بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمود محمدحسین زاده گلابچی

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مرضیه ابراهیمیان An Investigation on Structural Behavior & Construction Technology of Traditional Buildings CASE STUDY: Gonbad e Qabous Tower کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
امیررضا اردکانی Studying the Effects of Form of Tall Buildings on Their Structural Efficiency Based on a Parametric Process دکتری دانلود 1396/06/29
شوکا دولت شاهی بهسازی لرزه‌ای رواق دارالسیاده حرم مطهر امام رضا(ع)؛ طرح توسعه و مرکز کنترل تجهیزات وابسته کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/20
زهرا شجاع شفیعی کاربست هوش مصنوعی در فرآیند انتخاب پارامترهای مرتبط با شکل گیری سازه با تمرکز بر افزایش نقش طراح. نمونه موردی: مجموعه اقامتی-فرهنگی با هدف توسعه جداره ساحلی شهر رامسر کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/10
احمد عالیشاه فیلم استودیو (ایجاد تعامل بین معماری و سینما در قالب طراحی ساختمان بلند برای کارکردهای سینمایی با رویکرد فرم¬یابی بهینه بر اساس عملکرد) کارشناسی ارشد دانلود 1397/12/14
سهیل عربی نیازمندی های چارچوب الزامات قانونی برای توسعه پایدار در پروژه‌های زیر ساخت شهرتهران دکتری دانلود 1397/10/24
حجت علی پور a sustainable architectural approach for sports stadiums in second phase design of Samen Al'aemeh stadium of mashhad کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
مرضیه ابراهیمیان An Investigation on Structural Behavior & Construction Technology of Traditional Buildings CASE STUDY: Gonbad e Qabous Tower کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
شکیبا احمدی Producing Design Patterns Based on Emergence in Natural Systems Structural Design Based on Bone Tissues by Using Topology Optimization Method (Designing Mashhad Research Center of Architecture & Structure) کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/15
بیتا اخگر Panoramic Design in Maranjab Desert Based on Regenerative Architecture and Building Technologies Leading to Sustainability کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/16
شیما یاراحمدی تحلیل نقش برنامه ریزی استراتژیک در ارتقای مدیریت پروژه اثربخش در پروژههای ساخت نمونه موردی– تدوین استراتژی برای یک پروژه پتروشیمی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/23
خلیل بیگی خامنه آرمان بررسی تاتیر توپولوژی اتصالات در فرم یابی و بهینه یابی پوسته های مشبک زنجیرواره: طراحی نمایشگاه دستاوردهای فناوری-پارک علم و فناوری کارشناسی ارشد
مهدی آقامحمدی Designing A Model for Implementation of Sustainability Aspects in Project Management Process Groups کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/24
یوسفی الهام کاربرد هوش مصنوعی در طراحی مدل تصمیم گیری برای مدیریت ادعا در پروژه های ساخت کارشناسی ارشد
عباسی امید Presenting a Framwork to Improve the Timing of Constructional Projects According to Building Information Modeling Capabilities (BIM) کارشناسی ارشد
عباسی امید ارائه چارچوبی جهت بهبود عملکرد زمانی پروژه های ساخت و ساز بر مبنای قابلیت های مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) کارشناسی ارشد
رضائی امیر بررسی وارائه راهکارهای تحقق مدیریت زنجیره تامین سبز در صنعت ساختمان ایران کارشناسی ارشد
ساناز امیری کاربرد فرآیندهای معماری پارامتریک در طراحی سقف های باز و بسته شونده الهام گرفته شده از طبیعت - طراحی سقف مرکزمطالعات گیاه شناسی کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/22
علی اندجی گرمارودی طراحی پارامتریک در معماری مبانی طراحی سامانه بهینه سازی پیکربندی پوشانه سطوح آزاد توسط الگوریتم ژنتیک دکتری دانلود 1393/10/29
تاکانوری اوکویاما بهسازی لرزه ای بناهای تاریخی نمونه موردی گنبد سلطانیه کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/19
حسین باستانی ایجاد یک سامانه کمک طراح برای یکپارچه سازی تحلیل های فنی در طراحی دکتری دانلود 1390/11/24
محجوب پور بهزاد Modeling of the effect of interactions between working groups on labor productivity using agent-based modeling approach کارشناسی ارشد
علی بوستانی A framework for risk allocation of public-private partnership toll way projects in Iran کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/19
میترا پوروزیری بهینه‌سازی محیط پروژه با هدف افزایش کارایی، بهبود روابط و کاهش هزینه‌های نیروی انسانی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
