بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

پیروز حناچی

change-logo

پیروز حناچی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: 303
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مهسا عباسی گراوند نقش فضاهای عمومی در محلات تاریخی به مثابه محرک توسعه ،نمونه موردی (عودلاجان شرقی ،گذر میرزا محمود وزیر) کارشناسی ارشد
فاطمه عباسی طورانی توسعه و حفاظت در مرکز تاریخی شهر اصفهان با رویکرد باز آفرینی شهری (محله ابو اسحاقیه) کارشناسی ارشد
عاطفه آب سالان باززنده سازی بافت شهری با رویکرد توانمندی سازی ذینفعان محلی (محله سبزه شهر گرگان) کارشناسی ارشد
علی ادیب سرشکی خوانش حق به شهر در فرایند باززنده سازی بافت تاریخی برنامه جامع حفاظت از عرصه های عمومی مرکز تاریخی تهران مورد پایش بازار تهران کارشناسی ارشد
نرگس عافی روایت پیدایش و رشد یوسف آباد ،قصه شکل گیری و توسعه محله ای در تهران کارشناسی ارشد
علیرضا اکبریان تقویت روند تجانس اجتماعی -فرهنگی و تبلور کالبدی آن در محله تاریخی ایران کارشناسی ارشد
ثمین امینی طرح جامع حفاظت بازار تاریخی اراک کارشناسی ارشد
مریم انجم شعاع طراحی بنای میان افزا با رویکرد محرک توسعه در بافت تاریخی ،نمونه موردی :طراحی در مجاورت اب انبار دارکوب و بازار پانخل در شهر کاشان کارشناسی ارشد
احمد انصاری بازشناسی و تدوین الگوهای طراحی مسکن به منظور بازآفرینی بافت تاریخی بندر بوشهر کارشناسی ارشد
مهرداد عظیمی طرح سازماندهی و مدیریت محدوده حریم میراث جهانی بازار تبریز با رویکرد منظر شهری تاریخی کارشناسی ارشد
علیرضا بارانی طراحی سایت موزه آسبادهای سیستان با هدف توسعه گردشگری کارشناسی ارشد
سجاد بیات بازخوانی الگوی میدان و پیشنهاد الگویی برای دوره معاصر(نمونه موردی میدان عتیق اصفهان) کارشناسی ارشد
علیرضا بهلول بندی طراحی مسجد با رویکرد معماری معاصر کارشناسی
زهرا دانشگرنژاد بازشناسی هویتی فنون ساخت بومی ماسوله به منظور کاربست آن در معماری امروز کارشناسی ارشد
زهرا دانش حیدری باززنده سازی بافت شهری تاریخی با بکارگیری سرمایه اجتماعی در مرکز تاریخی گرگان (پا سرو تا میدان) کارشناسی ارشد
هدا دهبانی شاندیز اصول حفاظت از میراث معماری مدرن ایستگاه راه آهن مشهد کارشناسی ارشد
الهام دهقانی باز آفرینی شهری در مجموعه وکیل شیراز کارشناسی ارشد
سیدروح اله عبادی همت ساماندهی مجموعه قلعه مرغی( مرمت و بهسازی اولین فرودگاه کشور با هدف بازآفرینی و یادآوری خاطرات جمعی و توسعه حوزه قلمرو عمومی کارشناسی ارشد
لیلا ابراهیمی تاثیر تغییرات ساختاری معاصر بر سازمان فضایی و حیات شهری و اجتماعی بافت تاریخی همدان مطالعه موردی محله آقا جانی بیگ همدان کارشناسی ارشد
مونا ابراهیمی حفاظت و باززنده سازی فضاهای شهری ارزشمند معاصر- نمونه موردی: محور خیابان سپه تهران (امام خمینی حدفاصل میدان توپخانه تا میدان حسن‌آباد کارشناسی ارشد
محسن اغماضی طرح ساماندهی مرکز تاریخی شهر رفسنجان با محوریت بازار کارشناسی ارشد
پرستو عشرتی تدوین چارچوب نظری مفهوم منظر فرهنگی در ایران دکتری
سمیه فدائی نژادبهرامجردی توسعه و حفاظت یکپارچه در مجموعه های معماری تاریخی دکتری
رضا فیضی حفاظت از میراث صنعتی ابزاری برای تحقق برنامه های بازآفرینی شهری نمونه موردی باززنده سازی مجموعه کارخانه ریس باف اصفهان به منظور بازآفرینی محور چهار باغ بالا کارشناسی ارشد
دلارام قنبرزادخواجه طرح جامع حفاظت باززنده سازی با رویکرد بازخوانی فضای شهر یبا نمونه میدان صاحب الامر تبریز کارشناسی ارشد
مجید قره زاده شربیانی ارتقای سطح زندگی در محله رودبار تان شهر رشت مجاور نهر زرجوب-ارتقای قلمرو عمومی به عنوان محرک توسعه سازماندهی بازار ساغر یسازان حدفاصل نهر زرجوب تا گذر حاج سمیع (بادی ا..) کارشناسی ارشد
فاطمه قریب نقش پروژه های محرک توسعه با تاکید بر روش LQC در فرآیند باز آفرینی بافت های تاریخی نمونه موردی محله سنگلج با تاکید بر محور طرخانی کارشناسی ارشد
فاطمه قدرتی احیای شبکه ی قلمرو عمومی در بافتهای تاریخی.نمونه موردی محله عودلاجان میانی کارشناسی ارشد
محمد غلام نژاد امکان سنجی احیاء محمور تاریخی - فرهنگی چشمه علی بی بی شهر بانو در شهر ری کارشناسی ارشد
محسن قمشی بازشناخت و حفاظت گنبدهای اورچین خوزستان کارشناسی ارشد
نازنین حاج زوار باز زنده سازی خیابان تاریخی لاله زار با تکیه بر خاطره جمعی کارشناسی ارشد
سوگل هاشمی دهقی بازشناسی میراث صنعتی آسبادها ، ارزش های آشکار نهفته آن نمونه موردی آسبادهای نشتیفان کارشناسی ارشد
سیده پگاه هاشمی دوگاهه بازآفرینی قلمرو عمومی راهکاری برای همپیوندی فضایی-اجتماعی در باززنده سازی بافت های تاریخی با نمونه موردی میدان ارگ تهران کارشناسی ارشد
پریسا حیدری بررسی تطبیقی تغییرات شهر تهران ناصری با اصول وبن کارشناسی ارشد
فاطمه همتیان برنامه ریزی و مداخله در بافت های با ارزش روستایی با رویکرد مشارکت مردمی (روستای روبین) کارشناسی ارشد
امیر حسین همتی پردیس سهراب کارشناسی
آلاله حجتی برنامه جامع حفاظت و مدیریت مجموعه میراث جهانی باغ عباس آباد بهشهر کارشناسی ارشد
سیدحسن حسینی حفاظت میراث صنعتی با رویکرد گردشگری نمونه موردی تلمبه خانه دار خوین کارشناسی ارشد
محمد حسینی طرح حفاظت از تداوم زندگی در خانه ایرانی(مطالعه موردی شهر یزد) کارشناسی ارشد
فرشاد جعفری باسمنج رویکردهای حفاظت از میراث معماری مدرن.نمونه موردی طرح توسعه ایستگاه راه آهن تبریز کارشناسی ارشد
نازنین جهانشاهی طراحی بنای میان افزا در زمینه تاریخی با استفاده از تکنولوژی نوین کارشناسی ارشد
طاهره کاظمی رحیم آبادی بازآفرینی مجموعه های ارزشمند شهری با رویکرد معاصر سازی کارشناسی ارشد
هما کرمانیان مجرد اصول و قواعد تجهیز بناها و مجموعه های تاریخی با رویکرد انطباق کارکرد،کاربر و اصالت در فراین باز زنده سازی اثر کارشناسی ارشد
فرهاد خندان دهکده ورزشهای زمستانی سهند
شانلی خانی میراث صنعتی با رویکرد ارزش مبنا،نمونه موردی کارخانه سیمان شهر ری کارشناسی ارشد
سحر خانجانی فرد آرایه بندی بافت تاریخی با رویکرد پایداری ارزش های معماری بواسطه نورپردازی کارشناسی ارشد
بهاره خزائی حفاظت و بازنده سازی بافت تاریخی نمونه موردی محله عودجان کارشناسی ارشد
سیده هدی لایق میرحسینی حفاظت از میراث مدرن با تاکید بر اهمیت مشارکت نقش آفرینان(نمونه موردی ساختمان خانه شهر کرمان) کارشناسی ارشد
محمدرضا محمودی قوژدی تدوین پلان مدیریت قنات قصبه گناباد کارشناسی ارشد
نگار منصوری تاثیر مجموعه ها وبناهای با ارزش در باز آفرینی بافت فرسوده شهری ، نمونه موردی محله بازار گذر نارون وگذر علی شهید کارشناسی ارشد
دنیا معصومی خامنه نسبت سازماندهی فضایی شهر ری و شبکه راههای موسوم به راه ابریشم از آغاز تا پیش از حمله مغول کارشناسی ارشد
الهام معصومی طراحی در محدوده ی 57 هکتای پیرامون حرم شاه چراغ (ع ) در شیراز کارشناسی ارشد
جواد محرابیان بازآفرینی میدان امین السلطان کارشناسی ارشد
نرگس میرزاخانلری حفاظت از بافت تاریخی شهرهای ایرانی اسلامی با رویکرد ارزش های غیر کالبدی (مطالعه موردی گذر صالحیه تا محله آخوند قزوین) کارشناسی ارشد
