بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

پرستو عشرتی

پرستو عشرتی

پرستو عشرتی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 322
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
عاطفه عالم رجبی طراحی منظر داخلی حیاط دوم مزار جوی هرهر یزد کارشناسی ارشد
فاطمه کیانی نژاد طراحی خانه پرورش گیاه و کتاب تهران کارشناسی
فاطمه نزهت طراحی مجموعه آموزشی، پرورشی تفریحی برای بچه های کار کارشناسی
فاطمه صابری خانه نوآوری بانوان کارشناسی
آسیه شریفی دارانی تغییر کاربری خانه نبش خیابان ورشو در تهران و تبدیل آن به شعبه فروش برند سالیان با تاکید بر کاربست تکنولوژی پیمایش چشم بر طراحی ویترین کارشناسی ارشد
زینب تنهائی طراحی داخلی خانه مد قوم کورد در غرب تهران کارشناسی ارشد
بهزاد توکل باز طراحی مفصل درون و بیرون مسجد خسرو اردستان کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/12
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مقدمات طراحی معماری 3 9101528 5 02 | هرهفته (14:00 - 18:00) | هرهفته (14:00 - 18:00) - ترم اول 1401
بیان معماری 3 9101529 2 01 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم اول 1401
طراحی معماری 1 9101604 5 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1399
انسان، طبیعت، معماری 9101129 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1400/04/15 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
مقدمات طراحی معماری 3 9101528 5 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1399
بیان معماری 3 9101529 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1399
روش تحقیق و تدوین پایان نامه 9101281 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/18 (16:00 - 18:00) ترم اول 1399
مقدمات طراحی معماری 2 9101548 5 03 هرهفته شنبه (13:00 - 16:00) | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (13:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1398
بیان معماری 2 9101545 2 02 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1398
انسان، طبیعت، معماری 9101129 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1399/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مقدمات طراحی معماری 1 9101547 5 03 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
مقدمات طراحی معماری 3 9101528 5 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1398
روش تحقیق و تدوین پایان نامه 9101281 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مقدمات طراحی معماری 3 9101528 5 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1397
بیان معماری 1 9101113 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1397
بیان معماری 3 9101529 2 02 هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1397
روش تحقیق و تدوین پایان نامه 9101281 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
مقدمات طراحی معماری 2 9101548 5 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1396
طراحی معماری 1 9101604 5 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1396
انسان، طبیعت، معماری 9101129 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2