی و تولیدات محلی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/17
احمد علاالدین Investigating the position of social institutions in urban management and development in Iran during the Qajar period (Case study of Gorgan) کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
امیر علیوند مدیریت حفاظت سازه‌های گلین؛ نمونه موردی: محوطه‌ میراث جهانی چغازنبیل کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
معصومه قاسمی توسعه درون بافتی بازارهای تاریخی با رویکرد معماری زمینه گرا نمونه موردی بازار تاریخی کرمان کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
مونا کردی Adaptive Reuse of Historical Residential Case Study: Arabha complex, Yazd کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
پوریا محمودی اصل همدانی درآمدی بر مفهوم تاریخ از منظر روشن‌فکران ایرانی و پیامدهای آن برای معماری ایران (دوره‌ی مشروطه و حکومت رضاشاه) کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
ارمودی ابوالفضل ادغام و یکپارچگی دوباره میان شالوده های محلی کارشناسی ارشد
ابوالفضل ارمودی ادغام و یکپارچگی دوباره میان شالوده های محلی کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/17
بهاره اژدری حفاظت از بافت تاریخی محله‌ ی شیخداد یزد، با تأکید بر پایداری اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/29
امیررضا اسماعیلی قشلاقی سیر تحول مجموعه‌های معماری در مقیاس شهر در دوره‌ پس از انقلاب اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/18
حسین الماسی فضاهای گردهمایی در معماری هخامنشی، بازشناسی زمینه ها و الگوها کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
محمد حسین دهقانپور فراشاه توسعه گردشگری فرهنگی در بافت‌های تاریخی: نمونه طراحی (محله شاه‌ابوالقاسم یزد) کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/08
عارفه زارعی بازآفرینی شهری در محدوده های تاریخی با رویکرد توسعه گردشگری کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/13
متقی شهری سهیلا نقش ساختارهای تاریخی در بازآفرینی شهری حفاظت مدار کارشناسی ارشد
محمد شیخی Rereading the Modernization of Iranian Architecture, Early Qajar Period in Azerbaijan کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
سید موسی الرضا طبسی توسعه حفاظت مبنای کالبدی - اجتماعی محله گلستان سبزوار با استفاده از ظرفیت های گردشگری فرهنگی و تولیدات محلی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/17
موسی الرضا طبسی Development of protection based on chassis and social of Golestan in Sabzevar by using of tourist capacity and local production کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/17
زارعی عارفه بازآفرینی شهری در محدوده های تاریخی با رویکرد توسعه گردشگری کارشناسی ارشد
سهیلا متقی شهری نقش ساختارهای تاریخی در بازآفرینی شهری حفاظت مدار کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/13
دهقانپور فراشاه محمد حسین توسعه گردشگری فرهنگی در بافت‌های تاریخی: نمونه طراحی (محله شاه‌ابوالقاسم یزد) کارشناسی ارشد
دنیا معصومی خامنه نسبت سازماندهی فضایی شهر ری و شبکۀ راه‌های‌ موسوم به راه ابریشم؛ از آغاز اسلام تا پیش از حملۀ مغول کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
علی نورقدمی Improvement the quality of life in historical contexts approach to urban regeneration neighborhood of Tehran Cyrus کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/26
علی نورقدمی ارتقای کیفیت زندگی در بافت‌های تاریخی با رویکرد بازآفرینی شهری نمونه موردی محله سیروس تهران کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/26
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 46 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تاریخ شهر و شهرسازی در ایران 9101636 2 01 | هرهفته (11:00 - 13:00) - ترم اول 1401
سمینار تجارب مطالعات معماری و شهرسازی ایران 9101640 1 01 هرهفته (09:00 - 11:00) - ترم اول 1401
کارگاه پژوهش معماری ایران در دوره اسلامی(کارگاه 2) 9101626 3 01 | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1399
طرح باز زنده سازی میراث مجموعه های شهری (طرح 2) 9101477 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1399
تاریخ شهر و شهرسازی در ایران 9101636 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/19 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
سمینار تجارب مطالعات معماری و شهرسازی ایران 9101640 1 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/06 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
طرح باز زنده سازی محوطه های با ارزش تاریخی (طرح 3) 9101475 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1399
مطالعه و شناخت بناها و بافت ‌های تاریخی 9101459 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
کارگاه پژوهش معماری ایران در دوره اسلامی(کارگاه 2) 9101626 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 17:00) نامشخص ترم دوم 1398
طرح باز زنده سازی میراث مجموعه های شهری (طرح 2) 9101477 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1398
آشنایی با مرمت شهری 9101485 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/15 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
آسیب شناسی و فن شناسی بناهای تاریخی 9101473 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
تاریخ شهر و شهرسازی در ایران 9101636 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
سمینار تجارب مطالعات معماری و شهرسازی ایران 9101640 1 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
طرح باز زنده سازی محوطه های با ارزش تاریخی (طرح 3) 9101475 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) نامشخص ترم اول 1398
مطالعه و شناخت بناها و بافت ‌های تاریخی 9101459 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
کارگاه پژوهش معماری ایران در دوره اسلامی(کارگاه 2) 9101626 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 17:00) نامشخص ترم دوم 1397
آسیب شناسی بافت های تاریخی 9101476 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
طرح باز زنده سازی میراث مجموعه های شهری (طرح 2) 9101477 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) نامشخص ترم دوم 1397
تاریخ شهر و شهرسازی در ایران 9101636 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 46 نتیجه
از 3