بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

احسان احمدی

احسان احمدی

احسان احمدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حوریا عزیزمحمدی ارائه الگوی بهینه در طراحی کالبدی واحد همسایگی شهری با هدف بهبود خرد اقلیم (مورد مطالعه: محدوده مرکزی شهر تهران) کارشناسی ارشد
زهرا بهزاد بازطراحی منظر شهری به منظور تعدیل اثر جزایر حرارتی با به کار گیری عناصر منظر نرم (مورد مطالعه : بازطراحی یک بلوک شهری در منطقه 6 تهران) کارشناسی ارشد
سعید قابل ارزیابی چندتابعی تاثیر سیستم‌های فعال خورشیدی بر چرخه‌عمر ساختمان کارشناسی ارشد
فرناز کربلائی نظر بهبود عملکرد حرارتی نمای دو پوسته ساختمان اداری در اقلیم سرد(شهر تبریز) کارشناسی ارشد
سمیه خجسته مطالعه تاثیر مولفه های تهویه و معماری در جهت کاهش انتشار بیماری‌ها و حفظ آسایش حرارتی کاربران فضاهای آموزشی در شهر تهران کارشناسی ارشد
ندا ولی زاده بررسی عملکرد سایه انداز های سه بعدی با هدف افزایش ورود نور طبیعی و کاهش خیرگی در جهت ارتقای آسایش بصری در ساختمان های اداری کارشناسی ارشد
محیا احمدی دانش Redesigning of Local Public Spaces in Teenagers Participation to Create Inclusive Spaces case study: Naft neighborhood کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
اندیشه عموزاده کاربست هنر عمومی در جهت کیفیت بخشی به فضاهای عمومی شهری مطالعه موردی: محله ایرانشهر کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/26
شیدا فرخی نقش طراحی شهری در ارتقا کیفیت زندگی و سلامت شهروندان با رویکرد پیاده مداری مورد مطالعه : ساماندهی و باز طراحی محله گیشا، تهران کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/29
پونه قادری Urban Design and Revival of lost Urban spaces کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/30
عماد نجفی طراحی برای ارتقای سطح پیاده مداری خیابان های شهری بارویکرد شهرسازی تاکتیکی .مطالعه موردی: خیابان رنجبر در منطقه 10 تهران کارشناسی ارشد دانلود 98/11/29
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مقدمات طراحی معماری 3 9101528 5 04 هرهفته (14:00 - 18:00) | هرهفته (14:00 - 18:00) | هرهفته (14:00 - 18:00) - ترم اول 1402
روانشناسی محیطی 9101439 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1401
مقدمات طراحی معماری 3 9101528 5 04 هرهفته (14:00 - 18:00) | هرهفته (14:00 - 18:00) | هرهفته (14:00 - 18:00) - ترم اول 1401
طراحی معماری 1 9101604 5 06 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1399
طراحی فضاهای شهری 9101610 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/22 (17:00 - 19:00) ترم دوم 1399
طراحی فضاهای شهری 9101610 3 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 13:00) 1400/04/22 (17:00 - 19:00) ترم دوم 1399
نمایش 6 نتیجه
از 1