لیلا مقیمی دکتری
لیلا مقیمی ساماندهی محور تاریخی لاله‏زار کارشناسی ارشد
فاطمه ملازاده مدیریت حفاظت بازار تاریخی ارومیه (الزامات ، راهکارها پلان مدیریتی بر رویکرد ارزش مبنا کارشناسی ارشد
آناهیتا مرتاضی معیارهای هم پیوندی بافت شهری تاریخی و عرصه پیرامون نمونه موردی عرصه حد فاصل بافت تاریخی و میانی شهر قزوین کارشناسی ارشد
مهشید مؤتمنی راد طرح حفاظت گذر تاریخی ملک در محله اسحاق بیگ شیراز مبتنی بر خواست مردم کارشناسی ارشد
سوران متوسل دهکده ورزشهای زمستانی سهند
ندا مضیفیان باززنده سازی محله توی ده نوش آباد مبتنی بر معیارهای حس مکان کارشناسی ارشد
فرزانه نظری استفاده مجدد از خانه های تاریخی به مثابه محرکی برای توسعه فرهنگی،نمونه موردی خانه ی اتحادیه کارشناسی ارشد
مهدیار نظام طرح مدیریت یکپارچه منظر فرهنگی هورامان کارشناسی ارشد
عبدالمبین نوری قرناس تغییر کاربری تطبیقی به منظور بازنده سازی حیات اجتماعی میراث صنعتی نمونه موردی(کارخانه چیت سازی تهران) کارشناسی ارشد
احمد علومی تدوین و تبیین اصول طراحی خلاقانه در ساختارهای تاریخی به منظور کاربری مجدد و انطباق پذیر.نمونه موردی:طرح مرمت و باززنده سازی باغ سلطنت آباد تهران کارشناسی ارشد
وحید پرهیزکاری حصار تاریخی شهر کاشان ،با رویکرد منظر شهر تاریخی کارشناسی ارشد
پوپک پوربهادر بازشناسی چارچوب حفاظت از منظر شهری تاریخی:نمونه موردی شهر لنگرود کارشناسی ارشد
مینا پورموسوی خانقشلاقی حفاظت از میراث سنتی ابزاری برای ارتقای کیفیت محیطی(مطالعه موردی محله ی کارخانه قند ورامین) کارشناسی ارشد
محمود پورسراجیان تبیین چارچوب نظری حفاظت وتغییر فضای معماری تاریخی براساس چگونگی تعامل انسان و مکان دکتری
لیلا رجبی باززنده سازی محلات تاریخی مبتنی بر سیاست توسعه درون زا نمونه موردی محله تجریش گذر خواجه نوری کارشناسی ارشد
مرضیه رجب زاده باززنده سازی عمارت ییلاقی شهرستانک کارشناسی
لاله رمضانی طرح حفاظت از منظر فرهنگی شهر هورامان تخت کارشناسی ارشد
زهرا رنجبرازاد طرح ساماندهی مرکز تاریخی شهر ساوه با محوریت الگویابی گنبد چهار سوق کارشناسی ارشد
مژده رشیدی تاثیر طبقات اجتماعی بر معماری مجتمع های مسکونی پهلوی دوم تهران کارشناسی ارشد
مهسا رسولی باززنده سازی سبزه میدان زنجان کارشناسی ارشد
مرضیه روح الهی رویکردهای حفاظت از میراث معماری معاصر ایران، با تاکید بر فضاهای آموزشی، نمونه موردی دبیرستان البرز تهران کارشناسی ارشد
لیلا صفری اصل بررسی الگوها و ریشه های تغییرات خانه های تاریخی شهر تبریز در دوره قاجار و پهلوی اول کارشناسی ارشد
بتول صحراکاران بازشناسی تعامل عرصه طبیعی و مصنوع شهر تاریخی قزوین با رویکرد منظر فرهنگی کارشناسی ارشد
مینا صدیق احیاء محور فرهنگی تاریخی شهر شیراز ( دسترسی های شهری در بافت تاریخی) کارشناسی ارشد
لیلا شهبازی ارزیابی ظرفیت ها وپتانسیل های موجود در بهسازی بافت های تاریخی ( مطالعه موردی گذر امامزاده یحیی وبازارچه نواب) کارشناسی ارشد
یلدا شاه تیموری اردستانی ارائه مدلی به منظور ارزیابی استفاده مجدد از بناهای تاریخی با تاکید بر مفهوم یکپارچگی دکتری
افشین شکیبی تکانتپه جانمایی، تعیین ضوابط و طراحی موزه سایت مجموعه تخت سلیمان کارشناسی ارشد
معراج شریفی طرح حفاظت و مدیریت میراث راه آهن نمونه موردی قطعه تهران-شمال ایستگاه فیروزکوه تا قائم شهر کارشناسی ارشد
محمد شوکتیان اصول و مبانی طراحی میان افزاهای شهری در عرصه استخوان بندی تاریخی شهرها کارشناسی ارشد
سیدمحمدامین طباطبایی طرح جامعه حفاظت و مدیریت باغ پهلوان پور و آثار تاریخی فرهنگی پیرامون کارشناسی ارشد
سیدمسعود تقوی معماری کردن و تولید فضا در سکونتگاههای غیر رسمی ،نمونه موردی شهرک نیایش (اسلام آباد تهران) کارشناسی ارشد
عباس تقی خانی حفاظت از میراث نظامی معاصر، نمونه موردی پایگاه نظامی انگلیسیهادر میبد کارشناسی ارشد
نجمه تاج الدین خوزانی طرح حفاظت و مرمت سرآقاسید کارشناسی ارشد
سارا تیمورتاش مبانی اقتصاد میراث فرهنگی: اثرات اقتصادی میراث فرهنگی بر توسعه گردشگری دکتری
سولماز یداللهی باز توان بخشی مجموعه صادقیه بازار تبریز ( با رویکرد ویژ ه به مدیریت مجموعه تاریخی بازار به عنوان یک اثر نامزد برای ثبت در فهرست میراث جهانی کارشناسی ارشد
سیدحامد یگانه فرزند باززنده سازی بافت های ارزشمند روستایی با رویکرد مشارکت مردمی ( نمونه موردی روستای کلایه . منظر فرهنگی الموت) کارشناسی ارشد
نسیم زنددیزاری حفاظت یکپارچه بافتهای تاریخی با رویکرد مشارکت مردمی نمونه موردی :خیابان لاله زار جنوبی کارشناسی ارشد
عاطفه آبسالان Historical Urban Revitalization with the Approach of Empowerment of Local Stakeholders (Gorgan Sabzeh-Mashhad neighborhood) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
عاطفه آبسالان Historical Urban Revitalization with the Approach of Empowerment of Local Stakeholders (Gorgan Sabzeh-Mashhad neighborhood) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
الهام ارجمندی هتل 4 ستاره کارشناسی دانلود 1392/11/30
مرضیه آزادارمکی طرحی برای هویت بخشی به چیذر-طراحی مرکز محله کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/15
بهاره اژدری حفاظت از بافت تاریخی محله‌ ی شیخداد یزد، با تأکید بر پایداری اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/29
تاکانوری اوکویاما بهسازی لرزه ای بناهای تاریخی نمونه موردی گنبد سلطانیه کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/19
سجاد بیات شناخت میدان و گونه های مختلف پیشین و تبیین الگویی با مفاهیم بومی در فضای شهری معاصر در ساماندهی محدوده شرقی میدان عتیق اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/14
هانیه السادات باقری باوند پوری Urban design for the rehabilitation of the the old urban center pivotal study Quran gate to gate, Shiraz, Isfahan کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/30
محمود پورسراجیان تبیین چارچوب نظری حفاظت و تغییر فضای معماری تاریخی بر اساس چگونگی تعامل انسان و مکان دکتری دانلود 1397/07/01
محمود پورسراجیان احیای بافت تاریخی با رویکرد مشارکت مردمی (احیا در محله دارالشفاء شهر تاریخی یزد) کارشناسی ارشد
محمود پورسراجیان احیای بافت تاریخی با رویکرد مشارکت مردمی (احیا در محله دارالشفاء شهر تاریخی یزد) کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/09
علی توکلی تهرانی روشی کل نگر برای احیاء بافت تاریخی کرمان کارشناسی ارشد دانلود 1385/7/11
فرشاد جعفری باسمنج رویکردهای حفاظت از میراث معماری مدرن.نمونه موردی طرح توسعه ایستگاه راه آهن تبریز کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/28
نازنین جهانشاهی طراحی بنای میان افزا در زمینه تاریخی با استفاده از تکنولوژی نوین طراحی مجموعه فرهنگی-هنری (خانه شمس تبریزی) در گذر تاریخی مقصودیه تبریز در مجاورت خانه گنجه ای زاده و قدکی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/28
