بخش های دانشکده بخش های دانشکده

آرشیو اخبار آرشیو اخبار

درگذشت مهندس سیدجلال میر لطیفی
درگذشت مهندس سیدجلال میر لطیفی
درگذشت مهندس سیدجلال میر لطیفی
درگذشت استاد گرانقدر دکتر ایرج اعتصام
درگذشت استاد گرانقدر دکتر ایرج اعتصام
درگذشت استاد گرانقدر دکتر ایرج اعتصام
سی‌ویکمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران
سی‌ویکمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران
سی‌ویکمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران
برگزاری سمینار ریسک‌های مدیریت ریسک پروژه
برگزاری سمینار ریسک‌های مدیریت ریسک پروژه
برگزاری سمینار ریسک‌های مدیریت ریسک پروژه
پرفروش ترین کتاب مرداد 1401 دانشگاه تهران
پرفروش ترین کتاب مرداد 1401 دانشگاه تهران
پرفروش ترین کتاب مرداد 1401 دانشگاه تهران
برگزاری سخنرانی مجازی با عنوان
برگزاری سخنرانی مجازی با عنوان " بناهای کتبه دار قفقاز"
برگزاری سخنرانی مجازی با عنوان " بناهای کتبه دار قفقاز"
برگزاری سخنرانی مجازی با عنوان
برگزاری سخنرانی مجازی با عنوان " پیوندهای فرهنگی جهان ایرانی در میراث هخامنشی: همسایگان امروز؛ پیشینیان دیروز"
برگزاری سخنرانی مجازی با عنوان " پیوندهای فرهنگی جهان ایرانی در میراث هخامنشی: همسایگان امروز؛ پیشینیان دیروز"
عنوان پژوهشگر برگزیده کشور در گروه هنر در بیست و دومین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور، به جناب آقای دکتر شاهین حیدری استاد دانشکدگان هنرهای زیبا رسید.
عنوان پژوهشگر برگزیده کشور در گروه هنر در بیست و دومین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور، به جناب آقای دکتر شاهین حیدری استاد دانشکدگان هنرهای زیبا رسید.
عنوان پژوهشگر برگزیده کشور در گروه هنر در بیست و دومین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور، به جناب آقای دکتر شاهین حیدری استاد دانشکدگان هنرهای زیبا رسید.
برگزاری سخنرانی مجازی با عنوان
برگزاری سخنرانی مجازی با عنوان " مقبره سازی در آموزه های اسلامی، ریشه ها و تنش ها "
برگزاری سخنرانی مجازی با عنوان " مقبره سازی در آموزه های اسلامی، ریشه ها و تنش ها "
برگزاری سخنرانی مجازی با عنوان
برگزاری سخنرانی مجازی با عنوان " گفتگوی در باب آموزش معماری "
برگزاری سخنرانی مجازی با عنوان " گفتگوی در باب آموزش معماری "
برگزاری سخنرانی مجازی با عنوان
برگزاری سخنرانی مجازی با عنوان "مروری بر عصر مفرغ در ایران "
برگزاری سخنرانی مجازی با عنوان "مروری بر عصر مفرغ در ایران "
برگزاری سخنرانی مجازی با عنوان
برگزاری سخنرانی مجازی با عنوان "محیط مصنوع و شکل گیری طبقه کارگر صنعتی؛ تاریخ اجتماعی شرکت شهرهای نفتی در ایران "
برگزاری سخنرانی مجازی با عنوان "محیط مصنوع و شکل گیری طبقه کارگر صنعتی؛ تاریخ اجتماعی شرکت شهرهای نفتی در ایران "
برگزاری سخنرانی مجازی با عنوان
برگزاری سخنرانی مجازی با عنوان " سیر تحول الگوی معماری مدارس ایران در دوره اسلامی"
برگزاری سخنرانی مجازی با عنوان " سیر تحول الگوی معماری مدارس ایران در دوره اسلامی"
کتاب
کتاب "اسارت ساکن در مسکن؛ روایتی از سازگاری خانه و خانواده در شهر یزد" نگارش دکتر عیسی حجت و دکتر الهام فلاح منتشر شد.
کتاب "اسارت ساکن در مسکن؛ روایتی از سازگاری خانه و خانواده در شهر یزد" نگارش دکتر عیسی حجت و دکتر الهام فلاح منتشر شد.
یرگزیده شدن کتاب نظریه مدرنیته در معماری ایران نوشته دکتر سعید حقیر دانشیار دانشکده معماری دانشکدگان هنرهای زیبا در دومین دوره جشنواره ملی کتاب برگزیده دانشگاهی
یرگزیده شدن کتاب نظریه مدرنیته در معماری ایران نوشته دکتر سعید حقیر دانشیار دانشکده معماری دانشکدگان هنرهای زیبا در دومین دوره جشنواره ملی کتاب برگزیده دانشگاهی
یرگزیده شدن کتاب نظریه مدرنیته در معماری ایران نوشته دکتر سعید حقیر دانشیار دانشکده معماری دانشکدگان هنرهای زیبا در دومین دوره جشنواره ملی کتاب برگزیده دانشگاهی
موفقیت دانشجویان دانشکده معماری دانشگاه تهران در جشنواره دانشجویی تیتر 12
موفقیت دانشجویان دانشکده معماری دانشگاه تهران در جشنواره دانشجویی تیتر 12
موفقیت دانشجویان دانشکده معماری دانشگاه تهران در جشنواره دانشجویی تیتر 12
کتاب
کتاب "معماری بومی افغانستان " به ترجمه دکتر سعید حقیر و علی یاسر جعفری منتشر شد
کتاب "معماری بومی افغانستان" نوشته استنلی ایراهالت و رفیع سمیع زی به ترجمه دکتر سعید حقیر و علی یاسر جعفری توسط انتشارات کتاب فکر نو به چاپ رسید. این کتاب کوششی در معرفی فرهنگ و معماری و بویژه مسکن در سرزمین افغانستان است. افغانستان...
برگزاری سخنرانی مجازی با عنوان
برگزاری سخنرانی مجازی با عنوان "بررسی تحول بناهای مذهبی دوره ساسانی به بناهای مذهبی قرون اولیه اسلامی".
برگزاری سخنرانی مجازی با عنوان "بررسی تحول بناهای مذهبی دوره ساسانی به بناهای مذهبی قرون اولیه اسلامی".
کتاب
کتاب "منظر شهری تاریخی: رویکردی کل‌نگر در حفاظت و توسعه یکپارچه شهری" نگارش دکتر پرستو عشرتی، دکتر درنا عشرتی، دکتر سمیه فدائی‌نژاد منتشر شد
کتاب "منظر شهری تاریخی: رویکردی کل‌نگر در حفاظت و توسعه یکپارچه شهری" نگارش دکتر پرستو عشرتی، دکتر درنا عشرتی، دکتر سمیه فدائی‌نژاد منتشر شد
برگزاری سخنرانی مجازی: «گفت‌و‌گو در باب جریان‌های تاریخ‌نگاری در حوزه مطالعات هنر و معماری اسلامی»
برگزاری سخنرانی مجازی: «گفت‌و‌گو در باب جریان‌های تاریخ‌نگاری در حوزه مطالعات هنر و معماری اسلامی»
برگزاری سخنرانی مجازی: «گفت‌و‌گو در باب جریان‌های تاریخ‌نگاری در حوزه مطالعات هنر و معماری اسلامی»