مژده تابش ارائه الگو جهت جانمایی پویا تجهیزات کارگاه در پروژه‌های عمرانی غیر ‌خطی بابهره‌گیری از هوش مصنوعی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/18
اوکویاما تاکانوری بهسازی لرزه ای بناهای تاریخی نمونه موردی گنبد سلطانیه کارشناسی ارشد
علیرضا تیموری بررسی جنبه های مختلف شیوه رهبری موثر مدیران پروژه در پروژه ها کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/02
نسترن توکلی ارائه چارچوب قیمت گذاری منعطف در پروژه های مشارکت عمومی- خصوصی برای پاسخگویی به عدم قطعیت های کلیدی کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/19
باستانی حسین ایجاد یک سامانه کمک طراح برای یکپارچه سازی تحلیل های فنی در طراحی
عرفان خاکسار کاهش انحراف هزینه پروژه های زیر بنایی با افزایش یکپارچگی در طول چرخه حیات پروژه کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/02
مرتضی خرسندنیکو بهینه یابی فرم و سازه به منظور دست یابی به ساختارهای مقاوم در برابر زلزله با رویکرد بایونیک(طراحی یک ساختمان بلند مرتبه مقاوم در برابر زلزله با رویکرد معماری بایونیک) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/18
مهدی خرمی روز بهسازی لرزهای گنبدهای بناهای تاریخی با استفاده از بهسازی مدل لرزهای گنبدها با رویکرد به استخراج الگوی بهینه در طراحی گنبد های مدرن دکتری دانلود 1392/07/23
آرمان خلیل بیگی خامنه بررسی تاتیر توپولوژی اتصالات در فرم یابی و بهینه یابی پوسته های مشبک زنجیرواره: طراحی نمایشگاه دستاوردهای فناوری-پارک علم و فناوری کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/15
فائزه یداللهی طراحی سقف مجموعه ورزشی آزادی با استفاده از فناوری های نوین در سازه فضاکار کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/22
امیر رضائی بررسی وارائه راهکارهای تحقق مدیریت زنجیره تامین سبز در صنعت ساختمان ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/21
محمد زارع تحلیل ارتباط مؤلفه سازگاری از مفهوم هومئوستازی (تعادل پایدار) با متغیری از معماری پایدار دکتری دانلود 1398/03/29
صفایی زهرا تاشه پردازی فرمکسی چلیک های فرم آزاد با به کارگیری توابع نوانش و فرازش و طراحی باغ پرندگان در مشهد کارشناسی ارشد
شریفی ژاله بررسی فرآیند شکل گیری خلاقیت در طرحهای تعاملی معماری و سازه بری پوشش متحرک صحن مسجد جامع عباسی کارشناسی ارشد
فرزانه سادات حسینی فرم یابی به کمک نیروهای فیزیکی وارد بر سازه به روش لختی پویا (Dynamic Relaxation) طراحی انستیتو سازه های سبک وزن کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/22
فاطمه سادات ناصری بهینه سازی سازه ساختمان های بلند با فرم آزاد- طراحی مرکز تحقیقاتی آموزشی فناوری های نوین ساختمانی کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/21
آنسه سلیمانی کاربرد معماری پارامتریک در طراحی ساختمان بلندمرتبه مسکونی بر اساس بهینه یابی مصرف انرژی در پیدا کردن فرم مناسب از گره های معماری ایرانی کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/30
سینا سلیم زاده منظم کردن هموندهای سازه فضاکار و کاهش تعداد مدول ها با بهره گیری از الگوریتم بهینه سازی PSO: طراحی سقف استادیوم آزادی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
عربی سهیل افزایش بهره وری ماشین آلات ساختمانی در پروژه های عمرانی با استفاده از فناوری RFID-JPS کارشناسی ارشد
ژاله شریفی بررسی فرآیند شکل گیری خلاقیت در طرحهای تعاملی معماری و سازه بری پوشش متحرک صحن مسجد جامع عباسی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/26
محمد شریف خانی Building Mass Production Proccess by Utilizing CAD/CAM Technology کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/21
احمدی شکیبا Producing Design Patterns Based on Emergence in Natural Systems Structural Design Based on Bone Tissues by Using Topology Optimization Method (Designing Mashhad Research Center of Architecture & Structure) کارشناسی ارشد
احمدی شکیبا استخراج الگوهای طراحی مبتنی بر فرآیندهای تکوینی درونی در سیستم های طبیعی طراحی سازه بر مبنای ساختار استخوان به روش بهینه سازی توپولوژی ) طراحی مرکز پژوهشی سازه و معماری مشهد( کارشناسی ارشد
یاراحمدی شیما تحلیل نقش برنامه ریزی استراتژیک در ارتقای مدیریت پروژه اثربخش در پروژههای ساخت نمونه موردی– تدوین استراتژی برای یک پروژه پتروشیمی کارشناسی ارشد
دولت شاهی شوکا بهسازی لرزه‌ای رواق دارالسیاده حرم مطهر امام رضا(ع)؛ طرح توسعه و مرکز کنترل تجهیزات وابسته کارشناسی ارشد
زهرا صفایی تاشه پردازی فرمکسی چلیک های فرم آزاد با به کارگیری توابع نوانش و فرازش و طراحی باغ پرندگان در مشهد کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/28
ملیحه سادات طباطبایی Application of Artificial Intelligent in Reducing the waste of Construction Materials کارشناسی ارشد دانلود 1394/7/13