فاطمه حدادعادل بررسی مبانی نظری مداخله در بافتهای با ارزش روستایی ایران ،نمونه موردیروستای ابیانه محله هرده کارشناسی ارشد
محمد حسینی طرح حفاظت از تداوم زندگی در خانه ایرانی (مطالعه موردی یزد) کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/27
سعید خالدی Resuscitation Risbaf factory of Isfahan with Energy Approach کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/13
شانلی خانی Conservation industrial heritage led approach of value کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/27
سحر خانجانی فرد آرایه بندی بافت تاریخی با رویکرد پایداری ارزش‌های معماری به واسطه نورپردازی نمونه موردی:بافت تاریخی آمل کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/12
حامد دارائی بافی مرمت شهری و بهسازی بافت مسکونی در شهر تاریخی نوش آباد کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/27
هدا دهبانی اصول حفاظت از میراث معماری مدرن توسعه حفاظت مبنا در ایستگاه راه آهن مشهد کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
فهیمه دهقان ساماندهی بافت جدید روستای خرانق با بهره گیری از الگوبرداری از ویژگیهای معماری قلعه تاریخی کارشناسی ارشد
فاطمه رجبی طراحی الگوی معماری در بافت تاریخی سیروس ( نمونه موردی بازار چه نائب السلطنه) کارشناسی ارشد
مهسا رسولی Revitalization of Sabz-e-Meydan Square Cultural approach کارشناسی ارشد دانلود 98/06/30
زهرا زمانی حیاط میانی راهکاری اقلیمی‌‌ در راستای کاهش مصرف منابع انرژی (نمونه موردی: آپارتمان های مسکونی کوتاه مرتبه تهران) دکتری دانلود 1396/02/16
نسیم زند دیزاری حفاظت یکپارچه بافتهای تاریخی با رویکرد مشارکت مردمی خیابان لاله زار جنوبی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
سمانه سمواتی حفاظت از میراث صنعتی با رویکرد گردشگری نمونه موردی: سیلوی تهران کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
حسین عیدانی بررسی و نقش تاثیر ثبت جهانی سازه های آبی تاریخی شوشتر بر بافت کهن کارشناسی ارشد
نسیم عسگری روش ها و قواعد طراحی در بافت تاریخی سیروس کارشناسی ارشد
پرستو عشرتی توسعه ی چارچوب نظری مفهوم منظر فرهنگی با تاکید بر حفاظت منظر شهری تاریخی اصفهان دکتری دانلود 1391/12/12
حانیه کهربای منفرد طراحی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کارشناسی
سعید محمود کلایه بهره گیری از ابزار های نوین در فرایند برنامه ریزی احیاء بافت های تاریخی کارشناسی ارشد
ندا مضیفیان Revitalization Based on Criteria of Sense of Place in Tooye_deh Locality, Nooshabad City کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/13
الهام معصومی طراحی در محدوده‌ی 57 هکتاری پیرامون حرم شاه چراغ (ع) در شیراز؛ با رویکرد تعادل بخشی بین حفاظت و توسعه کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/28
دنیا معصومی خامنه نسبت سازماندهی فضایی شهر ری و شبکۀ راه‌های‌ موسوم به راه ابریشم؛ از آغاز اسلام تا پیش از حملۀ مغول کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
فاطمه ملازاده Conservation management of Urmia Historic Bazaar; Requirements, Strategies and Management Plan Based on Value-Based Approach کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/25
مهشید موتمنی راد طرح حفاظت گذر تاریخی ملک در محله اسحاق بیگ شیراز مبتنی بر خواست مردم کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
فرزانه نظری استفاده مجدد از خانه های تاریخی به مثابه محرکی برای توسعه فرهنگی نمونه موردی: خانه اتحادیه کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/30
ملیحه نوروزی باززنده سازی مرکز تاریخی کرمان(نمونه موردی محله ته باغ لله) کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/04
پگاه هاشمی دوگاهه بازآفرینی قلمرو عمومی راهکاری برای هم‌پیوندی فضایی-اجتماعی در باززنده سازی بافت های تاریخی با نمونه موردی میدان ارگ تهران کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
مونا ابراهیمی حفاظت و باز زنده سازی فضاهای شهری ارزشمند معاصر - میدان امام خمینی - تهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
نگار ابراهیمی طراحی مجموعه اقامتی فرهنگی در محله وقت و ساعت یزد کارشناسی دانلود 1392/03/08
حمیدرضا آجرکار تجدید حیات محله فهادان و طراحی مجموعه فرهنگی در مرکز بافت کارشناسی ارشد دانلود 1386
مهدی آج وند پل موزه آکادمیا (ونیز-ایتالیا) کارشناسی دانلود 1385
نژاد ابراهیمی سرد رود احد طرح ساماندهی و بهسازی مجموعه صاحب الامر تبریز کارشناسی ارشد
انصاری احمد بازشناسی و تدوین الگوهای طراحی مسکن به منظور بازآفرینی بافت تاریخی بندر بوشهر کارشناسی ارشد
علومی احمد تدوین معیارهای طراحی خلاقانه در ساختارهای تاریخی به منظوراستفاده مجدد و انطباق‌پذیر کارشناسی ارشد
عباسعلی احمدی فضا وجامعه در شهرکهای اقماری اصفهان عصر صفوی : مطالعه موردی مورچه خورت وقورتان دکتری دانلود 1388/12/16
روزبه احمدی نژاد مرمت و ساماندهی جلوخان مسجد جامع قزوین کارشناسی ارشد دانلود 1386
روزبه احمدی نژاد مرمت و احیاء جلوخان مسجد جامع قزوین کارشناسی ارشد 1386
ارشین آذرمی Nazareth the Palace Renewal and Design Residential Collection - Recreational کارشناسی دانلود 1393/04/25
رحیم ایرانشاهی طرح ساماندهی و بهسازی مجموعه خانقاه فیروزآباد - میبد کارشناسی ارشد دانلود 1384
گلناز ایرانمنش The design Hotel and in Kerman of tourism Caravanserai کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/24
گلناز ایرانمنش طراحی هتل و کاروانسرای گردشگری درکرمان کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/24
الهام ارجمندی Hotel 4 Stars کارشناسی دانلود 1392/11/30
برومند راد آرزو طراحی مجتمع مسکونی با توجه به احترام طبیعت کارشناسی
اسلامپور آرش موزه تپه هگمتانه همدان کارشناسی
تقی‌پور اختری آرش طراحی ترمینال 2 فرودگاه بین‌المللی امام با رویکرد حداقل سازی مصرف انرژی کارشناسی ارشد
آذرمی ارشین Nazareth the Palace Renewal and Design Residential Collection - Recreational کارشناسی
آرش اسلامپور موزه تپه هگمتانه همدان کارشناسی دانلود 1388/05/04
دیانتی اشکان پایانه مسافربری پروازهای خارجی فرودگاه شیراز کارشناسی ارشد
محسن اغماضی طرح مرمت و ساماندهی بافت تاریخی بازار رفسنجان(راسته غربی) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/18
جعفری افشین بیمارستان روانی درمانی کارشناسی ارشد
شکیبی تکانتپه افشین جانمایی، تعیین ضوابط و طراحی موزه مجموعه تخت سلیمان کارشناسی ارشد
حسین اکبری فراگرد طرح باززنده سازی بافت تاریخی پیرامون سرای وزیر قزوین(با رویکرد مداخلات مدرن معماری در سه حوزه کالبدی بافت تاریخی) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/19
عید خانی الیکا طراحی مجتمع اقامتی - رفاهی بین راهی – با رویکرد اقلیم کارشناسی
کمال الدین آل محمد ساماندهی و طراحی مجموعه تفریحی فرهنگی در پارک جزیره شاده و بلوار ساحلی در اهواز کارشناسی ارشد دانلود 1375
باباخانی آیلین نوسازی مرکز محله دروازه شمیران (در محله عودلاجان تهران) کارشناسی ارشد
ارجمندی الهام Hotel 4 Stars کارشناسی
دهقانی الهام بازآفرینی مجموعه وکیل شیراز(احیاءمیدان توپخانه)با تأکید بر مفهوم حیات جمعی در عرصه عمومی کارشناسی ارشد
عباس امراللهی ساماندهی محله میدان کهنه قم کارشناسی ارشد دانلود 1386
عباس امراللهی ساماندهی سبز میدان زنجان و طراحی میراث فرهنگی شهر کارشناسی دانلود 1383
همتی امیرحسین پردیس سهراب ( موزه ی یادبود سهراب سپهری) کارشناسی
علاقه بندان امیرمحمد طرح ساماندهی محله مسجد جامع قم کارشناسی ارشد
علیرضا امینی مجموعه مسکونی و تجاری چالوس مازندران- چالوس کارشناسی ارشد دانلود 1384
طبائیان آناهیتا استفاده از الگوی دیردز در خانه های امروز کارشناسی ارشد
مریم انجم شعاع طراحی میان افزا، با رویکرد محرک توسعه در بافت تاریخی، نمونه موردی: طراحی در مجاورت بازار پانخل و آب انبار دارکوب در شهر کاشان کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/28
احمد انصاری بازشناسی و تدوین الگوهای طراحی مسکن به منظور بازآفرینی بافت تاریخی بندر بوشهر کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/08
نیازی ایوب طرح ساماندهی حاشیه ساحلی بافت تاریخی بوشهر کارشناسی ارشد
آیلین باباخانی نوسازی مرکز محله دروازه شمیران (در محله عودلاجان تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1385
هانیه السادات باقری باوند پوری طراحی شهری برای باززنده سازی محور شهری در بافت قدیم مطالعه محور دروازه قرآن تا دروازه اصفهان شیراز کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/30
صحراکاران بتول بازشناسی تعامل عرصه طبیعی و مصنوع شهر تاریخی قزوین با رویکرد منظر فرهنگی کارشناسی ارشد
سارا بروجردی ساماندهی محله صوفیان بروجرد کارشناسی ارشد دانلود 1386
آرزو برومند راد Green Residential Design کارشناسی دانلود 1391/11/25
آرزو برومند راد طراحی مجتمع مسکونی با توجه به احترام طبیعت کارشناسی دانلود 1391/11/25
سلطانی نوه بیژن طرح توسعه اسکله تفریحی جزیره کیش کارشناسی ارشد
سیدوکیلی بهار Design of Hotel and Cinema in Laalezaar Street by the Approach of Millennium Projects کارشناسی ارشد
عشرتی پرستو توسعه ی چارچوب نظری مفهوم منظر فرهنگی با تاکید بر حفاظت منظر شهری تاریخی اصفهان
پورکریمی پرویز مدیریت میراث فرهنگی و نقش آ« در حفاظت از بافت تاریخی شهر تهران کارشناسی ارشد
طاهـره پلوئـی دهکده آرامش کارشناسی ارشد دانلود 1383
پوربهادر پوپک Recognition of Conservation Framework for Historic Urban Landscape; Case Study: Langaroud کارشناسی ارشد
شهنازی پوریا حیات بخشی کارخانه ریسباف (همپایی دو رویکرد باز زنده سازی و پایداری) کارشناسی ارشد
پوپک پوربهادر Recognition of Conservation Framework for Historic Urban Landscape; Case Study: Langaroud کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/09
پرویز پورکریمی مدیریت میراث فرهنگی و نقش آ« در حفاظت از بافت تاریخی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/26
اوکویاما تاکانوری بهسازی لرزه ای بناهای تاریخی نمونه موردی گنبد سلطانیه کارشناسی ارشد
آرش تقی‌پور اختری طراحی ترمینال 2 فرودگاه بین‌المللی امام با رویکرد حداقل سازی مصرف انرژی کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/24
زینب تقی پور اناری ارزیابی منظر شهری تاریخی با استفاده از فن آوری نوین (GIS) کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
سارا تیمورتاش تغییر کاربری تطبیقی میراث معماری صنعتی نمونه موردی: کارخانه دخانیات تهران کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/01
حسینی تهمینه باز زنده سازی مرکز تاریخی نجف آباد اصفهان _شهر منسوب به شیخ بهایی کارشناسی ارشد
افشین جعفری بیمارستان روانی درمانی کارشناسی ارشد دانلود 1383
سیما جلائی مبانی نظری توسعه و حفاظت در بافت های با ارزش روستایی طرح راهبردی روستای فهرج کارشناسی ارشد دانلود 1386
حسین جمشیدی طرح مرمت در محله یسمون ابیانه کارشناسی ارشد دانلود 1385
نازنین جهانشاهی طراحی بنای میان افزا در زمینه تاریخی با استفاده از تکنولوژی نوین کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/28
محرابیان جواد بازآفرینی میدان امین السلطان کارشناسی ارشد
نازنین حاج زوار باز زنده سازی خیابان تاریخی لاله زار با تکیه بر خاطره جمعی کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/31
دارائی بافی حامد مرمت شهری و بهسازی بافت مسکونی در شهر تاریخی نوش آباد کارشناسی ارشد
کامل نیا حامد معماری و الگوواره های طراحی جمعی ( تحلیل و بررسی تطبیقی رویکرد معماری جمعی از منظر روانشناسی محیط)
یگانه فرزند حامد باززنده سازی بافت های ارزشمند روستایی با رویکرد مشارکت مردمی، نمونه موردی روستای کلایه، منظر فرهنگی الموت کارشناسی ارشد
فاطمه حداد عادل بررسی مبانی نظری مداخله در بافتهای باارزش روستایی ایران ، نمونه موردی روستای ابیانه محله هِردَه کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/23
زهرا دانش حیدری A DETAILED STUDY ON URBAN REVITALIZATION AND SOCIAL CAPITAL IN THE HISTORICAL TEXTURE (DISTRICT) AT GORGAN, IRAN کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/12
اکبری فراگرد حسین طرح باززنده سازی بافت تاریخی پیرامون سرای وزیر قزوین(با رویکرد مداخلات مدرن معماری در سه حوزه کالبدی بافت تاریخی) کارشناسی ارشد
جمشیدی حسین طرح مرمت در محله یسمون ابیانه کارشناسی ارشد
عیدانی حسین نقش و تاثیر ثبت جهانی سازه‌های آبی تاریخی شوشتر بر بافت کهن کارشناسی ارشد
ناصری ذاکر حسین فرهنگ اصطلاحات هنر و معماری عربی_فارسی_انگلیسی کارشناسی ارشد
تهمینه حسینی باز زنده سازی مرکز تاریخی نجف آباد اصفهان _شهر منسوب به شیخ بهایی کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/30
علی حسینی مجتمع آموزشی شهید سلیم بیات کارشناسی ارشد دانلود 1375
محمد حسینی Continuation Of Life in Persian HousesConservation Plan Of Case study:Historic city of yazd کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/27
منیژه حسن بیگی منفرد ساماندهی گذر میرزا محمود وزیر ( محله عودلاجان تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1385
هاله حسینی خشت مسجدی طراحی سالن نمایش هنرهای آیینی و چند منظوره با رویکرد استفاده حداکثر از شرایط و امکانات بومی با هدف کاهش مصرف انرژی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
شیرین حسنوند احیا و ساماندهی سایت جهانی بیستون کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/21
محیا حق‌ شناس Recreation of Inhabitation Pattern in the Historical Center of Lar City (Residential Complex Design in Abforoushan Neighborhood with Infill Development Approach) کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