ملیحه سادات طباطبایی کاربرد هوش مصنوعی در کاهش اتلاف مصالح ساختمانی ( مطالعه موردی : طرح بهینه کاشیکاری ) کارشناسی ارشد دانلود 1394/7/13
امید عباسی Presenting a Framwork to Improve the Timing of Constructional Projects According to Building Information Modeling Capabilities (BIM) کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/26
محمد مهدی عباسپور Investigating the characteristics of project manager with respect to Islam view and comparing it to ICB and ETHICS international standards and presenting a combinational model کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/05
سهیل عربی افزایش بهره وری ماشین آلات ساختمانی در پروژه های عمرانی با استفاده از فناوری RFID-JPS کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/20
محمد زمان عسکری Examing barriers to attracting foreign investment In Afghanistan infrastructure کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
اندجی گرمارودی علی طراحی پارامتریک در معماری مبانی طراحی سامانه بهینه سازی پیکربندی پوشانه سطوح آزاد توسط الگوریتم ژنتیک
حمیدرضا غفوری ارائه مدل ارزیابی و تصمیم‌گیری مالی پروژه‌ها با استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
یداللهی فائزه طراحی سقف مجموعه ورزشی آزادی با استفاده از فناوری های نوین در سازه فضاکار کارشناسی ارشد
کریمی فریبرز شیوه های ارتقاء ویژگی های ریخت¬شناسانه¬ی ساختمان¬های بلند (کاربست عوامل و فاکتورهای مؤثر بر جلوه¬های بصری مطلوب ساختمان های بلند) دکتری
نجار مجرب فرناز الگوریتم ارزیابی زیست محیطی در پروژه‌های ساخت ایران (با رویکرد انتخاب مصالح سازگار با محیط زیست برای ساختمان مسکونی با روشهای تصمیمگیری با معیارهای چندگانه MCDM) کارشناسی ارشد
محمدباقر کبیر صابر درآمدی بر اصول بازشناسی پایداری سازه یی در معماری ایرانی؛ ساختارهای معماری عهد تیموری در حرم مطهر رضوی دکتری دانلود 1390/04/06
فریبرز کریمی شیوه های ارتقاء ویژگی های ریخت¬شناسانه¬ی ساختمان¬های بلند (کاربست عوامل و فاکتورهای مؤثر بر جلوه¬های بصری مطلوب ساختمان های بلند) دکتری دانلود 1394/6/30
حسین کرم قشقایی A survey for efficacy of Construction project managers’s Communication skills in Their Behaveral competencies کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/03
نیما کی نژاد مبانی شکل گیری فضاهای انعطاف پذیر در طرحهای اسکان موقت پس از سانحه (طراحی سکونتگاهی موقت در پارک پردیسان تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
پوروزیری میترا بهینه‌سازی محیط پروژه با هدف افزایش کارایی، بهبود روابط و کاهش هزینه‌های نیروی انسانی کارشناسی ارشد
همتی مجلله Providing a hybrid efficient algorithm to solve the "resource-constrained project scheduling" problem and achieve better answers کارشناسی ارشد
بهزاد محجوب پور Modeling of the effect of interactions between working groups on labor productivity using agent-based modeling approach کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/29
کبیر صابر محمدباقر درآمدی بر اصول بازشناسی پایداری سازه یی در معماری ایرانی؛ ساختارهای معماری عهد تیموری در حرم مطهر رضوی
عباسپور محمد مهدی Investigating the characteristics of project manager with respect to Islam view and comparing it to ICB and ETHICS international standards and presenting a combinational model کارشناسی ارشد
خرسندنیکو مرتضی بهینه یابی فرم و سازه به منظور دست یابی به ساختارهای مقاوم در برابر زلزله با رویکرد بایونیک(طراحی یک ساختمان بلند مرتبه مقاوم در برابر زلزله با رویکرد معماری بایونیک) کارشناسی ارشد
ابراهیمیان مرضیه An Investigation on Structural Behavior & Construction Technology of Traditional Buildings CASE STUDY: Gonbad e Qabous Tower کارشناسی ارشد
ابراهیمیان مرضیه An Investigation on Structural Behavior & Construction Technology of Traditional Buildings CASE STUDY: Gonbad e Qabous Tower کارشناسی ارشد
سیده ایدا میرنیازمندان بهینه یابی فرم و سازه ساختمان بلند با استفاده از الگوریتم ژنتیک طراحی پارامتریک ساختمان بلند چند عملکردی در تهران دانلود 1396/06/29
آیدا میر نیازمندیان بهینه یابی فرم و سازه ساختمان بلند با استفاده از الگوریتم ژنتیک طراحی پارامتریک ساختمان بلند چند عملکردی در تهران کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
تابش مژده ارائه الگو جهت جانمایی پویا تجهیزات کارگاه در پروژه‌های عمرانی غیر ‌خطی بابهره‌گیری از هوش مصنوعی کارشناسی ارشد
طباطبایی ملیحه سادات Application of Artificial Intelligent in Reducing the waste of Construction Materials کارشناسی ارشد