فاطمه حق گو گذری بر محور تاریخی - مذهبی ری کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/09
آجرکار حمیدرضا تجدید حیات محله فهادان و طراحی مجموعه فرهنگی در مرکز بافت کارشناسی ارشد
ندا خاتمی‌فر طراحی فضای شهری و بهسازی محدوده اطراف میدان بهارستان تهران کارشناسی ارشد دانلود 1385/07/12
شانلی خانی حفاظت میراث صنعتی با رویکرد ارزش مبنا نمونه موردی: کارخانه سیمان شهر ری کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/27
میرشاهرخ خباز طراحی ترمینال فرودگاه بم کارشناسی دانلود 1385
علیپور کلشتری خدیجه طراحی شهرداری و شورای شهر شهریار کارشناسی ارشد
نسرین خسروی طراحی مجموعه اقامتی و فرهنگی در مرکز تاریخی شهر زنجان کارشناسی ارشد دانلود 1383
نیما خلیلی مقدم پایش تخلفات ساختمانی با استفاده از یک سیستم اطلاعات مکانی چهار بعدی زمانمند کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/13
فرهاد خندان دهکده ورزشهای زمستانی سهند آذربایجان شرقی - تبریز کارشناسی ارشد دانلود 1384
سولماز یداللهی باز توانبخشی مجموعه صادقیه بازار تبریز با رویکرد ویژه به مدیریت مجموعه تاریخی بازار تبریز به عنوان یک اثر نامزد برای ثبت در فهرست میراث جهانی کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/23
اشکان دیانتی پایانه مسافربری پروازهای خارجی فرودگاه شیراز کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/24
زهرا دانشگرنژاد بازشناخت هویتی فنون ساخت بومی ماسوله به منظور کاربست آن در معماری امروز کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/12
فهیمه دهقان ساماندهی بافت جدید روستای خرانق با بهره گیری از الگوبرداری از ویژگیهای معماری قلعه تاریخی (بازآفرینی اصالت پنهان در معماری) کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/14
الهام دهقانی بازآفرینی مجموعه وکیل شیراز(احیاءمیدان توپخانه)با تأکید بر مفهوم حیات جمعی در عرصه عمومی کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/24
فاطمه رجبی رجبی طراحی الگوی معماری در بافت تاریخی سیروس(نمونه موردی بازارچه نایب السلطنه) کارشناسی ارشد دانلود 1388/08/24
ایرانشاهی رحیم طرح ساماندهی و بهسازی مجموعه خانقاه فیروزآباد - میبد کارشناسی ارشد
فیضی رضا حفاظت از میراث صنعتی ابزاری برای تحقق برنامه‌های بازآفرینی شهری "نمونه موردی؛ باززنده‌سازی کارخانه ریسباف اصفهان به منظور بازآفرینی محور چهارباغ بالا کارشناسی ارشد
کسروی رضا خانه موسیقی ایران کارشناسی ارشد
سپیده رضوی طرح ساماندهی محله سنگلج تهران با تاکید بر گذر درخونگاه کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/14
لاله رمضانی حفاظت منظرفرهنگی شهر هورامان تخت کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/25
زهرا رنجبرآزاد ساماندهی مرکز تاریخی شهر ساوه ( میدان انقلاب) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/18
عبادی همت روح الله ساماندهی فرودگاه قلعه مرغی، مرمت و بهسازی اولین فرودگاه کشور با توجه به یادآوری و بازآفرینی خاطرالت جمعی و توسعه عرصه عمومی کارشناسی ارشد
احمدی نژاد روزبه مرمت و احیاء جلوخان مسجد جامع قزوین کارشناسی ارشد
احمدی نژاد روزبه مرمت و ساماندهی جلوخان مسجد جامع قزوین کارشناسی ارشد
مهدی زعیم باشی زرندی پیشنهادی بر مسکن در کرمان کارشناسی ارشد دانلود 1374
زهرا زمانی Courtyard as Climatic Solution to Reduce Energy Consumption (Case study: Tehran dwellings) دکتری دانلود 1396/02/16
تقی پور اناری زینب ارزیابی منظر شهری تاریخی با استفاده از فن آوری نوین (GIS) کارشناسی ارشد
نسیم زند دیزاری حفاظت یکپارچه بافتهای تاریخی با رویکرد مشارکت مردمی خیابان لالهزار جنوبی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
رنجبرآزاد زهرا ساماندهی مرکز تاریخی شهر ساوه ( میدان انقلاب) کارشناسی ارشد
بروجردی سارا ساماندهی محله صوفیان بروجرد کارشناسی ارشد
تیمورتاش سارا Adaptive Reuse of Industrial Architectural Heritage Case Study: Tehran Tobacco Company کارشناسی ارشد
صابری کاخکی سیاوش تاملی برباز زنده سازی شهر تاریخی توس کارشناسی ارشد
لطیفی سیاوش نهاد فرهنگی جنوب شرق تهران کارشناسی ارشد
رضوی سپیده طرح ساماندهی محله سنگلج تهران با تاکید بر گذر درخونگاه کارشناسی ارشد
بیات سجاد شناخت میدان و گونه های مختلف پیشین و تبیین الگویی با مفاهیم بومی در فضای شهری معاصر در ساماندهی محدوده شرقی میدان عتیق اصفهان کارشناسی ارشد
بهار سیدوکیلی طراحی مجموعه هتل و سینما با رویکرد پروژه های هزاره کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/14
سعید سرائی مبانی نظری توسعه و حفاظت در بافت های با ارززش روستایی طرح راهبردی روستای ورکانه کارشناسی ارشد دانلود 1386
میثم سعادتمندی باغ مینیاتور (مجموعه فرهنگی، پژوهشی، اقامتی ایستگاه یک توچال) کارشناسی ارشد دانلود 1383
سرائی سعید مبانی نظری توسعه و حفاظت در بافت های با ارززش روستایی طرح راهبردی روستای ورکانه کارشناسی ارشد
بیژن سلطانی نوه طرح توسعه اسکله تفریحی جزیره کیش کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/25
جلائی سیما مبانی نظری توسعه و حفاظت در بافت های با ارزش روستایی طرح راهبردی روستای فهرج کارشناسی ارشد
فدائی نژادبهرامجردی سمیه توسعه و حفاظت یکپارچه در مجموعه های معماری تاریخی
یداللهی سولماز باز توانبخشی مجموعه صادقیه بازار تبریز با رویکرد ویژه به مدیریت مجموعه تاریخی بازار تبریز به عنوان یک اثر نامزد برای ثبت در فهرست میراث جهانی کارشناسی ارشد
محمد شخمکار اصول و مبانی طراحی میان افزاهای شهری در عرصه استخوانبندی شهر های تاریخی کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/23
شکوه شیرزاده بهسازی و نوسازی محله سفین جدید (و طراحی مجتمع مسکونی برای بومیان) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/05
معراج شریفی طرح حفاظت و مدیریت میراث راه آهن - نمونه موردی: قطعه تهران-شمال، ایستگاه فیروزکوه تا قائم شهر کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
حسنوند شیرین احیا و ساماندهی سایت جهانی بیستون کارشناسی ارشد
افشین شکیبی تکانتپه جانمایی، تعیین ضوابط و طراحی موزه مجموعه تخت سلیمان کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
شیرزاده شکوه بهسازی و نوسازی محله سفین جدید (و طراحی مجتمع مسکونی برای بومیان) کارشناسی ارشد
لیلا شهبازی یررسی ظرفیتها و پتانسیلهای موجود در بهسازی بافت تاریخی مطالعه موردی: گذر امامزاده یحیی و بازارچه نواب کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/31
میرحسینی شهرزاد Urban Design for the Sonbolestan Neighborhood Regeneration with the Community Participation Approach کارشناسی ارشد
پوریا شهنازی Resuscitate Risbaf Factory of Isfahan (Combine of Resuscitate and Energy) کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/13