خرمی روز مهدی بهسازی لرزهای گنبدهای بناهای تاریخی با استفاده از بهسازی مدل لرزهای گنبدها با رویکرد به استخراج الگوی بهینه در طراحی گنبد های مدرن
فرناز نجار مجرب الگوریتم ارزیابی زیست محیطی در پروژه‌های ساخت ایران (با رویکرد انتخاب مصالح سازگار با محیط زیست برای ساختمان مسکونی با روشهای تصمیمگیری با معیارهای چندگانه MCDM) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/06
کی نژاد نیما مبانی شکل گیری فضاهای انعطاف پذیر در طرحهای اسکان موقت پس از سانحه (طراحی سکونتگاهی موقت در پارک پردیسان تهران) کارشناسی ارشد
مجلله همتی Providing a hybrid efficient algorithm to solve the "resource-constrained project scheduling" problem and achieve better answers کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/03
الهام یوسفی کاربرد هوش مصنوعی در طراحی مدل تصمیم گیری برای مدیریت ادعا در پروژه های ساخت کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/26
امیررضا اردکانی طراحی یک مدل پارامتریک برای بررسی تاثیر تغییرات فرم ساختمانهای بلند بر رفتار آن ها دکتری تخصصی Ph.D
محمد جعفری فشارکی نوآوری در سقف های مرکب عرشه فولادی با بکارگیری مدیریت ارزش ،الگوریتم ژنتیک و فرایند تحلیل سلسله مراتبی با توجه به شاخص های مدیریت طراحی و ساخت دکتری تخصصی Ph.D
سیدعلی روضاتی تحلیل ریخت شناسانه مقایسه ای طاق های با دوانحنای مثبت ،گنبدها ،سیستم های یکپارچه و سیستم های مرکب کارشناسی ارشد ناپیوسته
عبدالرضا قلیپور طراحی فرایند الگوبرداری از فرم های هموژن طبیعت برای دستیابی به فرم های پارامتریک مصنوع ،با رویکرد ارتقائ معماری آینده گرای ایرانی دکتری تخصصی Ph.D
فریبرز کریمی ارتقائ ویژگی های نمادین ساختمانهای بلند(شناسایی علل عدم تحقق جلوه های بصری مطلوب ساختمانهای بلند ایران) دکتری تخصصی Ph.D

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مقاومت مصالح و سازه های فلزی 9101558 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
سیستم های نوین اجرای پروژه 9101386 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 19:00) 1398/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
سیستم های سازه ای معاصر 9101582 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 16:00) 1398/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
فناوری های نوین ساختمان 9101618 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مقاومت مصالح و سازه های فلزی 9101558 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
پروژه تکنولوژی معماری 1 9101490 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 17:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 17:00) نامشخص ترم اول 1397
مقاومت مصالح و سازه های فلزی 9101558 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مبانی نظری فناوری معماری 9101581 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 17:00) نامشخص ترم اول 1397
فناوری های نوین ساختمان 9101618 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مقاومت مصالح و سازه های فلزی 9101558 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
پروژه تکنولوژی معماری 1 9101490 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 17:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 17:00) نامشخص ترم اول 1396
مقاومت مصالح و سازه های فلزی 9101558 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
سیستم های ساختمانی پیشرفته 9101223 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/22(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
سیستم های نوین اجرای پروژه 9101386 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 11:00) 1396/03/20(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
سیستم های سازه ای معاصر 9101582 3 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 16:00) 1396/03/23(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
مقاومت مصالح و سازه های فلزی 9101558 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/31(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
پروژه تکنولوژی معماری 1 9101490 3 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 17:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 17:00) نامشخص ترم اول 1395
مقاومت مصالح و سازه های فلزی 9101558 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/28 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
مبانی نظری فناوری معماری 9101581 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 17:00) نامشخص ترم اول 1395
سیستم های ساختمانی پیشرفته 9101223 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1395/03/18 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2