سیاوش صابری کاخکی تاملی برباز زنده سازی شهر تاریخی توس کارشناسی ارشد دانلود 1385
فاطمه صارم بافنده بررسی روند شکل یابی ،توسعه و عملکرد بافت تاریخی شهر انارک با اتکا به شواهد باستان شناسی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/29
محسن صالحی مجتمع اقامتی ماسوله کارشناسی دانلود 1392/04/19
نوید صالحی سورمقی حفظ ارزش‌های نهضت مشروطه و احیای آرامگاه ملک‌المتکلمین و صوراسرافیل در طرح توسعه بیمارستان لقمان کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/01
بتول صحراکاران بازشناسی تعامل عرصه طبیعی و مصنوع شهر تاریخی قزوین با رویکرد منظر فرهنگی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
مینا صدیق احیاء محور فرهنگی-تاریخی اسحاق بیگ (شاهچراغ) شیراز کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/08
مریم صرافیان Designing a role on the authenticity and identity in Mashhad holy city (Case study: commercial, residential, recreational and cultural complex in Samen region) کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/14
مهدی صفی زاده باززنده سازی عرصه های فعالیت جمعی در مرکز شهر زنجان (سبزه میدان) کارشناسی ارشد دانلود 1383
نادر ضیایی مجموعه فرهنگی- تجاری مشهد کارشناسی ارشد دانلود 1377
محمد طالقانی مدرسه معماری بومی کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/21
نوید طاهری بهسازی و نوسازی بافت با ارزش روستایی زیارت با الگوی توریسم روستایی کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/23
کاظمی رحیم آبادی طاهره بازآفرینی مجموعه های شهری ارزشمند با رویکرد معاصر سازی- نمونه موردی: میدان توپخانه تهران کارشناسی ارشد
پلوئـی طاهـره دهکده آرامش کارشناسی ارشد
سیدمحمدامین طباطبایی برنامه ی جامع مدیریت و حفاظت باغ پهلوانپور و آثار تاریخی فرهنگی پیرامون آن دانلود 1396/11/30
محمد امین طباطبایی برنامه ی جامع مدیریت و حفاظت باغ پهلوان پور و آثار تاریخی فرهنگی پیرامون آن کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
آناهیتا طبائیان استفاده از الگوی دیروز در خانه های امروز کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
آناهیتا طبائیان استفاده از الگوی دیردز در خانه های امروز کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
روح الله عبادی همت ساماندهی فرودگاه قلعه مرغی، مرمت و بهسازی اولین فرودگاه کشور با توجه به یادآوری و بازآفرینی خاطرالت جمعی و توسعه عرصه عمومی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
روح الله عبادی همت ساماندهی فرودگاه قلعه مرغی، مرمت و بهسازی اولین فرودگاه کشور با توجه به یادآوری و بازآفرینی خاطرات جمعی و توسعه عرصه عمومی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
امراللهی عباس ساماندهی سبز میدان زنجان و طراحی میراث فرهنگی شهر کارشناسی
امراللهی عباس ساماندهی محله میدان کهنه قم کارشناسی ارشد
فاطمه عباسی طورانی توسعه و حفاظت در مرکز تاریخی شهر اصفهان با رویکرد بازآفرینی شهری نمونه موردی: محله ابواسحاقیه – شمال غرب مسجد جامع اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
احمدی عباسعلی فضا وجامعه در شهرکهای اقماری اصفهان عصر صفوی : مطالعه موردی مورچه خورت وقورتان
مهسا عباسی گراوند نقش فضاهای عمومی در محلات تاریخی به مثابه محرک توسعه: (نمونه موردی:عودلاجان شرقی،گذر میرزا محمود وزیر) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
حسین عیدانی نقش و تاثیر ثبت جهانی سازه‌های آبی تاریخی شوشتر بر بافت کهن کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/29
الیکا عید خانی طراحی مجتمع اقامتی - رفاهی بین راهی – با رویکرد اقلیم کارشناسی دانلود 1391/06/31
نسیم عسگری روش ها و قواعد طراحی در بافت ارزشمند تاریخی، نمونه موردی: محور موسوی کیانی محله سیروس کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/10
محمدسعید عسگری کیا احیای محور اکباتان در همدان: طراحی دانشکده باستان شناسی و مرمت ابنیه کارشناسی ارشد دانلود 1386
عبد المجید عطالر مجتمع آموزشی شهید سلیم بیات کارشناسی ارشد دانلود 1375
توکلی تهرانی علی روشی کل نگر برای احیاء بافت تاریخی کرمان کارشناسی ارشد
حسینی علی مجتمع آموزشی شهید سلیم بیات کارشناسی ارشد
عمرانی پور علی طراحی کالبدی فضایی مرکز ناحیه در شهر جدید گلبهار مشهد کارشناسی ارشد
امیرمحمد علاقه بندان طرح ساماندهی محله مسجد جامع قم کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/30
خدیجه علیپور کلشتری طراحی شهرداری و شورای شهر شهریار کارشناسی ارشد دانلود 1382
امینی علیرضا مجموعه مسکونی و تجاری چالوس مازندران- چالوس کارشناسی ارشد
قاضی مقدم علیرضا طراحی وبهسازی بازار تاریخی محله میدان گرگان کارشناسی ارشد
احمد علومی تدوین معیارهای طراحی خلاقانه در ساختارهای تاریخی به منظوراستفاده مجدد و انطباق‌پذیر کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/28
علی عمرانی پور طراحی کالبدی فضایی مرکز ناحیه در شهر جدید گلبهار مشهد کارشناسی ارشد دانلود 1380
محمد غلام نژاد احیاء و باز آفرینی محدوده تاریخی چشمه علی شهرری کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/18
حداد عادل فاطمه بررسی مبانی نظری مداخله در بافتهای باارزش روستایی ایران ، نمونه موردی روستای ابیانه محله هِردَه کارشناسی ارشد
حق گو فاطمه گذری بر محور تاریخی - مذهبی ری کارشناسی ارشد
صارم بافنده فاطمه بررسی روند شکل یابی ،توسعه و عملکرد بافت تاریخی شهر انارک با اتکا به شواهد باستان شناسی کارشناسی ارشد
قدرتی فاطمه احیای شبکه ی قلمرو عمومی در بافتهای تاریخی.نمونه موردی محله عودلاجان میانی کارشناسی ارشد
همتیان فاطمه مبانی نظری برنامه ریزی و مداخله در بافت های با ارزش روستایی با رویکرد مشارکت مردمی(نمونه راهبردی روستای رویین) کارشناسی ارشد
رجبی فاطمه رجبی طراحی الگوی معماری در بافت تاریخی سیروس(نمونه موردی بازارچه نایب السلطنه) کارشناسی ارشد
لبلا فتح اللهی دهکردی امکان سنجی ثبت و بازآفرینی بافت¬های با¬ ارزش روستایی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/19
سمیه فدائی نژادبهرامجردی توسعه و حفاظت یکپارچه در مجموعه های معماری تاریخی دکتری دانلود 1391/03/01
جعفری باسمنج فرشاد رویکردهای حفاظت از میراث معماری مدرن.نمونه موردی طرح توسعه ایستگاه راه آهن تبریز کارشناسی ارشد
خندان فرهاد دهکده ورزشهای زمستانی سهند آذربایجان شرقی - تبریز کارشناسی ارشد
رضا فیضی حفاظت از میراث صنعتی ابزاری برای تحقق برنامه‌های بازآفرینی شهری "نمونه موردی؛ باززنده‌سازی کارخانه ریسباف اصفهان به منظور بازآفرینی محور چهارباغ بالا کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
دهقان فهیمه ساماندهی بافت جدید روستای خرانق با بهره گیری از الگوبرداری از ویژگیهای معماری قلعه تاریخی (بازآفرینی اصالت پنهان در معماری) کارشناسی ارشد
علیرضا قاضی مقدم طراحی وبهسازی بازار تاریخی محله میدان گرگان کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
فاطمه قدرتی احیای شبکه ی قلمرو عمومی در بافتهای تاریخی.نمونه موردی محله عودلاجان میانی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
محمدرضا قدکیان ازسرزندگی؛ معیارها و الگوها ( طراحی برای بازگشت اهالی به بافت‌های باارزش شهری) نمونه موردی: محله امامزاده جعفر یزد کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/01
مجید قره‏زاده شربیانی بازآفرینی شهری با رویکرد ارتقای کیفیت قلمرو عمومی به عنوان محرک توسعه نمونه موردی: محله رودبارتان رشت مجاور نهرزرجوب کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/26
محسن قمشی بازشناخت و حفاظت گنبدهای اورچین (مضرس) خوزستان کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/14
طاهره کاظمی رحیم آبادی بازآفرینی مجموعه های شهری ارزشمند با رویکرد معاصر سازی- نمونه موردی: میدان توپخانه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/19
حامد کامل نیا معماری و الگوواره های طراحی جمعی ( تحلیل و بررسی تطبیقی رویکرد معماری جمعی از منظر روانشناسی محیط) دکتری دانلود 1387/03/06
رضا کسروی خانه موسیقی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1383
آل محمد کمال الدین ساماندهی و طراحی مجموعه تفریحی فرهنگی در پارک جزیره شاده و بلوار ساحلی در اهواز کارشناسی ارشد
حامد یگانه فرزند باززنده سازی بافت های ارزشمند روستایی با رویکرد مشارکت مردمی، نمونه موردی روستای کلایه، منظر فرهنگی الموت کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/31
ایرانمنش گلناز طراحی هتل و کاروانسرای گردشگری درکرمان کارشناسی ارشد
فتح اللهی دهکردی لبلا امکان سنجی ثبت و بازآفرینی بافت¬های با¬ ارزش روستایی کارشناسی ارشد
سیاوش لطیفی نهاد فرهنگی جنوب شرق تهران کارشناسی ارشد دانلود 1373
شهبازی لیلا یررسی ظرفیتها و پتانسیلهای موجود در بهسازی بافت تاریخی مطالعه موردی: گذر امامزاده یحیی و بازارچه نواب کارشناسی ارشد
مقیمی لیلا احیا خیابان های اصلی تاریخی مراکز شهری با قابلیت تبدیل به پیاده راه تاریخی کارشناسی ارشد
سعادتمندی میثم باغ مینیاتور (مجموعه فرهنگی، پژوهشی، اقامتی ایستگاه یک توچال) کارشناسی ارشد
حق‌ شناس محیا Recreation of Inhabitation Pattern in the Historical Center of Lar City (Residential Complex Design in Abforoushan Neighborhood with Infill Development Approach) کارشناسی ارشد
جواد محرابیان The Impressions of Postmorenist Factors and Designating Them in Contemprary Painting of Iran کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/12
اغماضی محسن طرح مرمت و ساماندهی بافت تاریخی بازار رفسنجان(راسته غربی) کارشناسی ارشد
صالحی محسن مجتمع اقامتی ماسوله کارشناسی
شخمکار محمد اصول و مبانی طراحی میان افزاهای شهری در عرصه استخوانبندی شهر های تاریخی کارشناسی ارشد
طالقانی محمد مدرسه معماری بومی کارشناسی ارشد
غلام نژاد محمد احیاء و باز آفرینی محدوده تاریخی چشمه علی شهرری کارشناسی ارشد
وحید محمدی پژوهشی بر تداوم معماری ایران در روزگار پیش رو « کانون هنر و معماری نوین ایران » کارشناسی ارشد دانلود 1383
محمد امیر محمد آقایی دهکده توریستی- اقامتی باغو کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/31
محمد آقایی محمد امیر دهکده توریستی- اقامتی باغو کارشناسی ارشد
مهدوینژاد محمدجواد معماری نو در زمینه باارزش کاربرد معماری معاصر در بافت های با ارزش شهرهای تاریخی ایران
مهدوی نژاد محمد جواد طراحی میدان انقلاب اسلامی کارشناسی ارشد
محمدرضا محمدخانی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه خراسان شمالی کارشناسی ارشد دانلود 1384
قدکیان محمدرضا ازسرزندگی؛ معیارها و الگوها ( طراحی برای بازگشت اهالی به بافت‌های باارزش شهری) نمونه موردی: محله امامزاده جعفر یزد کارشناسی ارشد
محمدخانی محمدرضا دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه خراسان شمالی کارشناسی ارشد
محمودی محمدرضا تدوین پلان مدیریت قنات قصبه گناباد کارشناسی ارشد
عسگری کیا محمدسعید احیای محور اکباتان در همدان: طراحی دانشکده باستان شناسی و مرمت ابنیه کارشناسی ارشد
پورسراجیان محمود احیای بافت تاریخی با رویکرد مشارکت مردمی (احیا در محله دارالشفاء شهر تاریخی یزد) کارشناسی ارشد
محمدرضا محمودی تدوین پلان مدیریت قنات قصبه گناباد کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/09
آناهیتا مرتاضی Cohesion Criteria of Historic Urban Fabric and Its Surroundings. Case Study: The Area between Historic and Middle Urban Fabric ofQazvin. کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/01
شهرزاد میرحسینی Urban Design for the Sonbolestan Neighborhood Regeneration with the Community Participation Approach کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/17
نرگس میرزاخانلری Historical site's coneservation of Iranian Islamic cities with an intangible values approach (The case study of Salehiyeh alley up to Akhoond area in Qazvin) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/28
خباز میرشاهرخ طراحی ترمینال فرودگاه بم کارشناسی
آزادارمکی مرضیه طرحی برای هویت بخشی به چیذر-طراحی مرکز محله کارشناسی ارشد
نوشین مظفری باغ موسیقی (مرکز فرهنگی اشاعه موسیقی - تهران کارشناسی ارشد دانلود 1385
لیلا مقیمی احیا خیابان های اصلی تاریخی مراکز شهری با قابلیت تبدیل به پیاده راه تاریخی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
نوروزی ملیحه باززنده سازی مرکز تاریخی کرمان(نمونه موردی محله ته باغ لله) کارشناسی ارشد
صدیق مینا احیاء محور فرهنگی-تاریخی اسحاق بیگ (شاهچراغ) شیراز کارشناسی ارشد
حسن بیگی منفرد منیژه ساماندهی گذر میرزا محمود وزیر ( محله عودلاجان تهران) کارشناسی ارشد
نگار منصوری تأثیر مجموعه ها و بناهای باارزش در بازآفرینی بافت فرسوده کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/21
آج وند مهدی پل موزه آکادمیا (ونیز-ایتالیا) کارشناسی
زعیم باشی زرندی مهدی پیشنهادی بر مسکن در کرمان کارشناسی ارشد
صفی زاده مهدی باززنده سازی عرصه های فعالیت جمعی در مرکز شهر زنجان (سبزه میدان) کارشناسی ارشد
محمد جواد مهدوی نژاد طراحی میدان انقلاب اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1381
محمدجواد مهدوینژاد معماری نو در زمینه باارزش کاربرد معماری معاصر در بافت های با ارزش شهرهای تاریخی ایران دکتری دانلود 8/11/1386
مهرداد مهران منشور مرمت و طراحی در بافت روستای تاریخی میمند کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/22
مهران مهرداد منشور مرمت و طراحی در بافت روستای تاریخی میمند کارشناسی ارشد
ابراهیمی مونا حفاظت و باز زنده سازی فضاهای شهری ارزشمند معاصر - میدان امام خمینی - تهران کارشناسی ارشد
ضیایی نادر مجموعه فرهنگی- تجاری مشهد کارشناسی ارشد
ایوب نیازی طرح ساماندهی حاشیه ساحلی بافت تاریخی بوشهر کارشناسی ارشد دانلود 1381
جهانشاهی نازنین طراحی بنای میان افزا در زمینه تاریخی با استفاده از تکنولوژی نوین کارشناسی ارشد
حاج زوار نازنین باز زنده سازی خیابان تاریخی لاله زار با تکیه بر خاطره جمعی کارشناسی ارشد
حسین ناصری ذاکر فرهنگ اصطلاحات هنر و معماری عربی_فارسی_انگلیسی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
خاتمی‌فر ندا طراحی فضای شهری و بهسازی محدوده اطراف میدان بهارستان تهران کارشناسی ارشد
احد نژاد ابراهیمی سرد رود طرح ساماندهی و بهسازی مجموعه صاحب الامر تبریز کارشناسی ارشد دانلود 1384
خسروی نسرین طراحی مجموعه اقامتی و فرهنگی در مرکز تاریخی شهر زنجان کارشناسی ارشد
زند دیزاری نسیم حفاظت یکپارچه بافتهای تاریخی با رویکرد مشارکت مردمی خیابان لالهزار جنوبی کارشناسی ارشد
عسگری نسیم روش ها و قواعد طراحی در بافت ارزشمند تاریخی، نمونه موردی: محور موسوی کیانی محله سیروس کارشناسی ارشد
مهدیار نظام طرح مدیریت یکپارچه منظر فرهنگی هورامان کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/25
ابراهیمی نگار طراحی مجموعه اقامتی فرهنگی در محله وقت و ساعت یزد کارشناسی
منصوری نگار تأثیر مجموعه ها و بناهای باارزش در بازآفرینی بافت فرسوده کارشناسی ارشد
خلیلی مقدم نیما پایش تخلفات ساختمانی با استفاده از یک سیستم اطلاعات مکانی چهار بعدی زمانمند کارشناسی ارشد
نوروزی نیما مرکز فرهنگی ، ورزشی قزوین کارشناسی ارشد
صالحی سورمقی نوید حفظ ارزش‌های نهضت مشروطه و احیای آرامگاه ملک‌المتکلمین و صوراسرافیل در طرح توسعه بیمارستان لقمان کارشناسی ارشد
طاهری نوید بهسازی و نوسازی بافت با ارزش روستایی زیارت با الگوی توریسم روستایی کارشناسی ارشد
نیما نوروزی مرکز فرهنگی ، ورزشی قزوین کارشناسی ارشد دانلود 1378
مظفری نوشین باغ موسیقی (مرکز فرهنگی اشاعه موسیقی - تهران کارشناسی ارشد
فرزانه نوعی International Airport Gorgan design utilizes clean solar energy and building technology کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/13
سوگل هاشمی Recognition of the Industrial Heritage windmills and their tangible and intangible Values (Case Study: nashtifan windmills) کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/13
حسینی خشت مسجدی هاله طراحی سالن نمایش هنرهای آیینی و چند منظوره با رویکرد استفاده حداکثر از شرایط و امکانات بومی با هدف کاهش مصرف انرژی کارشناسی ارشد
باقری باوند پوری هانیه السادات طراحی شهری برای باززنده سازی محور شهری در بافت قدیم مطالعه محور دروازه قرآن تا دروازه اصفهان شیراز کارشناسی ارشد
امیرحسین همتی پردیس سهراب ( موزه ی یادبود سهراب سپهری) کارشناسی دانلود 1387/06/28
فاطمه همتیان مبانی نظری برنامه ریزی و مداخله در بافت های با ارزش روستایی با رویکرد مشارکت مردمی(نمونه راهبردی روستای رویین) کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/11
محمدی وحید پژوهشی بر تداوم معماری ایران در روزگار پیش رو « کانون هنر و معماری نوین ایران » کارشناسی ارشد
فاطمه صارم بافنده بررسی روند شکل یابی ، توسعه و عملکرد بافت تاریخی شهر انارک با اتکاء به شواهد باستانشناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 38 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طرح حفاظت از بافت های تاریخی و محدوده های با ارزش شهری(طرح3) 9101754 3 01 هرهفته (16:00 - 18:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1402
مبانی نظری و تحلیل ادبیات تخصصی حفاظت میراث 9101767 3 01 هرهفته (14:00 - 16:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (14:00 - 16:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1402
طرح حفاظت و باز زنده سازی مجموعه های معماری (طرح2) 9101732 3 01 هرهفته (13:00 - 17:00) - ترم دوم 1401
شناخت و آسیب شناسی میراث شهری 9101751 3 02 هرهفته (13:00 - 16:00) | هرهفته (13:00 - 16:00) - ترم اول 1401
طرح باز زنده سازی بافت های تاریخی-مرمت شهری (طرح 3) 9101478 3 01 هرهفته (14:00 - 18:00) | هرهفته (14:00 - 18:00) - ترم اول 1401
سیر تحول قوانین و تشکیلات میراث فرهنگی 9101457 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
طرح باز زنده سازی بافت های تاریخی-مرمت شهری (طرح 3) 9101478 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 13:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 13:00) نامشخص ترم اول 1399
سیر تحول قوانین و تشکیلات میراث فرهنگی 9101457 2 02 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1399/04/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
سیر تحول قوانین و تشکیلات میراث فرهنگی 9101457 2 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1399/04/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
بررسی نظری و عملی چالش های حفاظت و توسعه میراث معماری و شهری 9101637 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 12:00) 1399/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مبانی نظری و تاریخ علم حفاظت و مرمت میراث معماری و شهری 9101622 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 14:00) 1398/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
طرح باز زنده سازی بافت های تاریخی-مرمت شهری (طرح 3) 9101478 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1398
سمینار بررسی تجارب مرمت ابنیه و بافت های شهری 9101472 1 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:00) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
آشنایی با اصول حفاظت و مرمت 9101611 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 12:00) 1398/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
سیر تحول قوانین و تشکیلات میراث فرهنگی 9101457 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
طرح باز زنده سازی میراث مجموعه های معماری (طرح 2) 9101474 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) نامشخص ترم دوم 1397
سیر تحول قوانین و تشکیلات میراث فرهنگی 9101457 2 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 13:00) 1397/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
طرح باز زنده سازی میراث مجموعه های معماری (طرح 2) 9101474 3 03 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 11:00) نامشخص ترم دوم 1396
بررسی نظری و عملی چالش های حفاظت و توسعه میراث معماری و شهری 9101637 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 11:00) 1397/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مبانی نظری و تاریخ علم حفاظت و مرمت میراث معماری و شهری 9101622 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 17:00) 1396/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 38 نتیجه
از 2